.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Restauranter i Helsingør sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Konservative Helsingør Kommune har planer for Udvikling. Benedikte Kiær Det Konservative Folkeparti - stiller op til Kommunalvalg for C

Konservative Folkeparti

 

 

Top
Benedikte Kiær   Næstformand i Region Hovedstaden Konservativ borgmesterkandidat

Benedikte Kiær Konservative Helsingør
Benedikte Kiær ( C )

Jeg hedder Benedikte Kiær og  bor i Helsingør sammen med min kæreste Lars og hans søn på 8 år. Jeg er næstformand i Region Hovedstaden og arbejder derudover som kommunikationsrådgiver i en dansk virksomhed, der arbejder med bæredygtig energi. Jeg er så heldig, at mit arbejde er meget fleksibelt – for det meste af min arbejdstid bliver brugt på det politiske. Og når jeg har fri, så bruger jeg min tid på familien, løbeture i den smukke natur og gode bøger og film.

Benedikte Kiær som Borgmester vil være med til at bringe Helsingør Kommune endnu videre.

Se www.helsingorborger.dk  Konservative Helsingør Kommune

Konservative Benedikte Kiær og  politik

Helsingør kommune har med sin fantastiske natur, spændende historie, kulturoplevelser samt en sund økonomi, de bedste muligheder for at stå stærkt i fremtiden.  Alle disse gode ting skal fortsat sikres ligesom jeg gerne vil være med til at bringe Helsingør Kommune endnu videre.

Vi skal have de bedste mulige rammer for et sundt og aktivt liv. Ligesom jeg i regionen holder fast på, at der også fremover skal ligge et hospital med skadestue i Helsingør, så vil jeg udvikle og forbedre motions- og idrætslivet i kommune - lige fra flere klart aftegnede motionsruter til gode sportsanlæg. 

Vi skal være ambitiøse med vores folkeskole. De fysiske rammer og fagligheden skal hele tiden udvikles og forbedres. Og vores folkeskole skal kunne tilbyde de bedste muligheder for både bogligt svage og stærke børn, så de står godt, når de skal videre i livet.

En stærk kommune kræver et godt vejnet og velfungerende kollektiv trafik. Jeg er tilhænger af en fast forbindelse til Sverige og jeg mener, at den kollektive trafik skal være et reelt alternativ til bilen for de mange helsingoranere, som pendler på arbejde. Derudover vil jeg arbejde for bedre trafiksikkerhed for trafikkanterne - især for cykellister og forgængere.

Helsingør Kommune i udvikling med Benedikte Kiær

Benedikte Kiær Konservative Helsingør kommuneDe Konservative går til valg på at afgifter, gebyrer og skatter skal sænkes - både for erhvervslivet og for den enkelte borger. Hvorfor?

Helsingør kommune har nogle af de højeste satser på alt; dækningsafgift, affaldsafgift, byggesagsgebyrer og ikke mindst på grundskyld. Det taber vi på ift de omgivende kommuner hvis nogle skulle være i tvivl.

Helsingør hører ikke blot til blandt de dyreste kommuner i landet, men vi hører også til blandt de mindst effektive. Faktisk er kommunen blandt de 10 dyreste i drift med et potentiale på over 400 mio kr i forhold til de bedst drevne kommuner. Så, kære borgere og erhvervsdrivende i Helsingør kommune. Lad os slå det fast én gang for alle.

De Konservative går til valg på en sænkning af afgiftsniveauet i Helsingør kommune.

Finansiering skal ske gennem effektivisering af kommunens drift uden at det skal berøre kerneydelserne.

En sænkning afgiftsniveauet vil betyde flere lokale arbejdspladser i vore små virksomheder inden for detail, håndværk og serviceerhvervene, men også betyde at kommunen at bliver en mere attraktiv for tilflyttere målt på samlet privatøkonomi. Begge effekter vil bidrage til en styrkelse af kommunens økonomi.


Jeg vil frem til kommunalvalget den 19. november løbende komme med flere mærkesager og holdninger til, hvordan vi gør Helsingør kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde.  Se www.helsingorborger.dk  Helsingør_Kommune1

Benedikte Kiær

Top

Anders Drachmann i kommunalbestyrelsen

Anders Drachmann Konservative HelsingørMin mission, hvis jeg bliver valgt, er simpelthen at ændre den måde, hvorpå kommunen handler over for erhvervslivet. For mange i kommunen har nej-hatten på hele tiden.

Jeg vil fokuserer på to hovedspor hvis jeg kommer i byrådet og eventuelt endda kan sætte sig på formandsposten for ejendoms- og miljøudvalget - det udvalg styrer nemlig i høj grad mulighederne for erhvervslivets udvikling.

- Jeg vil for det første have gennemgået samtlige lokalplaner fra A til Z, så alle de bestemmelser, der unødigt begrænser erhvervslivets muligheder, skæres væk. Det skal naturligvis være, så andre borgere ikke bliver generet, og inden for lovens rammer.

- Den anden ting, jeg vil fokusere på, at få sat mere tempo på lokalplan-arbejdet, som er afgørende for erhvervsudviklingen. Det er uhørt, at det i dag kan tage tre år at lave en lokalplan, eksempelvis som det gjorde med planen for det såkaldt Fedtede Hjørne i Hornbæk. Et år må være det absolut maksimale.


John CalbergJohn Calberg Konservative Helsingør

Jeg har 2 kommercielle grader fra Copenhagen Business School i form af M.Sc. graden af Cand. Merc. i virksomhedernes strategiske analyser og planlægning og Diploma (HD) i Informatik og regnskab. 

Jeg er certificeret projektleder hos IPMA C-niveau, SCRUM-master (lean projektstyring) og PRINCE2 Foundation.

johncalberg@yahoo.dk

Helsingør_Kommune1


Per Tærsbøl   Konservative (C)

Per Tærsbøl Konservative (C)
Konservative Folkeparti
Jeg er 71 år og har siden kommunalvalget i 1993 til 2009 været borgmester i Helsingør. Inden min borgmesterperiode havde jeg Tærsbøl Isenkram i Espergærde.
Jeg er gift med Bodil og har fra mit første ægteskab 3 børn, der nu er voksne og h.h.v. 39, 48 og 50 år.

Jeg er opvokset i Slagelse, men har boet i Helsingør kommune siden 1963.
Jeg blev valgt til byrådet i 1974 og har siddet i en del udvalg og har dermed en bred og dybtgående erfaring indenfor hele det kommunale område.
Som borgmester var jeg formand for økonomiudvalget og har sammenlagt siddet 27 år i dette udvalg.
I Folketinget havde jeg sæde i fra 1990 til 1994.


Erhvervspolitik

31. august 2013 kl. 19:14

Den økonomiske krise har kostet mange arbejdspladser – også i Helsingør Kommune. 

Det Konservative Folkepartis udgangspunkter derfor, at vi først og fremmest skal passe bedre på det eksisterende erhvervsliv i kommunen, og derfra sikrer udviklingen.


Vores erhvervspolitik vil være med til at sikremere gang i hjulene og dermed flere lokale arbejdspladser, praktikpladser og enmere spændende kommune, hvilket vil bane vejen for ønsket om at få besøg afflere turister, som vil give mere omsætning for de handlende ogrestaurationerne – og dermed betyde flere nye arbejdspladser. Kort sagt: Voreserhvervspolitik vil sætte gang i en positiv spiral, der igen vil placereHelsingør Kommune på landkortet som Nordens Festlige Hjørne.

Og vi har nogle meget klare mål:

  • Kommunernes erhvervsvenlighed bliver målt og vejet flere gange om året –og det er velkendt, at Helsingør Kommune har klaret sig mildt sagt dårligt idisse undersøgelser. Vores mål er, at vi inden 2016 ligger i den bedstetredjedel af kommunerne.
  • Vi skal have flere nye arbejdspladser - særligt i de små og mellemstorevirksomheder. Her er det også et mål for os, at der også kommer flerepraktikpladser ligesom et styrket samarbejde med erhvervslivet skal bane vejenfor nye uddannelser, og omvendt skal nye uddannelser tiltrække nye virksomhederog arbejdspladser.
  • Og så ønsker vi et langt stærkere og tættere samarbejde mederhvervslivet i kommunen – vi skal arbejde i samme retning! Virksomhederne er vigtigeambassadører – og glade ambassadører kan være med til at tiltrække udviklingtil vores kommune. Derfor er det et mål, at kommune og erhvervslov skal indgå ipartnerskabsaftaler, hvor vi forpligtige hinanden

Det store spørgsmål er så: Hvordan vil vi nå dissemål?

Vi skal have bedre rammevilkår for erhvervslivet

Først og fremmest er det afgørende, at vi passerbedre på de virksomheder vi har. Er de glade og vokser de, så er der bedre mulighed for, at der kommer der nye til.

Vi vil sætte ind på tre områder: Det skal værenemmere at drive virksomhed, det skal være billigere at drive virksomhed og såskal der gang i en tæt dialog, der peger fremad.

Det skal være nemmere at drive virksomhed

One Stop Erhvervsservice har givet forbedringer –men vi skal videre, vi skal levere en endnu bedre service:

  • Ligesom i Københavns Kommune vil vi indføre virtuel sagsbehandling – dvs. at man kan følge sagsbehandlingen af ens byggesag på nettet – man kan se om sagen er modtaget og registreret, hvad er status på sagen og om kommunen venter på yderligere oplysninger, hvornår man kan få svar ligesom man får adgang til afgørelsen ligeså snart, den ligger der.Når man selv kan følge sagen, så kan man bedre planlægge sit arbejde.
  • Styrke hjælpen til de lokale virksomheder – f.eks. skal hjælp til generationsskifte på skinner ligesom vi skaltilbyde vejledning i, hvordan man byder på opgaver uden at begå formelle fejl. Det vil også styrke de lokale virksomheder, når de skal byde på udenbys opgaver.
  • Vi skal gøre op med bøvl– vi skal turde stille osspørgsmålet: Er der unødigt bureaukrati? Oprydningen skal ske sammen mederhvervslivet. Her kan vi også bruge kommunernes udfordringsret, som gælderindtil udgangen af 2015 – dvs. vi skal søge relevante ministerier om at fåfjernet bureaukrati, som vi mener, er unødigt

Det skalvære billigere at drive virksomhed

Det er i dag dyrt at etablere og drive virksomhed i Helsingør Kommune – og desværre dyrere end i nogle af de kommuner vi ligger i skarp konkurrence med. Den går ikke. De lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkteigennem på de lokale virksomheders mulighed for at konkurrere, og dermed mulighed for udvikling, vækst og nye arbejdspladser.

  • Dækningsafgiften skal væk – der skal udarbejdes enplan for at få fjernet dækningsafgiften over en kort årrække        
  • Byggesagsgebyrerne skal være lavere- undersøgelser viser, at vi har høje byggesagsgebyrer, både for erhvervslivet og for private. Lad os da se på, hvordan andre har indrettet sig – f.eks. Faxe Kommune som tager timebetaling i stedet for en fast pris. Faxe Kommune tager 653 kr. i timen og erfaringen er, at det bliver billigere for både erhvervsliv og private. Samtidig bliver kvaliteten af byggeansøgninger højere, da det vil give kortere sagsbehandlingstid og dermed lavere pris.
  • Der skal foretages en gennemgangaf afgifter og skatter, hvor der sammenlignes med de kommuner vi ligger iskarp konkurrere med. Vi skal være konkurrencedygtige – og viser det sig, at virent faktisk er det på en række områder, så skal det frem i lyset

Dialogfremmer forståelse og samarbejde

Sidst men ikke mindst: Der skal gang i en langtbedre dialog - og dermed samarbejde – mellem kommune og erhvervsliv.

Vi ønsker alle det samme – mere udvikling. Derforskal der etableres en systematik og direkte dialog mellem erhvervsliv og politikerne. Og tilliden skal styrkes, hvilket betyder, at kommunen ikke skal konkurrere med erhvervslivet på områder, der ikke er kommunale kerneopgaver

Investeringer, der peger fremad og skaber udvikling

Udover bedre rammer, mener vi også det er vigtigt,at der sker investeringer, der fremmer udviklingen. Vi har masser af ideer –men jeg skal ikke stå her hele dagen, så jeg vil begrænse mig til at fremhævetre ting:

Størresatsning på vores oplevelser og turisme

Vi har et fantastisk udgangspunkt – sundet,naturen, en unik kulturarv og en række meget attraktive byrum. Vi har deperfekte rammer for at styrke turismen – særligt 1 dags og weekends turismen. Menvi bliver nødt til at støve rammerne af og foretage investeringer – f.eks.:

Helsingør skal have et generelt løft af byrummet baseret på det vi kalder de 5 B’er: Nemlig Beliggenhed, Bygningsfacader,Belysning, Belægning og Beplantning.

Vi mener, at dette er en forudsætning for at kunnetiltrække butikker til centrum af Helsingør by. Men der skal også ske byrumsløft ved andre perler i kommunen – f.eks. Hornbæk Havn og Espergærde havn.For få uger siden blev vi præsenteret for nogle spændende tanker til udvikling af Espergærde – dem skal vi tage udgangspunkt i. Og Hornbæk – her er en af Danmarks bedste strande, så vi skal udvikle Hornbæk, så byen kan give Tisvilde og Gilleleje kamp til stregen i sommersæsonen.

Derudover skal Helsingør have en ordentlig strandpromenade, som går fra stationen og videre forbi Kulturværftet og Nordstranden og ud til Gummistranden. Og Helsingør by skal have en attraktiv torvehal med bred tudsnit af lokale fødevarer og små spisesteder. Tænk på, hvis vi kunne få detsamme liv og leben, som der er i Torvehallerne på Israels plads i København,

Og så bør der satses merepå at få flere krydstogtskibe til Helsingør, herunder muligheden for en flydende anløbskaj. Ligesom parkeringsudfordringerne skal løses!

Strategisk brug af det gamle hospital

Vi har et forladt hospitalude på Esrumsvej. Der skal fyldes indhold i bygningerne. Det KonservativeFolkeparti mener, at der skal sættes gang i et samarbejde om udvikling af detgamle hospital.

Jeg kan sagtens forestillemig samarbejde mellem kommunen, regionen og en lang række private aktører. Og deter muligt at finde frem til et udviklingsprojekt med perspektiv – f.eks. atsamle kommunens sundhedsstilbud herunder også genoptræning og rehabilitering.Regionen kommer med sine sundhedsydelser. Der kan også komme praktiserendelæger, fysioterapeuter, tandlæger osv., der kan være træningscenter, og vi skalknokle for at få uddannelser inden for rehabilitering og genoptræning tilhospitalet.

Det gamle hospital får liv,vi får uddannelser til kommunen og kan begynde at tiltrække virksomheder, derudvikler velfærdsteknologi knyttet til rehabilitering og genoptræning.

Videreudvikle kulturelle flagskibe

Vi skal arbejde videre med kulturellesatsninger med udgangspunkt i dem, der er foretaget. F.eks. det meget spændendefilmprojekt og Filmby Helsingør. Jegser her masser af muligheder for spændende samarbejde.

Og så skal vi skaberammerne for at tiltrække flere store begivenheder, konferencer og kongresser. Efter Siemens har forladt de gamleværftshaller har vi fået en fantastisk mulighed. Borgerne skal aflevere deres ideer inden den 13. juni – det var spændende at høre på de mange ideer, da ideprocessen blev sat i gang på kulturværftet. Og mange af ideerne kan sagtens kombineres med vores ønske om, at fremtidige aktiviteter i de gamle haller skal være med til at give mere liv og flere aktiviteter i havneområdet – også om aftenen. Det kan være med til at styrke Helsingør by, de handlende og restaurationerne. 

Vi ser gerne mulighederne for konference- og koncertsal iHal 14, så Helsingør bliver i stand til at trække større koncerter til byen, som kan trække publikum fra såvel Nordsjælland som Helsingborg

Det var store dele af vores erhvervspolitik, som er en del af vores valgprogram til kommunalvalget. Udgangspunktet for en erhvervspolitik, der selvfølgelig skal udvikles videre – i samarbejde med erhvervslivet.

Top


Konservative Helsingør og Borgerne

Helsingør kommune, din kommune

Helsingør kommune skal være den bedste kommune at bo i og samtidig være den bedste kommune at arbejde i.

Værktøjerne til at opnå dette med er blandt andet at:

-  Opnå en stadig bedre dialog mellem kommunen og borgerne.

-  Få borgerne til at føle større ejerskab for deres kommune.

-  Optimere dialogen mellem kommunen og borgerne

 

Som borger og virksomhed i Helsingør kommune skal du, på en nem måde, have tilgang til relevant kommunal information. Det skal også være nemt at kommunikere med kommunen. Det skal ske gennem en fokusering på den kommunale digitale information:

-  Vi skal have en ny hjemmeside, der afspejler kommunen under et – i dag afspejles de enkelte forvaltninger.

-  Tilgangen til dialog skal være enkel for alle borgere.

 

Borgeren i centrum
Kommunens rolle er fortsat at levere den gode service til borgerne, hvor den gode service skal forstås ved, at:

-  Du ved, hvad du kan forvente af din kommune.

-  Du får klar besked, når du henvender dig til din kommune.

-  Kommunen udvikler sig i din retning.

 

Borgeren skal på en enkel måde kunne ytre sine forslag og har borgeren behov for særlig vejledning skal dette være mulig.Samtidig med at kommunen skal levere en god service til borgerne, skal der også foretages en:

-  synliggørelse af servicemålene for kommunen og forvaltningerne.

-  konsekvent opfølgning af servicemålene.

 

De konservative i Helsingør Kommune vil samtidig inspirere til frivilligt arbejde og bakke op omkring ildsjælearbejdet. Konservative vil arbejde for at få borgerne til at føle et større ejerskab for deres kommune. Det kan blandt andet være i forbindelse med idrætslivet med også indenfor det sociale arbejde og arbejdet med ældre.

Top


Konservativ vil aktiv fritid og livskvalitet

Helsingør Kommune skal være landets bedste kommune at bo i målt på antallet af tilfredse borgere. Et aktivt fritidsliv skaber livskvalitet og bidrager til, at man er glad og tilfreds. Derfor skal Helsingør Kommunes fritidstilbud være af høj kvalitet i naturen og indenfor idræt og kultur.

Naturen - skal bruges

    - Vi skal have rene og sikre strande

    - Der skal etableres oplyste løbe- og cykelstier

    - Der skal etableres naturlegepladser

    - Idræt – for alle

    - Der skal være motions- og idrætstilbud til alle i nærområdet

    - Faciliteterne skal udnyttes rationelt og hele dagen

    - Der fokuseres på levetidsomkostninger ved nyanlæg

    - De nuværende faciliteter skal fastholdes og udbygges

By-liv

Konservative vil styrke og bevare det aktive restaurations- og kulturelle miljø i  lokalområderne. Restaurations- og værtshusmiljøet i Helsingør og Hornbæk er en magnet for hele oplandet.

Helsingør By – for handel, havn og kultur

    - Med Kulturværftet som dynamo skal byen åbne sig mod havnen

    - Livet på byens pladser skal styrkes

    - Promenadekajen skal gøres til et nyt attraktivt fixpunkt for byens liv

    - Der skal etableres flere parkeringsfaciliteter

Konservative vil Lystbådehavne – med plads til dig

    - Den eksisterende havnekapacitet i kommunens havnebyer skal udbygges

    - De aktive havnemiljøer skal fastholdes og styrkes for såvel sejlere som besøgende

Top


 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2019
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 17. august 2019
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor