.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Restauranter i Helsingør sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet
LOKALDEMOKRATERNE
- vi vælger velfærden først!
Lokaldemokraterne

Lokaldemokraterne i Helsingør Kommune Jan Ryberg Ernst Nielsen

Lokaldemokraterne kandidater

Jan Ryberg Lokaldemokraterne borgmesterkandidat

Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Helsingør

58 år - Bor i Helsingør - Gift - 2 børn
Selvstændig erhvervsdrivende

Arbejdsgrupper: Børn og Unge, Erhverv, Kulur, Idræt og Sundhed
Mail: jan@rybergs.dk

Idrætten som tema før, under og efter valget

Det er vigtigt, at idrætten bliver et synligt tema i den kommende valgkamp og i den efterfølgende kommunalpolitiske hverdag. Idrætten bygger på ligeværdige relationer og er en vigtig motor for udviklingen af lokalsamfundet. Idrætten har desuden en stor betydning for aktivt medborgerskab, børn og unges trivsel, fællesskab og demokratisk deltagelse.

Temaer er: Breddeidrætten, Folkeoplysningsloven - et vigtigt redskab, områder med potentiale, fokus på byrum, parker, vej, torve og adgang til naturen. Forkæl de frivillige, giv adgang til fællesskab og inklusion samt moderniserede, attraktive og tidssvarende faciliteter og muligheden for idrætsaktive børn og unge - 7 timer om ugen.

Idrætten bør betragtes som et naturligt valgtema - i lighed med f.eks. velfærd og skolereform - og altså med høj prioritering af idrætten i den kommende valgkamp.

Det er vigtigt for Lokaldemokraterne. Vi er klar til at diskutere og sætte fokus på idrætspolitikken før, under og efter kommunalvalget. Stem på dem, som vil idrætten tirsdag den 19. november 2013. Velkommen til en valgkamp også med idræt.


Ernst Nielsen Lokaldemokraterne

Ernst Nielsen Lokaldemokraterne

57 år - Bor i Helsingør - Gift - 2 børn
IT-specialist

Arbejdsgrupper: Erhverv, Økonomi
Mail: db2ernst@gmail.com

Jeg har kun boet i Helsingør kommune siden 1. april 2001 og er derfor relativt ny i kommunen, men det har været 'spændende' at følge den politiske udvikling i de forløbne, knap 12 år.

Jeg har været bestyrelsesmedlem siden stiftelsen af Lokaldemokraterne, jeg deltager i stort set alle bestyrelsesmøder og er aktiv med skrivning af læserbreve til Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amts Avis samt Lokalavisen Nordsjælland og deltager i debatten på facebook m.v.

Mit mål med at stille op som byrådskandidat er, for et første at komme ind og støtte vores borgmesterkandidat, Jan Ryberg, med at fortsætte hans dygtige arbejde i de 2 seneste byrådsperiode med at bide flertallet i haserne og synliggøre for borgerne at der findes en anden politisk vej. En vej hvor det ikke er prestige projekter, men borgernes velfærd og service til borgerne der er 1. prioritet.

For det andet vil jeg arbejde for at der etableres et Ungdomsråd, på linie med Ældreråd, Handicapråd m.fl. Mit indtryk er, at der absolut ingenting sker i kommunen for de unge mennesker efter de går ud af fritidsklubben. Jeg vil ikke påstå, at jeg ved hvad de unge har brug for, men hvis vi ikke spørger dem finder vi i hvert fald heller ikke ud af det.

For det tredje vil jeg prøve at tilføre byrådet politisk nytænkning, hvor man ikke gør som man plejer eller følger de slagne politiske ideologier. Jeg mener, at vi skal tænke fornuften ind i byrådsarbejdet.

Kan, med tryk på kan, det gøres bedre og billigere at udlicitere kommunale opgaver til private, så skal det gøres – men på et reelt grundlag, ikke et grundlag hvor beslutningen på forhånd er truffet af ideologiske grunde. I Lokaldemokraterne er vi enige om ikke at udlicitere opgaver der indebærer direkte kontakt med borgerne, f.eks. pleje af borgere på plejehjem, men derfor kan man jo godt udlicitere drift af bygninger, kantine m.v.. Tilsvarende ser jeg ingen problemer i at udlicitere f.eks. drift af den kommunale IT.


Kontakt Lokaldemokraterne:
Jan Ryberg jan@rybergs.dk
Ernst Nielsen db2ernst@gmail.com
Jette Knudsen Knudsen.inc@image.dk
Bent Hedegaard bent.hedegaard@privat.dk
Vibeke Larsen vibekelarsen@outlook.dk
 Jørgen Busch  busch.jrgen@yahoo.dk
 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2019
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 17. august 2019
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor