.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Promonitor borgerundersøgelser total ubrugelig og bør KASSERES!.
Den kommunale borgerportal er ikke for den almindelige borger, men benyttes til borgerundersøgelser og Helsingør Kommune borgerpanel tilrettelægger spørgsmål til den medvirkende borger på en måde så man kan forudsige et bestemt resultat - Helsingør by fortjener bedre.

Helsingør Kommune Borgerpanel

Borgerundersøgelse pr. 01-07-2008

Borgerpanel er ikke det rette udtryk, idet dette kunne få læseren til at tro at der er tale om et uvildigt panel hvor borgeren kommer til orde og evt. udtrykker sine ønsker og meninger, men sådan er det slet ikke fat med den "Borgerundersøgelse" Helsingør kommune borgerpanel har fremlagt i begyndelsen af Juli 2008. - - - Nej den rapport der netop er afsluttet og fremlagt, er bestilt arbejde med specifikke ønsker og et defineret mål, og er ubrugelig til formålet - - - At skaffe 1000 nye skatteborgere i den erhvervsaktive alder 25 - 42 år, samt at skaffe 2000 nye arbejdspladser til Helsingør Kommune.

Forestil dig at Helsingør Kommune var en autoforhandler der ville undersøge hvordan han kan få flere til at køre i Opel  - - - - - autoforhandleren slår op i sit kartotek og finder de kunder der lige har købt en grå Opel Corsa 1,4 5 dørs, og spørger hvad de synes om bilen, komforten og hvilke overvejelser de ville gøre sig hvis de skulle købe en mere i samme farve og model. - - - - - - Jeg mener, - - ville det ikke være mere relevant at spørge et publikum der har en helt anden bilmodel og som står for at skulle udskifte denne, hvis han ønsker NYE Opel kører, i stedet for at "plukke " de samme kunder to gange???? - - - der er jo ikke flere det kommer til at køre Opel, bare fordi de samme ejere køber to biler.

På samme måde ville det være mere relevant hvis Helsingør Kommune havde lavet en borgerundersøgelse udenfor kommunen, og spurgte ind til hvad Helsingør Kommune skulle gøre anderledes for at lokke NYE borgere til, eller man skulle måske spørge nytilflyttere til Vejle, Give, Egtved, Nørup eller en hvilken som helst anden bondeby, Hvad der fik dem til at flytte dertil ?, og Helsingør Kommune kunne jo så lære lidt om erhvervsklima og hvad der skal til for at få en positiv befolkningstilvækst.

Der står i rapporten at den fortrinsvis tager udgangspunkt i tilflyttere der har boet i kommunen i under 10 år, men lægger du tallene sammen viser det sig at kun 22,9 % af de adspurgte har boet i kommunen i under 11 år, og hele 60,3% har boet i Helsingør Kommune i mere end 20 år.

En anden markant skævhed i rapporten er at kun 18% af de adspurgte vægter nærheden til arbejdspladsen som vigtig, hvilket er en markant afvigelse fra sammenlignelige landsdækkende rapporter. - - men det er jo ikke så mærkeligt, for de borgere der vægter nærheden til arbejdspladsen som vigtig, er allerede flyttet fra, eller bor slet ikke i Helsingør Kommune, og det er jo netop det der er problemet.

Efter Kommunens opfattelse viser undersøgelsen at Shopping mulighederne i Helsingør City er nogenlunde tilfredsstillende, men samtidig viser tallene at kun 39,1% af de adspurgte handler i Helsingør, men hele 60,9% af Helsingør´s egne borgere, handler andre steder - - - Det viser jo lige netop det modsatte .

Helsingør Kommune rører rundt i den samme suppegryde og er helt tilfreds med smagen.

Vågn dog op Helsingør ! ! ! ! - - - Hvis jeg spørger min kone og omgangskreds om mit udseende vil de fleste sige at jeg ser godt ud, men spørger  jeg i den store verden er det ikke helt sikkert jeg vil få at vide at jer er så køn som jeg i min naivitet går og tror. - - - det er denne rapport og Helsingør Kommune i en nøddeskal.

 

Kasseret

Rapportens hovedformål var vel at belyse eventuelle MANGLER som skulle tilrettes for at lokke nye skatteborgere og arbejdspladser til Kommunen, ? ? - - - Men det eneste rapporten IKKE kan gøre rede for er MANGLER, men der henvises til listen med de 1300 adspurgte. - - - - Hvad er meningen ? ? - - - Helsingør kommune har lovet borgerne en undersøgelse der viser om Kommunen leverer varen, som Kommunen selv har reklameret vidt og bredt med over internettet 

Hvorfor har Promonitor ikke bearbejdet denne del af undersøgelsen ? ?

 

Promonitor har konkluderet at der ikke kan dannes nogen statistik over de indkomne svar - - -

Hvad er det for noget vås ?, selvfølgelig kan man også analysere de svar der er indkommet på "MANGLER i Helsingør Kommune", - - - - Vi lever af at analysere, og de-fragmentere data, og hvis Promonitor siger de ikke kan danne statistik over de indkomne svar, så er de bare ikke pengene værd, og Promonitor har ikke leveret den vare de er bestilt til. - - - - Eller - - - Helsingør Kommunalbestyrelse er IKKE interesseret i at oplyse borgerne om de faktiske forhold, for så kunne det jo tænkes at borgerne fandt ud af at Per Tærsbøl gennem mange år har misrøgtet og tilsidesat udvikling og fornyelse af Helsingør City til fordel for det center han selv har og har haft en del forretninger i, nemlig Espergærde Centret, som i dag er det mest velplejede center i kommunen.

Ved nærlæsning af de mange svar på spørgsmålet "Hvad mangler Helsingør, hvis noget" fremgår det i adskillige tilfælde at Espergærde Centret har det meste af det Helsingør City mangler, og at dette center er med til at afmatte detailhandlen i City, men Per Tærsbøl har jo også benyttet sit embede til at udvide Centret til det tredobbelte, så det er jo ikke mærkeligt. - - - - - Nepotisme eller ej, hvis jeg var Per Tærsbøl, ville jeg også gøre meget for at dette faktum ikke skulle tydeliggøres alt for meget for borgerne. - - - - Selvfølgelig kan man analysere ovennævnte data, men man kunne nemt få det indtryk at Per Tærsbøl er blevet lidt overrasket, og har bedt Promonitor om ikke at oplyse resultaterne fra disse borgerundersøgelser.  - - 

Jeg forstår bare ikke at Promonitor, allerede på et så tidligt tidspunkt af karrieren, vil sætte deres ry og rygte på spil, og jeg vil på borgernes vegne opfordre Promonitor til at gøre det arbejde færdigt som Promonitor er bestilt til, nemlig at "Vise Helsingør Kommunes politikere om kommunen levere varen" - - - det er jo ikke Per Tærsbøl der er kunde hos Promonitor, men Helsingørs borgere,  - og - - er - det Borgmesteren der har lagt mundkurv på Promonitor, så er Promonitor jo et useriøst firma der er vidende om og medvirkende til magtmisbrug - - - - Sandheden skal frem, og rapporten skal uddesikere forholdet mellem Helsingør city, omegnen og en sammenlignelig anden Kommune.

Hvis vi selv skal defragmentere de mange svar, gør vi det på vores egen måde (vi har måske mere erfaring en Promonitor) og vi vil yderligere sekmentere Espergærde Centret fra, til tydeliggørelse af den tilsidesættelse af fornyelse og vedligeholdelse af City til fordel for Espergærde Centret - - - - Det er muligt at Per Tærsbøl har det berømte mundheld "Hvad der er godt for mig, det er også godt for borgerne", men det er i bund og grund et sygt og insnævret synspunkt, og denne filosofi, har kun tjent Espergærde Centret. - - Det magtmisbrug borgmester en i adskillige år har udøvet til fordel for egen vinding, er nu medvirkende til at adskillige forretninger i City har givet op og gribes der ikke ind nu og her, vil Helsingør City om ganske få år være uden et egentlig forretningsliv.

 

Hvad mangler Helsingør Kommune, hvis noget ? ?

Inden jeg læste de mange udsagn igennem stillede jeg mig selv følgende spørgsmål:

Hvilke befolkningsgruppe ønsker Helsingør Kommune at tiltrække ? ?  - - - Personer i den erhvervsaktive alder 25 - 42 år med høj uddannelse og solid skattegrundlag.

Hvorfor denne gruppe ? ? - - - - Jo denne gruppe borgere er aktive mennesker der selvstændigt tænker på et højt plan og kan medvirke til at vende udviklingen i Helsingør ved at udvikle og etablere nye arbejdspladser indenfor højteknologi handel og miljørigtige erhverv (Viden virksomheder), ligesom denne gruppe har et stort skattepotentiale for Kommunen. - - Denne gruppe borgere kan i sig selv sætte en selvforstærkende proces igang der vil udvikle Helsingør positivt.

Hvad efterspørger borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse ? ? ?

tabel

Da jeg læste de mange svar, blev jeg meget overrasket idet der er stor forskel fra mand i forhold til kvindens besvarelse. Ligeledes var jeg meget overrasket over at se  den relative store forskel på hvad ønsker, behov og forventningerne er i forhold til borgernes uddannelsesnevau, Specielt havde jeg ikke forventet at den veluddannede borger peger på "et bedre natteliv i Helsingør"  eller at de prioriterer "Liv i gaderne" højere end kultur, og mener i øvrigt at et pulserende forretningsliv i City, er "kultur" i sig selv.

Når man i Rapporten ser at kun 18% vægter nærheden til arbejdspladsen højt, og hele 69,1% af de adspurgte ikke handler i Helsingør, er det indlysende at det er en forkert målgruppe der er adspurgt idet borgere der vægter nærhed til dagligvareindkøb og  arbejdspladsen højt, er dem der allerede er flyttet fra kommunen og man får derfor et helt forkert billede af det problem man ønskede at belyse.

Hvis Helsingør Kommune mener at denne rapport kan danne grundlag for nogen som helst planlægning når den er behæftet med de indlysende fejl som jeg indledningsvis har nævnt,  vil jeg opfordre Helsingør Kommune til ( i det mindste) at udsegmentere den befolkningsgruppe man ønsker at tiltrække og sammenligne resultaterne med en landsdækkende undersøgelse på de områder det er muligt. - - - man vil her se at de tilflyttere der er adspurgt, i modsætning til landsgennemsnittet, IKKE vægter de forhold Helsingør Kommune mangler, eller kunne gøre bedre - - - - Det er jo indlysende logik, for så var de jo ikke flyttet til Helsingør

Man kan herefter tage stilling til om der skal laves en ny rapport der spørger udenfor kommunegrænsen og tager udgangspunkt i hvad Helsingør Kommune kunne gøre anderledes for at tiltrække den ønskede befolkningsgruppe fra andre kommuner.

Man kan kynisk sige: - - Hvis man med rapporten ønsker at belyse hvad Helsingør kommune skal gøre anderledes for at lokke NYE borgere til, er det irelevant at spørge de allerede tilflyttede, - - de er jo i fælden i forvejen. - - - nej man skal spørge de borgere der er flyttet til andre kommuner? - hvad der kunne have lokket dem til Helsingør i stedet for. - - - Eller man kunne spørge de borgere der er fraflyttet Helsingør Kommune, - hvorfor?

Udfaldet af denne rapport, med den måde den er tilrettelagt og udført, kunne ethvert barn gætte sig til. - - - Men Rudolf Steiners teori bygger jo også på ledende kommunikation, hvorfor man altid kan forvente at resultatet falder sammen med forventningerne.

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2017
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 18. august 2018
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor