.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Restauranter i Helsingør sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Helsingør - Helsingborg fast forbindelse - Tunnel eller bro ? ? eller Skandinaviens vartegn

Ring 5 motorvej fra Helsingør, syd om Hillerød, øst om Roskilde til Køge/Ølby

Med en ny spektakulær bro fra Sverige / Helsingborg skal Helsingør blive et sted man vil stoppe. Sådan tænker netværksgruppen Vækst & Viden Helsingør og sætter den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels innovative brodesign i spil for at opnå målet.

Af Maria Sehlin Juli 2010
Vi har en vision om at skabe en attraktion i stedet for endnu et transportled, siger idémanden Anders Christian Hjort, som er direktør i Vækst & Viden Helsingør.

Den foreslåede Bjarke Ingels bro mellem Helsingborg og Helsingør skal være langt mere end en bro. Den skal indeholde boliger, en shoppinggade tværs over sundet, måske et hotel og endda muligheden for at løbe eller cykle over.

Nogenlunde sådan her forestiller Vækst & Viden Helsingør sig, at en ny bro over Øresund skal se ud. Bjarke Ingels broskitse er et referenceprojekt.

– Den skulle blive en magnet, som kan tiltrække besøgende fra hele verden, siger Anders Christian Hjort.

Han taler om en fire kilometer lang shoppinggade og et lige så langt hotel. Begge skulle gå fra land til land.

– Og vi vil have caféer og fiskeplatforme ude over Øresund, siger han ivrigt.

Ny storhedstid
Bag ideen om den anderledes bro står Vækst & Viden Helsingør – et aktieselskab, hvor foreninger, virksomheder og Helsingør Kommune tilsammen forsøger at gøre Helsingør mere attraktiv ved at skabe en ny storhedstid.

– Helsingør har mistet mange arbejdspladser og turisme til Sverige de seneste år på grund af kronekursen. Vores vision er at skabe mere turisme og flere job i både Helsingør og Helsingborg, siger Anders Christian Hjort.

En vision
Han gør klart, at forslaget om en bro er en vision, en drøm, og at der endnu ikke findes nogen penge til projektet. Samtidig burde broen også være nemmere at finansiere end en normal bro, mener han.

– Det her er ikke bare endnu et stykke infrastruktur, som staten finansierer. Den kan delfinansieres gennem boliger, som bygges på broen, og af forretningerne, ligesom der også vil være bilafgifter.

Allan de Waal 28. januar 2011
Letbane rundt om Øresund, og trafikkorridor mellem Helsingør og Rødby-Femern, er ikke kun fede streger gennem forstadskommuner og fredede landskaber, men en mulighed for sammenhængende forstadsudvikling, og en risiko for intens godstransit i sjællandske naturområder.

For en uge siden sagde transportminister Hans Christian Schmidt til Berlingske, at han er indstillet på at fremme gennemførelsen af den såkaldte Ring 3-letbane med lidt under halvdelen af de knap fire milliarder kroner hele anlægget vil koste.

Resten må de involverede ti forstads-kommuner selv stampe op af jorden, eller køre hjem sammen med private investorer.

Helsingør Ring 5Banen eller buslinien skal helt eller delvis løbe på særskilt tracé mellem Lundtofte nordpå og Ishøj sydpå med en god halv times samlet rejsetid, og markante stationskryds til S-banerne til eller fra Københavns City.

Nu er det blevet tid til valgkamp og -løfter, så sideløbende med Transportministerens chance for ikke at hænge på bevillingen efter et regeringsskifte, har SFs trafikordfører Pia Dyhr applauderet og meddelt, at man efter hendes mening uden videre kan begynde med et stykke af banen, mellem DTU og Herlev. Det er helt i tråd med partiets tanker om offentlige investeringer som grundlag for vækst og velfærd.

Men sådan leger man ikke som Transportminister. Først samlede kommunepenge, og så statspenge! For: »Det giver ingen mening at starte noget i den ene ende, og så kommer vi måske aldrig videre« – sagde Hans Chr. Schmidt til Ritzau.

Det kan han have ret i, set i store træk. Og dem er der mindst to af i det indviklede planlægningsspørgsmål.

Det ene perspektiv – tanken om en ringby af forstadscentre uden om København er udarbejdet inden for de sidste års tid – trafikalt af Cowi og bymæssigt af tegnestuen BIG, betalt af henholdsvis Transportministeriet, Realdania og de involverede kommuner.

Men planerne om at forlænge ringbyen, som en kortsluttet Loop City omkring Øresund, er ikke af ny dato. Ideen går helt tilbage til 1960´ernes små-futuristiske utopier.

Og de overordnede signaturer længere ude på Sjællandskortet – det andet store perspektiv – er den overordenede transportkorridor fra Helsingør nedover Hillerød mod transportcentrene i Høje Tåstrup og Køge. Den tanke stammer fra Egnsplanrådets strukturplanarbejde i starten af 1970´erne, tværs gennem nu sårbare naturområder, først og fremmest mellem Farum og Slangerup..

Ring5 Helsingør - FemernKorridoren er et kilometerbredt bælte, indbagt som sammenhængende områder i de enkelte kommuneplaner, gennem åbne landskaber og delvis fredede naturparker. Ring 5 kaldes projektet.

Og ganske vist forsøger borgerlige kræfter lige nu at få svækket arealreservationerne, men de står formentlig ved magt som principiel planmæssig mulighed, når den vedtagne moderniseringsudredning snart skal afleveres.

Tilbage står spørgsmålene om broer eller tunneler i nord og syd, Helsingør-Helsingborg og Rødby-Femern. Plus en række andre vigtige spørgsmål – om konkrete linieføringer i landskabet og om udformning af letbanens tracé gennem forstads-bycentrene.

Men begge stor-projekter har altså rødder i overordnede retningslinier fra 1950´erne og -70´erne: Hovedstadsområdets Regionsplan, og den københavnske Fingerplan.

Folketinget undersøger i øjeblikket prognostisk transportkorridoren Ring 5, som også er aktuelt hypet i det lobbyistiske dansk-skånske infrastruktur- og byudviklingssamarbejde, IBU.

Det har i 2010 afkastet fire delrapporter og en konklusion, der ser Femern-forbindelsen som en fordelagtig selvfølge.

Og Ring 3 eller loop-byen i Bjarke Ingels BIG-Regi påkalder sig i alt fald arkitektonisk opmærksomhed ved sin måde at visualisere den nye ring af forstadscentre – som en samlet bydannelse på tværs af fem S-togslinier i den gamle og siden regionalt opskrevne Københavns-plan af banebetjente fingre med grønne kiler imellem.

Ved at kortslutte fingrene etableres ifølge superarkitekterne en større mulighed for at udnytte de eksisterende forstæders potentialer, erhvervsmæssigt og landskabeligt. Hospitalet i Herlev kobles eksemplevis via ringbyen med medicovirksomhed i Nordsjælland.

Banelinien kan også blive generator for grøn natlig affaldsbehandling på tværs af Fingerplanens udløbere.

Uanset om en letbane på skinner, eller en Bus Rapid Transport BRT delvis i vejtracé, ved nærmere kalkulationer vil vise sig økonomisk og komfortmæssigt bedst, peger BIGs rapport også på forskellige fysisk fantasifulde principmuligheder for at integrere baneføringen i bycentrene, uden at danne en bygningsmæssige barrierer.

Om letbane-køretøjer er de rigtige til langdistancer rundt om Øresund, er så et helt andet spørgsmål.

I øjeblikket er Europa-transit fra Sverige øst-vestgående – via broerne over Øresund og bælterne. Eller nord-syd via Sydsverige over Østersøen.

Selv om de to perspektiver – Ring 5 og Ring 3 – er af forskellig skala, lapper de geografisk ind over hinanden

Der står med andre ord mere på spil end øjeblikkelig valgflæsk. Spørgsmålet er snarere hvorvidt en københavnsk Ring 3, som både forstadsby og dansk-svensk loop-city, sine steder hænger sammen med overordnet trafik via lufthavnen i Kastrup.

Men også om Sjælland bare skal være Sveriges dørmåtte mod Nordeuropa, som rød løber for højhastighedstog mellem Ham- og Helsingborg.

Det må da være dét, Transportminister Hans Chr. Schmidt mener med, at det ikke giver nogen mening bare at starte noget i den ene ende. Han hælder ikke desto mindre mest til en sænketunnel under Østersøen, fremgik det for nylig af et borgermøde på Lolland om bro eller boring til Femern.

Berlingske Tidende/Casper Dall, 05.08.09.
Ny trafikring uden om København
Transportminister, Lars Barfoed (K) har store planer om at komme trængslen på motorvejene omkring København til livs. Med en ny Ring 5, der skal gå fa Helsingør-motorvejen til Køge, og en havnetunnel fra Svanemøllebugten til Amagermotorvejen, håber ministeren, at kunne afhjælpe det trafikale kaos, som mange bilister hver dag oplever. Lars Barfoeds visioner vækker opbakning hos Venstre og Socialdemokraterne, mens Dansk Folkeparti og SF er mere skeptiske. På Københavns Rådhus vækker forslaget begejstring.
Billede
Det var oprindeligt meningen at den nye Motorrin5 skulle gå over Hørsholm - Allerød - Blovstrød , som vist med den blå markering ovenfor.

Billede
Siden rykkede man linieføringen længere mod Nord - Nivå

Billede
Nu ser det ud til Ring5 føres direkte fra Helsingør, over Hillerød - Roskilde - Køge

Se også den Svenske rapport fra TRAFIKVERKET

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2019
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 17. august 2019
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor