.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Restauranter i Helsingør sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Promonitor analyse og borgerpanel bør kasseres. Helsingør kommune og Teknisk Forvaltning forplumrer Plan09 projekt med manglende deltagelse af Helsingørs erhverv og detailhandel - Syg erhvervspolitik

Skrevet den 1. 07. 2008

Hvor er virksomheds og detailhandelens repræsentanter i Plan09 for Helsingør Kommune ? ? ? - - - - Hvorfor inddrager og spørger Helsingør Kommune ikke de erhvervsdrivende ? ?  - - - er det på den måde man tror nye virksomheder vil opfatte Helsingør kommune som "ERHVERVSVENLIG" ? ? ?

Det foreløbige projektoplæg fra Plan09, er rystende læsning for alle erhvervsdrivende i Helsingør Kommune, og er et glimrende eksempel på hvorfor Helsingør Kommune mangler, og ikke kan tiltrække nye erhvervsvirksomheder. ! ! det beviser ganske enkelt en syg erhvervspolitik.

Det første der indikerer Helsingør Kommunes fuldstændigt uhørte tilsidesættelse af erhvervslivets interesser, er sammensætningen af de to projektgrupper  der skal komme med forslag til hvordan Helsingør Kommune kommer på fode igen.

Styregruppen vil bestå af medarbejdere fra Teknisk Forvaltning, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne og Ungdomsforvaltningen, med udviklingschef Stella Hansen som formand.

Projektgruppen vil bestå af medarbejdere fra Teknisk Forvaltning, beskæftigelses og erhvervsforvaltningen samt Social og Sundhedsforvaltningen.

Det er jo netop medarbejderne fra Teknisk Forvaltning der er hovedårsagen til byens forfald, nepotisme, dårlig planlægning, og total afvisende for nytænkning ! ! ! - - - Social og Sundhedsforvaltningen ? ? ? - - Skal der bygges et nyt sygehus ? ? - - - Børne og Ungdomsforvaltningen ? ? ? - - de ved sikkert også lige hvordan Helsingør Kommune skaffer 1000 nye arbejdspladser i en ruf, eller hvordan Helsingør Kommune lokker 2000 højtlønnede skatteborger til byen i en fart. ? ? ? - - Det er jo nærmest latterligt, og en fortsættelse af den farcelignende tilstand, som er det egentlige problem Helsingør kommune står overfor

Hvor er Erhvervenes repræsentanter ? ? - - Hvad er meningen ? ?

Se lige personkredsen i udvalget for Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen det er ikke mærkeligt at udvikling Nord og Cityforeningen ikke kan få et ben til jorden.

Det foreløbige projektoplæg er en gang panisk makværk i erkendelse af at det haster meget med at få vendt den katastrofale udvikling i Helsingør kommune, men den 15 sider projektbeskrivelse behandler overhovedet ikke kærneproblemet

Til understøttelse af min påstand kan jeg nævne:

1. Tidsrammen  April  til November 2008 er alt for kort og de meget omfattende ændringer der nødvendigvis skal til, bliver ikke ordentligt gennemarbejdet  og beslutningsgrundlaget bliver lemfældigt og forhastet - - - Nye højtydende skatteborgere, forretningsdrivende og investorer vil se en kommunestrategi med visioner der rækker 20 år ud i fremtiden.

2. Ved gennemlæsning af projektbeskrivelse for Plan09, fornemmer man hurtigt "De gode gamle dage på Rudolf Steiner" og at tekstforfatteren overhovedet IKKE har forstået hvad det egentlige problem er, men hele rapporten er en videreførelse af den strategi og tankegang der netop har  medført selve problemet. 

Det er meget fint at høste erfaring fra og bruge Roskilde som sparringspartner, hvis man vil bruge HELE Roskilde modellen og gennemføre byfornyelse i samme skala som Roskilde har lagt planer for.

Imidlertid lægger projektoplæg fra Plan09 absolut ikke op til dette og det er nærmest grinagtigt at nævne Roskilde i denne sammenhæng.  Helsingør Kommune har slet ikke de samme problemer som Roskilde. Bla. kan nævnes at Plan09 lægger op til at der skal bygges tættere og flere billige boliger i Helsingør, - - - det kan jeg da kun tilslutte mig, men Helsingør har flere sociale almennyttige boliger end Roskilde og landsgennemsnittet, og det er ikke her problemet ligger.

Målt pr. indbygger så har Helsingør borgeren mere end dobbelt så meget plads til boligbyggeri i forhold til Roskilde, og selv i den indre bykerne er der masser af plads til byudvikling, så det er heller ikke her skoen trykker, og vi kan ej heller på dette område bruge Roskilde som sammenligning.

Kære Per Tærsbøl - - "Hvor svært kan det være?" - - Når projektoplægget til Plan09 har bragt Roskilde på banen, så tag dog og sammenlign Kommunernes nøgletal, - - så kan det ikke være så svært at få øje på problemets kærne ? ? ?

 

Grundskyldpromille     Årstal
 Roskilde   2008
 Helsingør   2008
 Landsgennemsnit   2008
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. kr.   Årstal
 Roskilde   2008
 Helsingør   2008
 Landsgennemsnit   2008
Vandafledningsafgift pr. m3 (abs) kr.   Årstal
 Roskilde   2007
 Helsingør   2007
 
 Vandforbrugsafgift pr. m3 (abs) kr.   Årstal
 Roskilde   2007
 Helsingør   2007
 
 Tilslutningsbidrag til vandforsyning (abs) kr.   Årstal
 Roskilde   2007
 Helsingør
Bruttodriftsudgifter pr. indb. kr.   Årstal
 Roskilde   2008
 Helsingør   2008
 Landsgennemsnit   2008
 
 Nettodriftsudgifter pr. indb. kr.   Årstal
 Roskilde   2008
 Helsingør   2008
 Landsgennemsnit   2008
 
 Bruttoanlægsudgifter pr. indb. kr.   Årstal
 Roskilde   2008
 Helsingør   2008
 
Når jeg ser på tabellen ovenfor, kan jeg ikke finde en eneste grund til at jeg skulle flytte fra Roskilde og til Helsingør.? ? -

Der hvor den er helt gal er når du ser at Helsingør Kommune kun har halvt så mange skatteindtægter fra erhverv, sammenlignet med landsgennemsnittet, - - -og  Det værste er at de mindre erhverv og forretningsdrivende er endnu mere skævt repræsenteret i forhold til befolkningstal, og den tendens forværres kraftigt i øjeblikket  med byens manglende udvikling og vedligeholdelse. - - Disse tal skal ses i lyset af at Helsingør Kommune tidligere har haft en geografisk beliggendhed der burde give endnu større muligheder for at tiltrække erhvervsvirksomheder og arbejdspladser i forhold til landsgennemsnittet. 

Helsingør Kommune er på Landsplan den Kommune der har den højeste fraflytningsrate fsa. den erhvervsaktive gruppe 25 - 42 årige.

Plan09 har skudt helt ved siden af problemets kærne og denne 15 sider rapport, er penge lige ud i kloakken.

Plan09 rapporten, og nu den seneste rapport af 02.07-2008 er et vidnesbyrd om at Helsingør Kommune ikke med den nuværende kommunalbestyrelse og sammensætning, evner at vende udviklingen

Skriv Plan09 om og tag virksomhederne og de erhvervsdrivende med på råd. - - De problemer Helsingør kommune står overfor er ikke egnet til, og kan ikke løses ved at sidde i rundkreds og lave etnologisk spørgerunde.

Helsingør Kommune mangler ikke billige boliger, Helsingør har flere sociale almennyttige boliger end Roskilde og landsgennemsnittet. (det er måske endog negativt)

Helsingør Kommune mangler ordentlige til og frakørselsforhold, nye  indfaldsveje der frigør byen fra Kongevejens trafikproblemer.

Helsingør Kommune mangler mulighed for individuel og moderne boligbyggeri i attraktive områder.( Teknisk forvaltning lider af nepotisme og manglende forståelse for  borgerservice og planlægning på alle områder) 

Helsingør mangler byfornyelse i citykernen, med oplevelsesrige shoppingmuligheder, og skal op på samme niveau som alle andre handelsbyer i Danmark. Se udviklingsstrategi for Hillerød her (Hillerød har i 2007 haft en tilvækst af arbejdspladser i detailhandlen på 300 medens Helsingør i samme periode har mistet 100) det er da tal man bør forholde sig til - Hvorfor skulle socialdemokraterne i Helsingør ikke kunne gøre det samme

Helsingør Kommune mangler specielt en radikal ændring af erhvervspolitikken, og må indse at erhvervslivets vilkår i Helsingør Kommune hidtil har været for trange, og erhvervsaktive borgere samt erhvervsvirksomheder fravælger derfor Helsingør kommune.

Helsingør Kommunes erhvervspolitik og atitude overfor erhvervslivet er kærneproblemet og selve sygdommen

Det er med Helsingør Kommune, som med patienten der går til læge på grund af lungebetændelse.( en lungebetændelse pådrages bla. ved påvirkning af kulde og dårlig klima)

Lægen ordinerer en "Penicillin" kur til patienten, (Betændelsen i Helsingør kommune er opstået på grund af dårlig erhvervsklima og kulde mellem Kommune og erhverv)

Penicillinen fjerner betændelsen (Lyt til erhvervslivet, ret op på erhvervsklimaet og skab bedre vilkår for de forretningsdrivende, det er "Penicillin" kuren for "patienten" - Helsingør Kommune)

Når betændelsen er væk, vil patientens krop selv hele  legemet og patienten bliver rask igen (Lyt til erhvervene, Positiv behandling af erhvervslivets anbefalinger og ønsker vil automatisk medføre flere erhverv, arbejdspladser, tilflyttere der søger gode jobs med udfordringer, der betaler skat, turister der giver indtægter, og i det hele vil virkningen af en positiv erhvervspolitik være selvforstærkende og Helsingør Kommune som patient bliver rask igen.)

Bliver patienten ikke behandlet, (ændrer Helsingør Kommune ikke erhvervspolitik) vil patienten lide en smertefuld død (en række konkurser følger og Helsingør City vil om 10 år stå som en spøgelsesby / DØD BY)

Per Tærsbøl har i sin embedsperiode  ikke været i stand til at forny, og tilpasse Helsingør Kommunes institutioner og forvaltninger til forholdene efter værftets lukning, med mere åbenhed overfor den enkelte borger og bedre vilkår for det private erhvervsliv, og det er Helsingør Kommune blevet SYG af.

Det er nu engang næsten en naturlov at en by, region eller land ikke kan eksistere uden erhverv, og erhverv kan ikke eksistere uden de medarbejdere der bor i samme by, region eller land. - - - Dette til trods, tilsidesætter Helsingør Kommune denne naturlov og tror det hele ordner sig hvis bare man laver en etnologisk spørgerunde (Man skulle tro alle i byrådet har siddet i rundkreds på Rudolf Steiner i tresserne) - - - Nej der skal tages anderledes fat og det er formentlig nødvendigt med udskiftninger til fordel for personer med forretningssans og erhvervserfaring på en lang række poster i kommunen. 

Helsingør Kommune fokuserer i øjeblikket 100% på Kronborg Kulturhavn Projektet, og der er ikke nogen tvivl om at det vil give byen et løft, men en totalrenovering af bykernen med oplevelsesrige shoppingmuligheder for det moderne menneske anno 2008, vil tidoble denne effekt, og Helsingør vil derved også tiltrække nye højtydende skatteborgere.

De moderne borgere vægter naturligvis kultur højt, men Kultur er også et levende handelsmiljø i City, den erhvervsaktive befolkningsgruppe 25 – 42 år vil  have oplevelser, udfordringer og indhold i deres hverdag, erhverv og arbejde, børnehaver, skoler og uddannelsesmuligheder skal være i orden.

Misforstå mig ikke, - - jeg har rejst over det meste af verden og uanset om du lander i New York - London - Køln -Shang Hai - Bankok eller Hong Kong, så er det de samme skyskrabere og den samme stenbro du ser, - - - Helsingør skal beholde sit særpræg som "Sundby", med kulturoplevelser og Kronborg Slot som vartegn. Byfornyelse skal ske med respekt for byens særpræg og i arkitektonisk samspil med de værdier Helsingør skal "Brandes" for. - - - men der er masser af plads og muligheder for at udvikle Helsingør City til en moderne metropol med en helt unik atmosfære der oser af kulturoplevelse.

"Ro – Tæt på – gådefuldhed" - - - den er altså ikke spiselig for den gruppe borgere Helsingør kommune har så hårdt brug for, - - - - men det er Guf for pensionister og borgere på overførselsindkomster, og det er lige det kommunens nøgletal viser. - - - Udviklingen skal vendes 180o , men før det kan lade sig gøre, skal nepotismen væk og Politikkernes indsats og tankegang skal også vendes 180o -

- - - - - "Tæt på" - - bør omgående stryges af "Vision ingenting for Helsingør" , - - for læserne kunne jo få den opfattelse at Helsingør kommun arbejder for at borgeren kan være "Tæt på" sin arbejdsplads, men Helsingør Kommune har de sidste 20 år arbejdet for det modsatte, og i dag er der næsten ingen arbejdspladser tilbage i Kommunen. - - - Der burde egentlig stå "Langt til" i  "Vision ingenting for Helsingør" 

Se mine bemærkninger til Borgerundersøgelse pr. 01-07-2008

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2019
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 17. august 2019
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor