.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Restauranter i Helsingør sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Den 01/07-2008

En fatal erhvervspolitik, begynder nu for alvor at vise sig i Helsingør Kommune med butiksdød i Helsingør City og negativ befolkningstilvækst, De erhvervsdrivende og erhvervsaktive flygter og Helsingør mangler erhverv 

Borgmester Per Tærsbøl - - - Må vi få lidt borgerinformation ??? - - - Hvordan tror Borgmester Per Tærsbøl selv økonomien ser ud i Helsingør Kommune i år 2020 uden erhverv ? ? ? - - - Jeg mener  -  Hvem havde borgmesteren tænk sig skulle betale hans pension og alderdom???? - Hvad har Borgmesteren selv at sige til Helsingør Kommunes faldende befolkningstal ?

Helsingør ´s borgere  mangler borgerinformation

Resultaterne af en fejlslagen og fatal erhvervspolitik, begynder nu for alvor at vise sig i Helsingør Kommune, og det kan ikke længere skjules ved manipulation med tal og statistikker. - - Når millionerne fra salget af Trekronergrunden er opbrugt, hvordan vil Helsingør så klare sig igennem den resignation vi står overfor og som formentlig vil blive den værste nogensinde. ?

Da Helsingør Kommune i begyndelsen af halvfemserne mente det var en god ide at pålægge alle erhvervsejendomme en ekstra dækningsafgift / straffeskat på 6%0, påbegyndte Helsingør Kommune i virkeligheden en effektiv og vedvarende udryddelse og hets mod alle erhvervsdrivende. Da man samtidig antog den negative, forsmåede og arrogante holdning at kunne erhvervslivet ikke tåle lugten i bagerriet, kunne de jo bare flytte, har virkningen været særdeles effektiv, og resultaterne viser sig nu for alvor ved manglende erhverv i byen.

 

Helsingør Kommune skjuler fakta for de handlende, erhvervslivet og borgerne i Helsingør!! - - -  FAKTA OM BEFOLKNINGSTAL OG BEFOLKNINGSTILVÆKST  ER FØLGENDE:

Helsingør Kommune s befolkningstilvæks er negativ og stærkt faldende, som kun ses i tyndt befolkede landområder uden erhverv.

Tabellerne til højre er  Helsingør Kommune´s egne sminkede prognoser på hvordan befolkningstilvæksten ændrer sig dramatisk i negativ retning.(Se flere tabeller her Kommunene har slettet linket).  Det man skal holde for øje er aldersgruppen som er vist i tabellen til højre, som viser et dramatisk fald, frem til år 2020. Helsingør Kommune´s statistikere har forsøgt at flade kurven lidt ud de sidste fire år af perioden, men jeg ville gerne høre borgmesteren forklare hvad han begrunder dette med???? - - - Det fatale er at det lige netop er den erhvervsaktive alder der forlader kommunen, - - hvis man analyserer beregningerne, finder man at det ikke bare er forskydninger der relaterer sig til fødselstallene hin tid tilbage, - - nej folk i den erhvervsaktive alder 26 - 60 år, flygter ganske enkelt i et antal Helsingør Kommune  ikke kan bære. Statistik
Sammenholder man erhverv i City med tabellerne, vil man kunne se at der er en sammenhæng mellem valutakrisen i begyndelsen af halvfemserne, lidt optimisme i 2000 - 2004, men så forsvinder håbet for den erhvervsaktive gruppe. - (øverste tabel) - - der er altså en direkte parallel til Helsingørs erhverv.
De to nederste tabeller afviger ikke så meget fra landsgennemsnittet, og denne udvikling har man kendt længe.
Der hvor filmen knækker, er når du ser at om 12 år, så skal 8000 mennesker brødføde 60.000 ! ! !  - - - altså hver gang der slæbes en lønning hjem, skal den deles med syv andre.
De fleste økonomer spår at vi de næste 5 - 7 år får en kraftig recession/resignation med stigende renter og høj arbejdsløshed, hvilket vil betyde at endnu flere erhvervsaktive vil forlade Helsingør, - - ganske enkelt fordi der ikke er nogen erhverv eller fremtid for erhvervsdrivende i Helsingør Kommune, og der vil ikke være erhverv og arbejdspladser nok i Helsingør Kommune til at opsuge den tilbageværende arbejdskraft.
Det er en ond ring der spredes som cirkler i vandet og som Helsingør Kommune startede tilbage i begyndelsen af 1990, og i dag er det et spørgsmål om det overhovedet er muligt at stoppe denne onde cirkel. 
Statistik

Udviklingen i antal 65-79 og 80+ årige
Antallet af de yngre ældre (65-79 årige) vil stige i hele prognoseperioden. Fra i år med 7.776 ældre til 11.070
ældre i år 2019, en stigning på 3.294 ældre eller hele 42 %. Specielt i årene 2008- 14  forventes stigningen at

være kraftig.

 

Antallet af ældre ældre (80+ årige) er konstant stigende i hele prognoseperioden. I 2004 var der 2.520   80+

årige og i 2019 forventes der at være 3.602, hvilket er en stigning på 1.082 personer eller ca. 43,1 %.

Samlet kan det konkluderes, at der stilles særdeles store krav til Helsingør Kommunes kapacitet til såvel de

”billige” yngre ældre som de ”dyre” ældre ældre

.

Udviklingen i antal  25-42  årige

Antallet af erhvervsaktive (25-42 årige) forudsiger prognosen vil være konstant faldende hele prognoseperio-

den ud. Fra i år at ligge på 13.104 til i år 2019 at havne på 8.017. Et fald på hele 5.087 personer eller ca. 38.82 %

Udviklingen vil få stor betydning for Helsingør Kommunes fremtidige indtægtsgrundlag og udgiftsstruktur

 

Der er i Helsingør kommunens statistiske materiale også vist  en prognose for gruppen 17 - 25 år, og denne slutter at der i 2020 er 7000 i denne gruppe, men den øverste tabel slutter år 2020 med 8000 personer - - - Hvis man rykker hele beregningsperioden et år, skulle de to ender gerne passe sammen, - - så er det bare jeg spørger? - - - Har i manipuleret med tallene, og står det meget værre til end Helsingør Kommune giver udtryk for????? - - - tror i der er 8000 tilbage til at betale skatter, eller er der reelt kun 7000 borgere der kan forventes at betale skatter i Helsingør Kommune i år 2020 ? ? ? - - - - Min påstand(med den tendens jeg kan se) er at Danmark de næste 5 - 7 år vil gennemgå en økonomisk lavkonjunktur periode der vil forstærke problemet og at der kun vil være ca. 5000 erhvervsaktive 25 - 42 årige tilbage  i Helsingør Kommune i 2020

 

Fra 2008 og til 2020 vil gruppen på pension eller overførselsindkomster være mere end fordoblet, medens den erhvervsaktive gruppe vil falde til under det halve, det er en katastrofal udvikling som SKAL vendes NU!

Hvis man sammenligner kommunernes lands-statistiske materiale, og holder det op mod Helsingør Kommune, kan man kun finde sammenligning på Lolland, Langeland og i enkelte tyndtbefolkede tidligere Jyske landkommuner. - - - - - Det er simpelt hen bare for dårligt.! ! 

 

De fleste af den tilbageværende erhvervsaktive befolkning er i dag pendlere, der arbejder udenfor kommunen, og med de stadig stigende oliepriser og transportomkostninger, må man forvente at prognosen ikke holder, idet denne gruppe vil søge at nedbringe transportomkostningerne ved, enten at skifte arbejdsplads eller  flytte nærmere arbejdspladsen, og når erhvervslivet i Helsingør  ikke kan absorbere den tilbageværende arbejdsstyrke, tvinges disse også til at forlade kommunen.

 

En forklaring kræves Hr. Borgmester Per tærsbøl ! - - - - Hvad vil du gøre for at vende udviklingen i Helsingør Kommune ? ? ? - - - - Dit kulturhus er langt fra nok, - - - - Og hvis du tror Helsingør Kommune kan annoncere og promovere sig ud af problemerne, begår du endnu en fatal fejl.

Projektoplæg fra Plan09, er rystende læsning og antager en total forfejlet anskuelse af problemet. - - Hvor er erhvervenes repræsentanter i projektgruppen ? ?

Det hjælper heller ikke at sætte jer i rundkreds og diskutere problemerne på Rudolf Steiner facon som var moderne i tresserne - - se bare den sidste "vision" fra den 02. juni 2008 - - - et ægte Rudolf Steiner værk, og i rører rundt i den samme grød. - - - I kunne jo ligesåvel sætte en annonce i dagbladet der bedyrede jeres uskyld.

 

Hr. Borgmester Per Tærsbøl, det er  ikke nedskæringer på handicapbevillinger, skoler vuggestuer og andre basale områder der er vejen frem og du får ikke højtydende skatteborgere til at flytte til en forfalden og nedslidt by med dårlige skoler, beskidte vuggestuer, børnehaver, ingen erhverv  osv. - - -

Hvis Helsingør Kommune tror krisen kan løses ved at bygge nye almennyttige boliger, så er det igen en fatal fejlvurdering! ! - - det vil kun forværre situationen idet den inaktive befolkningsgruppe forøges med  følgende flere sociale udgifter. - - - De erhvervsdrivende og de erhvervsaktive´s flugt fra Helsingør SKAL standses NU. ! ! - - og der skal langt mere erhverv til Helsingør! ! 

Du har et problem Hr. Borgmester Per Tærsbøl, for med den (ingen)"Vision" du har, og med den erhvervspolitik og befolkningssammensætning Helsingør Kommune har, kan du ikke forlange at ATP,  RealDanica eller andre finansielle grupper kommer rendende med gode projekter for Helsingør. - - - Du er snart for langt ude til at nogen overhovedet vil investere i projekter i Helsingør Kommune! - - - Det har Per Tærsbøl tydeligvis ikke fattet endnu.

Helsingør Kommune snylter på  udligningsstøtten og  har gennem de sidste mange år ikke holdt egne budgetter og disse er gentagne gange revurderet, og man har beskåret budgetterne på basale områder som handicapbevillinger, anlæg og vedligeholdelse af Kommunens Kloakanlæg, vedligeholdelse af veje, skoler, og offentlige bygninger osv.(bortset fra rådhuset) - - - - Økonomien i Helsingør kommune er nu så dårlig at det siden 2006 ikke har været muligt at præstere et sammenhængende  budget med balance, der rækker bare et par år ud i fremtiden, og udligningsreformen som beskærer udligningsstøtten til Helsingør med nogle mill, har ikke gjort det nemmere.

Det er godt nok at kassebeholdningen er ok nu og her, på grund af ejendomssalg, men det er en stakket frist og de penge rækker som en skrædder hvis der bare skal gennemføres et lille vedligeholdelsesløft i city.

Kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune tror krisen kan afværges ved nedskæringer og besparelser, men det er i sig selv ikke udgifterne i kommunen der er katestrofalt afvigende, - - - nej - -  - Helsingør Kommune SKAL skaffe flere indtægter. og det kan Helsingør kun gøre ved at investere i oprettelse og vedligeholdelse af den meget forsømte indre by. - - - - Helsingør kan IKKE lokke erhvervesktive og borgere med høj skattepotentiale til kommunen hvis ikke der er en spændende by at byde på. - - --  Helsingør kan ikke promovere sig som kulturby, men må lade Kronborg stå alene, - - - Jeg mener - - Hvis du går en tur i Helsingør, finder du overfyldte skraldespande, grafitti på husmurene, lukkede forretninger, misvedligeholdte huse, Rotter i kloakkerne, ingen sammenhæng i forretningsstrukturen fsa. de få forretninger der er, og kun halvdelen af disse har åben - - - - - - Hvad er kultur og hvor er kulturen ? ? ---- Helsingør Kommune glemmer at vi lever i et forbrugssamfund og  forretningslivet er en væsentlig del af KULTUREN  - - Også i en middelalderby som Helsingør.

 Jeg kender din "Vision", hr Borgmester Per tærsbøl, - - - det er pinligt!,  - - Det er jo "INGEN VISIONER"

Per Tærsbøl, - - luk dog øjnene op, - - - Du kan jo trække en lige linie med antal lukkede erhverv og forretninger i Helsingørs City og den øverste tabel. - - - - valutakrisen i 1992 - - forretninger i Helsingør city lukker på stribe og den erhvervsaktive befolkning 25 - 42 år flygter, - - - der er lidt optimisme og der kommer nye erhverv og forretninger i Helsingør i 1996 - 2002 og den erhvervsaktive befolkningsgruppe stiger. - - - I 2005 falder håbet for de forretningsdrivende, byen bliver ikke holdt vedlige, forretninger lukker, de erhvervsaktive forlader kommunen.  - - - - - og det værste er at den udvikling er selvforstærkende og kurven vil ikke flade ud, som vist på øverste tabel, men vil styrtdykke meget mere end Kommunens egne prognoser viser hvis ikke der kommer flere erhverv til Helsingør Kommune.

Denne påstand kan jeg underbygge ved Kommunens egen reviderede prognosesammenligning med ovenstående prognose udarbejdet i 2006 og revideret prognose i 2007, hvor udviklingen allerede ses at være forstærket mere end man havde forventet, og flere erhverv har forladt Kommunen.

Den seneste befolkningsprognose er udarbejdet i 2008 og overrasker igen politikkerne idet den erhvervsaktive befolkningsgruppe 26 - 42 år er fra 2007 -2008 faldet med 569 personer eller 4,3 %, hvilket svarer til et fald på over 50 % frem til år 2020- - - altså en væsentligt større flugt end Helsingør Kommune hidtil har antaget, og det ser ud til at mine prognoser om at der i 2020 kun vil være ca. 5000 skatteydere tilbage i Helsingør Kommune - - - - - - Tænk lige over det Per Tærsbøl, - - - - det er ca. 9% der tjener penge og ca. 91% af befolkningen er på pension eller overførselsindkomst i 2020, - - - -  er det skræmmende fremtidsudsigter  ? - - eller hvad ? ? ?

Se udviklingsstrategi for Hillerød under Socialdemokraterne her (Hillerød har i 2007 haft en tilvækst af arbejdspladser i detailhandlen på 300 medens Helsingør i samme periode har mistet 100) det er da tal man bør forholde sig til 

Helsingør SKAL have en ny Vision og en ny Erhvervspolitik.

 

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2019
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 17. august 2019
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor