.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Restauranter i Helsingør sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Nyt Supercenter i Helsingør Byudvikling byfornyelse og udviklingsplaner med  spændende butikker og shoppingmuligheder for Helsingør City 

Den nye generation af shoppingcentre holder sit indtog i Danmark.  
Artikel af: Tonny Parnell d. 05. Okt. 2009

Læs om Seneste Udvikling i Helsingør

Den nye generation af shoppingcentre holder sit indtog i Danmark. Båret af visionen om at være en attraktion i sig selv og samtidig give hele midtbyen fornyet dynamik og tiltrækningskraft.

 Ambitionen for de nye citycentre er at skabe et naturligt samlingspunkt for trends og koncepter. Og et udgangspunkt for alle, der ønsker gode shoppingoplevelser kombineret med byens charme og mangfoldighed. I dag er det ikke nok for et citycenter at tilføre et antal nye butikker til en by. Centret skal være en gennemtænkt helhed, der i størrelse, arkitektur og butiks sammensætning løfter hele midtbyens detailhandel.


Kommuner udarbejder visionære projekter, og ønsker at skaffe flere funktioner til bykernerne og at optimere dem. Der er en skærpet konkurrence mellem de store kommuner for at holde på handelen.


For øjeblikket har eksv.  Horsens, Silkeborg, Sønderborg, Skanderborg, Holstebro og Hillerød center-projekter i støbeskeen, og bag disse står Braaten + Pedersen  med Real Danica i ryggen.

Den tidligere tendens var at man byggede mastodont centre i stål og beton på en hinsides mark udenfor byen, men dette har i de fleste tilfælde medført en ødelæggende fragmentering af  byens handelsstruktur og butikssammensætning i indre by.


I dag er man mere bevidst om dette ødelæggende fænomen og derfor skal et nyt citycenter stå som en dynamo for byen, i harmoni med sine omgivelser – og skal tilføre hele bybilledet en skarpere profil .


Helsingør har store kulturelle projekter under opførelse, men Helsingør har pga. Manglende udvikling af den indre by, helt mistet handelskulturen, og har derfor behov for et kraftigt løft i form af et nyt og anderledes Citycenter der skaber et naturligt samlingspunkt og binder byen sammen, et citycenter der er i harmoni med den historiske bymidte og styrker Helsingør´s kulturelle oplevelser.

Har Helsingør plads til et så stort Citycenter ?

Ja helsingør har masser af plads.

 I centrum findes fire store kareer der hver har store åbne baggårde hvor der kun flyder med rotter og gammel skrald.

Karre43 er nok den bedst egnet til et SuperCenter idet man på nabogrunden  kan jævne de gamle hospitalsbygner med jorden og lave underjordisk parkeringskælder til 900 biler, og etablere en grøn kulturplads oven på, på hjørnet af Fiolgade og Sudergade, der samtidig byder vores shopping gæster velkommen til Helsingør´s nye Shopping Center

Hospitalsgrunden er ejet af Helsingør kommune, der bliver ingen problemer med opkøb eller ekspropriering og byder der sig et super projekt, vil denne grund være "nem" at forhandle med Kommunen. En "fovørpris" kunne dispencere for de evt. ekstraomkostninger der vil være ved at grave det enorme hul midt i byen, og Helsingør Kommune er meget erhvervsvenlige.

Vi mangler parkeringspladser Et underjordisk parkeringsanlæg med Ca. 200 pladser under den gamle politigård bag Rådhuset vil koste ca. 90 - 100 Mio.

Der er flere steder på Nordkysten behov for opfyldning for at sikre kysten, og ved en beregning af anlægsudgifter til et underjordisk P-hus i Helsingør, kan der måske spares en del transport og deponeringsomkostninger hvis det overskydende sand/kridt fra udgravningen kan deponeres som kystsikring. - Vi skal bygge ny krydstogt kaj, - her kan fyld sand kridt også deponeres.

Med et nyt underjordisk parkeringshus i den ende af byen, vil den "døde" ende af Stengade live op igen, og vi får samtidig skabt bedre adgang til og en handels korridor gennem Stengade og helt ned til Kongekajen.

I Sct. Olaigade´s "døde" ende Vil vi også kunne skabe en interessant handelsgade, og vi får nemmere ved at skabe en naturlig samhørighed mellem Helsingør`s handelscentrum, gennem Sct. Olaigade og helt ned til det nye Kulturværft.

Helsingør Kommune eksproprierede og bysanerede hele Kare43 i begyndelsen af 80 serne, med det formål at skabe luft og rum i city, - det kan gøres igen.

Nu har vi byrum og plads, - denne gang skal der saneres og laves nye byplaner, med det formål at skabe udvikling, - at forhindre den totale butiksdød, - at skabe plads og mulighed for etablering af et SUPERCENTER med et bredt udvalg af mærkevareforretninger.

Hillerød og alle andre byer i udvikling har gjort det, - det kan Helsingør også gøre.

kare43

Dette foto er fra et tidliger forslag

Et shoppingcenter kræver også gode tilkørselsforhold og kare43 ligger tæt ved Trækbanen som er hovedfærselsåren til byen.

Helsingør skal gøre som man gør andre steder, man graver et kæmpe hul i en af  baggårdene, for at gøre plads til et 5 etagers underjordisk supercenter. 

Randbebyggelsen bibeholdes, hvorved byens historiske og kulturelle særpræg bibeholdes.

Man graver  et kæmpe hul i baggården til kare43 der kan rumme et Super Center fem etager under jorden.

Og så er der nogen der vil sige "Jo men vi har jo et forholdsvis nyt Citycenter som i forvejen klarer sig dårligt, et nyt center vil tage kunder herfra - - ".

Det er en forældet og irationel forretningsmæssig tankegang. - - det samme sagde man da Lyngby Storcenter blev opført, og alle på Lyngby Hovedgade ville sælge deres forretninger for en slik. - - - - Hvad skete der ? ? - - Lyngby Storcenter blev en cucces, men det mest overraskende var at handlen i Hovedgaden steg til det tredobbelte da det nye storcenter slog dørerne op. - - - det er den gamle tese, - - "Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til" - - - liv og handel, skaber i sig selv mere liv og handel, - - Det alt for lille Citycenter tiltrækker ikke nok kunder, men med et Supercenter som nabo, vil såvel Citycentret som hele byen få et tiltrængt løft, der vil mangedouble omsætningen, på samme måde som skete for handlen i Lyngby. 

shoppingcenter

Den gamle politistation på hjørnet af Sudergade / Fiolgade, med den uhyggeligt grimme facade, fjernes og der laves et flot indgangsparti med trapper der forbinder etagerne

Indgangspartiet skal falde arkitektonisk ind i, og udtrykke det signal vi vil sende til turister og besøgende til vores by.

citycenter

Det gamle posthus på hjørnet af Sct. Olaigade og Stjernegade overfor Mr. August fjernes og der laves en kulturtplads i krydset som forbinder byen med det Nye Supercenter. 

I gadeplan omdannes alle underetager i randbebyggelsen til forretninger og hele mollevitten overdækkes.

Etagen i gadeplanet holdes i en arkitektonisk stil der falder naturligt ind i det gamle bybillede, medens de underliggende etager kan være eksperimenterende nytænkning, som man ser i andre storbyer.

helsingør citycenter

Hvis vi er rigtig fremsynede, laver vi en kombineret forsynings og shopping-tunnel, der forbinder det nye Shopping center med den kommende underjordiske togstation (Kystbanen Helsingør - Helsingborg) - - - På grund af continentalsoklens forsænkning i sundet( 40m), skal en fast forbindelse til Sverige starte ret dybt på den Danske side, og hvorfor så ikke forbinde undergrundsstationen med det nye Supercenter.? - - Vi vil derved også kunne "hente" en del Svenskere igennem "røret"

Helsingør


Grand Bazar Elsinore

Grand Bazar ElsinoreHelsingør Amatørcene og i Baggården etableres Elsinore Grand Bazar med markedsboder og ”Kræmmer” forretninger – genbrugsting – krydderier og spændende ”udenbys” madvarer m.v. - - et permanent ”Kræmmer marked. (Alle elsker at gå på opdagelse efter ting, og dette kunne være et trækplaster for Helsingør) - - - Har du nogensinde været i, eller hørt om Istanbul uden du har hørt om ”den store Bazar” - - -Rom - London - Paris har det, - - Århus har gjort det med stor succes, - - Helsingør har befolkningens mangfoldighed, - - hvorfor ikke i Helsingør??? - - - ( det kunne måske medvirke til at løse nogle af Helsingørs integrationsproblemer) Se Video

Helsingør Torvehaller 

 

Torvehaller i det gamle Toldkammer:
Efter vi har fået et flot nyt kulturværft, er Toldkammeret et overflødighedshorn og der kan spares en del ved at overføre alle aktiviteter til det nye Kulturværf. Etablering af Torvehaller her vil være nogenlunde udgiftsnevtral, forsyningsvejene med friske råvarer er rimelige. . Torvehaller som vi ser dem i København.

 

Passagen der binder byen sammen:

Helsingør Havn statshavnGrand Bazar ElsinoreLige fra de spæde tanker omkring renovering af Kronborg, - kulturhuset - det nye Søfartsmuseum - statshavnen og Helsingør som Nord-Europa´s mest attraktive krydstogtsdestination, har der i hele projectet manglet det aller væsentligste, " the missing link", nemlig det der binder hele mollevitten naturligt sammen, - - Og hvordan gøres det ? ?.

Jo, - - man finder den best egnede rute fra den kulturplads og forbindelsesled til det nye supercenter jeg har foreslået i krydset Sct. Olaigade / Stjernegade (det gamle posthus nedrives), og ned til havneområdet / Kulturværftet. - - Jeg tror det var Claus Snoor der var inde på at lave museumsudstillinger på en sådan rute. - - vi ved fra udgravninger i forbindelse med kulturværftet, at man blot skal et par spadestik under gadenevau overalt i Helsingør, og fortidsminder vælter frem, (Helsingør er en af de vigtigste og ældste byer i Danmark, og under Helsingør gemmer sig hele Danmarks historie)  - - man kunne lave adskillige udgravninger og overdække disse med glasmontrer på en udvalgt korridor til havnen og kulturværftet. - - der har været meget kritik af at  Helsingør turistforening overhovedet ikke er synlig i Helsingør, og valgte man en korridor der går omkring Mariækirken, har vi Helsingør Bymuseum, med en ubenyttet baggård, hvor vi kunne  placere et synligt Turistkontor der har åbent når turisterne er i byen. - - 

helsingør udviklingPassagen omkring Mariækirken gøres mere spændende med udsmykninger og skulpturer der fortæller en historie omkring kirken og Helsingør. - - Helsingør Havn turistkontor hele passagen/ruten gøres spændende og speciel med ny belægning, - bænke og blomsteropsætninger, og den nederste del af Sct, Olaigade skal gøres mere spændende og attraktiv for restauranter - Cafeer og forretninger med attraktive "Brands" - - - det gamle Wiibroe bør benyttes til kulturelle formål eller som Iværksætter fabrik, og aktiviteterne fra Grønnehave og kronborggallerierne flyttes herind, hvilket vil skabe mere aktivitet i den ende af bymidten, og samtidig får de nye iværksættere bedre mulighed for at deltage i byens handelsliv.

Sct. Mariæ Kirken besidder det største frie grønne areal, og i forbindelse med udvikling af byen og Kulturhusprojecktet, - det absolut mest værdifulde ubebyggede areal i Helsingør overhovedet. - - man kunne måske forvente lidt samfundssind fra klosteret, hvor baghaven kunne omdannes til en kulturpark der danner en naturlig korridor til den øvrige by.

For at gøre den yderste del af Sct. Olaigade mere spændende og attraktiv, kunne man eksv. benytte Ålborg´s Jomfru Anegade model, og Helsingør kunne på samme måde strukturere handlen således der i fremtiden kun gives tilladelse til nye restauranter, cafeer osv. i Sct. Olaigade

Helsingør Havn turistkontor

Helsingør kunne have en Town Bike
Frederikshavn har det, København og mange andre byer har det, Helsingør skal signalere "Grøn og miljøvenlig", og i den forbindelse kunne vi passende tilbyde vores turister en gratis Town bike, så de hurtigt kunne "Slå et slav" op gennem byen, shoppe lidt og nå bussen igen ved Kronborg efter et par timer.

Når vores krydstogtsgæster anløber havnen, skal der stå gratis cykler til rådighed, - - til den magelige cruice gæst.

Det er internationalt kendt at Danmark er cykkelvenlig, og det skal Helsingør markere.

Er et så stort projekt rentabelt i Helsingør ?

Ja det vil det være når de øvrige tiltag står færdige.

Helsingør Havn statshavnNår Helsingør får faceliteter til at modtage Krydstogtsskibe (hvilken industri  er i voldsom udvikling), - vi har Nyt saltvandsakvarie - søfartsmuseet – Teknisk museum – Kulturhuset med mange aktiviteter  - Kronborg (Hamlet) – Luisianna  - Karen Bliksen – Strand – skov – vand – natur – Hyggelige Cafeer med liv, hygge og gadeservering - Gran Bazar Elsinore   - Super Shopping Center - Smiling People og liv i de smalle stræder  – sang og musik på Kronborg Ravelinen - Statshavnen fyldt med store flotte lystyachter (like Nice - Cannes - Monaco ) - - Golfbaner - Helsingør er et "Slaraffenland" for sportsfiskere - Ny lystbådehavn (like Darling HarbourSydney Australie) - Helsingør har en vigtig historie at fortælle om Danmark og hele Scandinavien, - you name it?

Der er ingen tvivl om at Helsingør så bliver : The most important, happy,  smiling and culturel corner of Denmark you have to enjoy and you want to live in”  

      

helsingør Ring5 Investorer i disse projeckter vil også vide at den nye Ring5, direkte mod den nye Femern-bælt forbindelse og en fast forbindelse til Sverige rykker nærmere, og at Helsingør, på sigt (10 - 15 år), u-ungåeligt og helt naturligt vil blive det nordlige knudepunkt i hele Øresundsregionen, der forbinder det nordlige Skandinavien med det øvrige Europa, og især udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland med turistatraktioner, skov, strand og tre af Europa´s flotteste renæssanceslotte,  gør Helsingør attraktiv for såvel turister som virksomheder. Yderligere er udviklingen i Krydstogtsturismen at  skibene bygges større, og vi ser allerede nu (Queen Mary2) at disse mastodont skibe foretrækker Helsingør som destination, idet disse ikke sejler igennem Sundet til Baltikum, (skibene kan ikke gå under Øresundsbroen) men vender skuden mod Nord igen.   Der er ingen tvivl om at investering i Øresundsregionens nordlige knudepunkt, på sigt vil være rentabel, og endog en særdeles god forretning.

 

Et Supercenter i Helsingør City vil være den bedste placering i Skandinavien på hele strækningen fra Hamburg til  Oslo - Stockholm - Finland, og er et passende afbræk til Power Shopping og måske en overnatning eller to i Nordeuropa´s mest spændende by, midt imellem.

  mail: Visit-helsingor.dk

 

 Se nyere udviklingsplan Helsingør 2014 helhedsplan.

Elsinore   Helsingør havn

 

Læs også den samlede nyere udviklingsplan i estimeret priser og anbefalinger pr. Jan. 2014

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2019
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 24. august 2019
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor