.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Restauranter i Helsingør sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Helsingør Vision - Cityplaner - Center byggeri - Kultur - Infrastruktur og Byfornyelse - Helsingør City og Kommune som kultur Metropol og touristattraktion med Kronborg slot og - Tourist Shoppingcenter Erhverv og detailhandel i Helsingør centrum

Hvad skal Helsingør Kommune gøre for at vende udviklingen?
aug. 2008 Tonny Parnell

Ny Vision for udvikling af Helsingør Kommune 

Helsingør som metropol - Handlekraft - Erhvervsfremmende kommune - Kultur i centrum - Fremtidens by
Hvordan gør vi det?
Først skal vi vende den negative befolkningstilvækst i den erhvervsaktive alder, og børnefamilierne må vi ikke glemme idet dette er fremtidens råstof.
1. Helsingør Kommune udlægger og byggemodner større arealer til privat parcelhusbyggeri idet dette er en (hvis ikke  overskudsgivende så) hurtig og billig manøvre og den befolkningsgruppe Helsingør ønsker at tiltrække, foretrækker netop denne boligform. - - Vapnagård og socialt boligbyggeri er der nok af. - udlægning og tilladelser ved ændring af lokalplaner skal ske i attraktive områder der ikke belaster infrastrukturen til Kronborg, Havn og Citykernen via Kongevejen, eller rettere, boligområder skal placeres syd/vest for byen - - - - Ikke flere boliger øst for Kongevejen/amtsvejen. (Det var en fejl en af kammeraterne fik gennemtrumfet)

2. Vi skal frigøre Helsingør for de problemer der skabes ved øget  trafik og stadig tungere  lastvognstog på Kongevejen, og vi må tage højde for at der ad åre bliver fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Se    - se tunge lastvognstog på Kongevejen. - -Vi skal derfor "Fange" motorvejen helt ude ved Espergærde, hvorfra der skal etableres en ny trafikåre helt ind til en ny rundkørsel ved trækbanen og det ny Parkeringshus.
Endvidere skal Esrumvejen til Nygård strammes op og udvides til oplandet og det nye boligområde. - - boligtyper og områdernes karakter skal signallere at " i Helsingørkommune har man, og kan man noget specielt", og den burokratiske holdning fra Teknisk Forvaltning skal fjernes - - - Ingen skrankepaver.
Vores betingelse for succes er at borgere og handlende kan komme til og fra City, og ingen tåbe vil investere i Helsingør før trafik og boligproblemerne bliver løst.
Der har tidligere været fremsat forslag om en ny indfaldsvej som vist på kortet, men fordi en række politikere og kommunalt ansatte personligt selv bor på strækningen og bliver personlig berørt af forslaget, er det aldrig blevet til noget. - - - "nepotisme" i byrådet må ikke medføre at en så vigtig beslutning bliver skrinlagt fordi embedsmændene selv  bliver personligt berørt af planen.
- - - - - DEN SKAL GENNEMFØRES NU!!

DET ER HELSINGØR`S  Hjerte   DER BLØDER ! !

Når der om kort tid påbegyndes anlægsarbejder til en ny fast forbindelse til Helsingborg, vil Helsingør helt naturligt blive delt i to, hvis ikke der forinden etableres en ny hoved indfaldsvej til centrum 

Helsingør kort Indfaldsvejene er pulsårerne til byens hjerte og udvikling af byen er ilt til hjertet.

Uanset om en kommende fast forbindelse skal gå gennem byen, eller nord om Helsingør, vil det være nødvendigt med to nye og stærke hovedindfaldsårer til city.

Helsingør kommune har foreslået trafikministeriet at en fast forbindelse føres nord om Helsingør, men beregninger viser at man her kun kan benytte en boret tunnel af hensyn til sikkerheden for skibsfarten, og på den Svenske side satser man på en forbindelse syd for Helsingborg.

 
3.  Området bag Kvikly eksproprieres og inddrages i første omgang til Skureby og materialeplads, senere etableres parkeringspladser for turistbusser, og der etableres en rundkørsel der hvor Kowis i dag ligger.
4. Herefter ”Tager man” 5 – 10 store buldoserer, startende fra hjørnet af Sudergade og Fiolgade. - - den gamle politistation fra 70érne, på hjørnet af Sudergade er et total misfoster i byen og er den første bygning der må lade livet, buldoserne rydder herefter HELE gården i Karre 43 og der etableres en underjordisk parkeringskælder 1000 – 1500 parkeringspladser, med opgang til det nye bymiljø i krydset Sct. Olaigade og Stjernegade, her etableres en åben plads med kunst – springvand – blomster mv. - - - Over parkeringskælderen etableres et handelsmiljø med de renoverede og bevarede gamle facade/randbygninger som baggrund. - - Posthuset og halvdelen af Café Olai må også lade livet for at danne udgang til Stjernegade- - - Hele Karre43 overdækkes med indgang fra Trækbanen/Fiolgade og udgang gennem Stjernegade.(Shopping center som  turistattraktion)
5. Der etableres to runde kulturpladser, hvor man skærer hjørner af de eksisterende bygninger og åbner til baggårdsmiljø for publikum. Den ene i krydset Sct. Olaigade –Stjernegade, der føres en trail rundt i byen og ned til det nye Kulturområde, der også forbinder  anden etape af byfornyelsen, nemlig renovering og etablering af nye butikker og forretningsmiljø i karreen omsluttet af Sct. Olaigade –Stjernegade – Stengade og Bjerggade.  - - den anden forbinder det nye forretningscenter / shoppingcenter med Stengade.
Helsingør by
Jævn det gamle og grimme hospital med jorden og lav en pæn og naturlig sammenhæng mellem Det alt for lille CityCenter på Styrups plads  og det nye bymiljø i Karre 43, og åben centret mod Sct. Olaigade og City. - -Det center er og bliver alt for lille, men hvis man åbnede centret mod byen med udvidelser og passager der var en oplevelse værd, ville dette mislykkede center kunne indgå som en helhed i Helsingør´s detailhandel, nye bymiljø / handelsmiljø.
For at opnå en naturlig sammenhæng med byen, kunne man eventuelt tillade / opføre et nyt posthus og eventuelt en bank, eller en større specialforretning, Turistbureau , taxa plads i passagen som bindeled til byen.
Det optimale ville være at fjerne det gamle hospital og udvide Bycentret og bygge det sammen med et nyt center for detailhandel i karre43 med tunnel passage under Fiolgade.

Helsingør by
Nedkørselsrampe til den nye Parkeringskælder skal etableres via baggården til det gamle hospital  i samfletning med det eksisterende CityCenter´s parkeringshus, og føres under Fiolgade.
Der etableres en grøn kulturplads på hjørnet af Fiolgade og Sudergade, der samtidig byder vores shopping gæster velkommen til Helsingør´s nye Shopping Center
Per Tærsbøl har selv erkendt at Espergærde Centret var for lille, og fik i 2003 trumfet en udvidelse igennem. - - - Hvis ikke handelslivet i Helsingør skal syne helt hen, skal der et markant løft i Shopping mulighederne / oplevelserne til.
Hvis Per Tærsbøl vil statuere sig og fortsætte som bykonge, og hvis han vil vende den meget negative udvikling i Helsingør Kommune, så er det nu han skal træde i karakter.

helsingør kommune
Mange muligheder for Nyt overdækket Citycenter
Plan09 er en misforståelse og beskæftiger sig ikke med den nødvendige detailhandel

Se udviklingsstrategi for Hillerød her (Hillerød har i 2007 haft en tilvækst af arbejdspladser i detailhandlen på 300 medens Helsingør i samme periode har mistet 100) det er da tal man bør forholde sig til 

Det er meget muligt at tegnestuen Entasis har stor erfaring i byfortætning med fokus på etnisk sammensatte boligområder, men de har ikke visioner, og ingen erfaring med hvordan man integrerer et økonomisk bæredygtigt forretningsmiljø med detailhandel ( turist shopping center) i en historisk bykerne., - - de har jo også kun 8 år på bagen,  - - - hvilke konkret udførte projekter kan de fremvise ? ? - - - Helsingør skal ikke byfornyes for en håndfuld pebernødder - - - det er store summer vi taler om og der er ikke visioner nok i Entasis projekter - - - men det er måske en "Fætter" til Per Tærsbøl der tegner Entasis ? ?  - - - Få fat i professionelle developere med dokumenteret erfaring i byfornyelse. Citycenter
Den gamle politistation skal rives ned, dels fordi den skæmmer hele byen og  for at give adgang for det store anlægsarbejde, men dette hjørne skal genopføres i harmoni med den øvrige by, og kunne give plads til et stort indgangsparti med et miljø som vist til højre. (Helsingør´s ansigt / facade udadtil)
Der er uendeligt mange muligheder for at etablere et moderne forretningsmiljø i karre43, der matcher de gamle bygninger og bevarer byens helhedsindtryk.
Helsingør city 2
Shopping center - -
Hele projektet SKAL gennemføres på én gang, og det skal være projekter der lyder genklang i hele Danmark. - - Helsingør er mindst 20 år bagud i udvikling og der skal MEGET til for at overbevise omverdenen om at Helsingør er en spændende by.

BEMÆRK!!  Hele gården til karre43 skal overdækkes, - - - IKKE nogen "lappeløsninger" som Helsingør Kommune har for vane, - - - Parkeringskælder med plads til 1000 biler det grønne åbne center SKAL også gennemføres samtidigt, for at få et naturligt handelsmønster på tværs af byen  - - fra Havnen/Stationen/Stengade til Trækbanen .

Helsingør City 3

BILKA - IKEA  Til Helsingør ? ? 
Mange helsingoranere efterspørger BILKA eller IKEA i Helsingør, men jeg er nu ikke så sikker på at disse supervarehuse ser en fremtid i Helsingør, dertil er oplandet for lille, infrastrukturen for dårlig og befolkningen er forkert sammensat. men skulle det endeligt være muligt at lokke et lidt mindre supervarehus til Helsingør, bør man måske overveje at Jævne det gamle hospital med jorden og udbygge det alt for lille CityCenter med et supervarehus der således vil forbinde Citycentret med resten af byen, - - et sådan projekt må indeholde det nødvendige antal underjordiske parkeringspladser, og arkitekturen skal falde sammen med det eksisterende miljø og det nye miljø i karre43, således der dannes et helhedsindtryk af Helsingør som Kulturby og handels metropol.
Fields
Der er nu skabt et helt nyt bymiljø hvor kun få grimme bygninger helt er fjernet, men alle bevaringsværdige bygninger er intakte. Ved de to runde pladser er der åbnet adgang til og mulighed for yderligere renovering af gårdmiljø i to tilstødende karreer, og de nye beslutningstagere i kommunen bør ved nye lokalplaner, holde disse frie til senere udvikling.
Ud over denne byfornyelse, bør vi undersøge om det er muligt at lokke krydstogtskibe til Helsingør ved at stille dele af de gamle værftsbygninger til rådighed for rederierne til ”Embarking”, derved vil en del krydstogtsgæster vælge at ankomme et par dage før afrejse og blive et par dage efter endt togt. - - den økonomiske gevinst herved skal naturligvis undersøges, -
Det er meget almindeligt at krydstogtsgæster ankommer til afrejsebyen mellem 1 til 4 dage før ”Embarking” og eller bliver et par dage efter "debarking" og Helsingør Kommune kan på denne måde nemt tiltrække ca. 40 - 50,000 meget købedygtige shopping turister ekstra. eller en ekstraomsætning i Helsingør´s butikker på omkring 2 - 300.000.000,00, svarende til et omsætningsløft i byen på ca. 10%, eller en meromsætning hvert år på mere end hele Kronborg Kulturhavn projektet vil koste Helsingør Kommune.

Se Kronborg Kulturhavn og Kronborg Slot
Helsingør Kommune har Kronborg Slot som er en af verdens flotteste kultur skatte, og Helsingør Kommune har rigtig meget kultur, vand, Kulturhus, strand og natur at byde på, vi kan bare ikke længere  være den indre by bekendt og Helsingør har ikke de shopping muligheder som moderne og købedygtige turister og specielt krydstogtsgæster efterspørger. 
.
Allerede når ovennævnte anlægsarbejder påbegyndes (Nye indfaldsveje og udlægning af boligområder er første skridt), vil kurven vende og anlægsarbejdet vil medføre en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til områdets erhvervsliv.  Danmark får en resignation med højere arbejdsløshed (byggebranchen er allerede ramt) som varer de næste 5 - 7 år og Helsingør kan komme helskindet ud af denne ved allerede nu at planlægge og igangsætte kommunale anlægsarbejder.


Imidlertid er det ikke nok med veje, boliger, kulturhus og en spændende bykerne med shopping muligheder. Der skal også hankes op i skole, uddannelse og fritidsaktiviteter hvis Helsingør vil tiltrække og beholde veluddannede erhvervsaktive med relativ høj indkomst.
De nye borgere vil nok anbefale og spørge? Kan de nye tilflyttere trygt sende deres børn ud i byen når de når teenager alderen ? ? ?
Få samling på de unge og tilbyd dem et liv med indhold.
Det er ikke rimeligt at SHELLtanken hver nat er samlingssted for 30 - 40 unge mennesker der ikke har noget at lave og intet indhold har i livet.
Ungdomscentret skulle måske også være åbent om aftenen. ?
Hvad med at få renoveret Helsingør Skøjtehal / Iskockeyhal - - - Har vi nogen ? ?
Sæt et konsulentfirma til at undersøge hvad vores tilflyttere i den erhvervsaktive alder ønsker af fritidsaktiviteter, eller læs Manfred Dietrich´s  indlæg  En tilflytters ideer til ”Vision Helsingør” - - - endelig en borger der sprudler af gode ideer, som jeg alle kun kan tilslutte mig- - - få dog ham ind i byrådet.
Og frem for alt, - - ansæt nye servicemedarbejdere i alle de kommunale servicekontorer og tag pænt imod de nye tilflyttere når de henvender sig. - - - de er ikke bare til besvær, som er og har været den hidtidige attitude i Helsingør Kommune

Læs om den nye Motorvej Ring5 og en Tunnelforbindelse til Sverige.

Se Helsingør Kommunes nuværende "Vision", eller nærmere "INGEN VISION" og hvorfor den fremlagte Plan09 er medvirkende til at virksomheder, de erhvervsdrivende og borgere i den erhvervsaktive alder flygter fra Helsingør kommune i et katastrofalt tempo
Der blev i 2007 udarbejdet en analyse af detailhandelen i Helsingør Kommune, som egentlig gav et forvarsel af det vi ser alt for tydeligt allerede i 2008 - - - Hvorfor lytter Kommunen ikke efter konklutionerne i denne undersøgelse ? - - jeg mener - Der er stadig ingen detailhandlere der ved hvem Udvikling Nord er? - - og hvem er formand.? ?. - - Hvor er samarbejdet mellem Helsingør kommune og detailhandelen.

Kære Per Tærsbøl - - "Hvor svært kan det være?" - - Når projektoplægget til Plan09 har bragt Roskilde på banen, så tag dog og sammenlign Kommunernes nøgletal, - - så kan det ikke være så svært at få øje på problemets kærne ? ? ?
Se tallene og  kommentarer hertil:
DRØMMEN ?
Det lyder meget lovende når der i oplæg til "Ny Vision" side 11 står at Kommunen vil arbejde på at få de første 10 store Værdiskabende virksomheder til byen inden 2010 - - - - -jeg tror  Per Tærsbæl skal smide træskoene, for der mangler 15 endnu, og 2010 er lige om hjørnet!.

 Jeg bemærker at overskriften er "Drømmen" , og det bliver nok herved idet de store værdiskabende virksomheder, koldt og kynisk beregner hvilken kommune der har det bedste erhvervsklima, de dygtigste medarbejdere, den beste infrastruktur, og geografiske beliggendhed i forhold til markedet samt sammensætning af den lokale befolkning . (Helsingør har ingen af delene)- - - - - Man DRØMMER også om at kunne lokke Borders Books Inc. og Starbucks til Helsingør, - - - Hvorfor DRØMMER kommunalbestyrelsen om den slags når man på forhånd ved at der i Helsingør city ikke findes rammer eller eksistensgrundlag for disse virksomheder, disse forretninger findes kun i driftige bymiljøer. - - - Når Mc Donalds ikke kunne eksistere i Helsingør City, men måtte efter at have investeret mange mill. i ny forretning, og i lighed med mange andre "Brands" trække sig ud af city igen.  - - - - Hvordan kan man så være så naiv at DRØMME om at Borders Books Inc. eller Starbucks vil etablere sig i Helsingør med udsigt til samme skæbne? ? ?
Der kommer ingen Borders & Brooks Inc. - - - - Starbucks eller andre "Brands" til Helsingør før den indre by får et markant løft. - - - - Når rammerne er tilstede, skal kommunen ikke "arbejde for at få brands til byen" , - nej så kommer de rigtige "Brands" af sig selv,- -  men ikke før. - - - det er ikke kommunens opgave at "arbejde for", - men det er kommunens opgave at skabe rammerne, så der kan ske en udvikling i den indre by.


 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2019
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 17. august 2019
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor