.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Billige hvidevarer vaskemaskiner køleskabe opvaskemaskiner
plusdyr
Billige køkkenmaskiner
KitchenAid Artisan Køkkenmaskiner
plusdyr
Marineudstyr Bådtilbehør
Gummibåde marine udstyr og bådtilbehør
plusdyr
Billige PC Fladskærme
Computere
Pc Printere og Fladskærme
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet
LOKALDEMOKRATERNE
- vi vælger velfærden først!
Lokaldemokraterne

Lokaldemokraterne i Helsingør Kommune Jan Ryberg Ernst Nielsen Birgit K. Andersen

Lokaldemokraterne kandidater

Jan Ryberg Lokaldemokraterne borgmesterkandidat

Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Helsingør

53 år - Bor i Helsingør - Gift - 2 børn
Selvstændig erhvervsdrivende

Arbejdsgrupper: Børn og Unge, Erhverv, Kulur, Idræt og Sundhed
Mail: jan@rybergs.dk

Idrætten som tema før, under og efter valget

Det er vigtigt, at idrætten bliver et synligt tema i den kommende valgkamp og i den efterfølgende kommunalpolitiske hverdag. Idrætten bygger på ligeværdige relationer og er en vigtig motor for udviklingen af lokalsamfundet. Idrætten har desuden en stor betydning for aktivt medborgerskab, børn og unges trivsel, fællesskab og demokratisk deltagelse.

Temaer er: Breddeidrætten, Folkeoplysningsloven - et vigtigt redskab, områder med potentiale, fokus på byrum, parker, vej, torve og adgang til naturen. Forkæl de frivillige, giv adgang til fællesskab og inklusion samt moderniserede, attraktive og tidssvarende faciliteter og muligheden for idrætsaktive børn og unge - 7 timer om ugen.

Idrætten bør betragtes som et naturligt valgtema - i lighed med f.eks. velfærd og skolereform - og altså med høj prioritering af idrætten i den kommende valgkamp.

Det er vigtigt for Lokaldemokraterne. Vi er klar til at diskutere og sætte fokus på idrætspolitikken før, under og efter kommunalvalget. Stem på dem, som vil idrætten tirsdag den 19. november 2013. Velkommen til en valgkamp også med idræt.


Ernst Nielsen Lokaldemokraterne

Ernst Nielsen Lokaldemokraterne

57 år - Bor i Helsingør - Gift - 2 børn
IT-specialist

Arbejdsgrupper: Erhverv, Økonomi
Mail: db2ernst@gmail.com

Jeg har kun boet i Helsingør kommune siden 1. april 2001 og er derfor relativt ny i kommunen, men det har været 'spændende' at følge den politiske udvikling i de forløbne, knap 12 år.

Jeg har været bestyrelsesmedlem siden stiftelsen af Lokaldemokraterne, jeg deltager i stort set alle bestyrelsesmøder og er aktiv med skrivning af læserbreve til Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amts Avis samt Lokalavisen Nordsjælland og deltager i debatten på facebook m.v.

Mit mål med at stille op som byrådskandidat er, for et første at komme ind og støtte vores borgmesterkandidat, Jan Ryberg, med at fortsætte hans dygtige arbejde i de 2 seneste byrådsperiode med at bide flertallet i haserne og synliggøre for borgerne at der findes en anden politisk vej. En vej hvor det ikke er prestige projekter, men borgernes velfærd og service til borgerne der er 1. prioritet.

For det andet vil jeg arbejde for at der etableres et Ungdomsråd, på linie med Ældreråd, Handicapråd m.fl. Mit indtryk er, at der absolut ingenting sker i kommunen for de unge mennesker efter de går ud af fritidsklubben. Jeg vil ikke påstå, at jeg ved hvad de unge har brug for, men hvis vi ikke spørger dem finder vi i hvert fald heller ikke ud af det.

For det tredje vil jeg prøve at tilføre byrådet politisk nytænkning, hvor man ikke gør som man plejer eller følger de slagne politiske ideologier. Jeg mener, at vi skal tænke fornuften ind i byrådsarbejdet.

Kan, med tryk på kan, det gøres bedre og billigere at udlicitere kommunale opgaver til private, så skal det gøres – men på et reelt grundlag, ikke et grundlag hvor beslutningen på forhånd er truffet af ideologiske grunde. I Lokaldemokraterne er vi enige om ikke at udlicitere opgaver der indebærer direkte kontakt med borgerne, f.eks. pleje af borgere på plejehjem, men derfor kan man jo godt udlicitere drift af bygninger, kantine m.v.. Tilsvarende ser jeg ingen problemer i at udlicitere f.eks. drift af den kommunale IT.


Birgit K. Andersen Lokaldemokraterne

Birgit K. Andersen Lokaldemokraterne

59 år - Bor i Helsingør - Single - 2 børn
Uddannet plejehjemsassistent

Arbejdsgrupper: Social, Økonomi, Idræt og Sundhed
Mail: birgitandersen2011@hotmail.com

Mine interesser har i mange år været vor fælles kamp for en bevarelse af Helsingør Hospital, som formand for borgergruppen. I 2002 blev jeg Årets Borger i Helsingør. Politisk har jeg, via Frederiksborg Amtsråd og som medlem af Helsingør Byråd 2006 til 2009, været politisk aktiv indenfor spec sundhedsområdet. I dag sidder jeg i Sct Mariæ kirkes meninghedsråd og i kirkegårdsbestyrelsen for Helsingør kirkegård.

Mærkesager: Jeg stiller op i politik igen, fordi jeg vil arbejde/samarbejde for, at vi i Helsingør Kommune får en effektiv og hurtig akutbehandling til vore borgere, døgnet rundt 365 dage om året. At vi får skabt nogle ordentlige sundhedstilbud i vor kommune, der er til gavn for alle vore borgere. At der bliver en genoptræning/rehabilitering, som dækker de behov, den enkelte borger måtte have. At vore ældre, efter en lang række nedskæringsår, får deres rengøring tilbage, og der kommer flere varme hænder i hjemmeplejen og i vore plejeboliger. At vi som kommune når kravene for at få blå flag på alle vore strande.

 


Kirsten Dalsgaard Jepsen Lokaldemokraterne

Kirsten Dalsgaard Jepsen Lokaldemokraterne

49 år - Bor i Helsingør - I fast forhold - 1 barn
Administrativ Sagsbehandler

Arbejdsgrupper: Administration, Kultur
Mail: korpigen@mailme.dk

Arbejdsmæssigt er jeg administrativ sagsbehandler i Helsingør Kommunes Ydelsescenter. Oprindeligt er jeg fra Midtjylland, men har boet i Helsingør i 23 år.

Sammen med vores borgmesterkandidat, Jan Ryberg, og vores kasserer, Jørgen K. Andersen, var jeg med til at stifte Lokaldemokraterne efter vores brud med Socialdemokratiet i 2006. Jeg sidder i bestyrelsen og er medlemsansvarlig og webredaktør for partiet.

Jeg bakker naturligvis op om Lokaldemokraternes generelle politik, men jeg går til valg på, at jeg ønsker at kæmpe særligt for følgende sager:

Jeg ønsker mere liv på Axeltorv. Der sker ALT for lidt i forhold til, hvad der burde og kunne ske. Mit hjerte banker især for musikken, og der burde i sommerperioden var koncerter stort set hver dag.
Jeg går ind for, at Toldkammeret sælges eller bortforpagtes. Det er for meget for kommunen at sponsere 3 lokale spillesteder. Elværket bør absolut bevares, men der skal også være penge til andre kulturelle formål end kommunens egne. Kommunen skal ikke konkurrere med byens øvrige spillesteder.
Kommunen skal heller ikke drive konferencevirksomhed og dermed konkurrere med private konferencesteder i kommunen.
Jeg ønsker, at der bliver biografer, bowlingcenter, danserestauranter, kunstudstillinger og andre borgervendte, indtægtsgivende ting på Kulturværftet Desuden kreative værksteder, aktivitetscentre, multisal mv. Jeg forestiller mig, at multisalen kan deles op og bruges til forskellige formål i det daglige og så benyttes samlet til f.eks. store koncerter og messer ved særlige lejligheder.
Priserne skal ned på musikskolen. Jeg tror, at mange børn og unge går glip af at få udviklet deres eventuelle talent, når det koster over 5.000 kr. årligt at gå til musik.
Vi skal have flere og bedre uddannelsesmuligheder, så de unge bliver i byen. Nogen har foreslået en filmskole, og det synes jeg lyder rigtigt spændende. Men også en søfartsskole eller en sygeplejeskole kunne være nogle af mange muligheder.
Da jeg selv er født og opvokset i et lille lokalsamfund, ved jeg, hvor vigtigt det er at bevare skoler, institutioner mv. i de små samfund. De danner ramme om mange andre ting end lige det, der foregår i hverdagen. Desuden virker det ikke attraktivt for unge forældre, hvis de ikke kan få deres børn i skole og institution i lokalområdet
. Bilkørsel omkring Axeltorv (Torvegade, Bjergegade og Kampergade) skal forbydes med hensyntagen til beboere, varekørsel og udrykningskøretøjer. Jeg har personligt oplevet flere gange, hvordan folk kører rasende hurtigt både i Bjergegade og Torvegade. Nogle af dovenskab, andre bare for at blive set. Der er indført forbud i sommertiden, men den håndhæves og overholdes ikke.
Jeg ønsker flere penge til Natteravnene og til styrkelse af deres samarbejde med SSPK for et mere trygt natteliv for både unge og ældre. De gør et kæmpearbejde og har en præventiv virkning på unge brushoveder, som politiet desværre ikke selv magter eller har ressourcer til.
Jeg ønsker øget videoovervågning – især i midtbyen, men også udsatte steder ude omkring i kommunen. Man kan sætte spørgsmålstegn ved det præventive i dette, hvis sprutten er gået ind, men det kan hjælpe politiet meget i deres opklaringsarbejde efterfølgende.
Jeg ønsker flere penge til Helsingør Pigegarde, der er en stor attraktion for byen.
Jeg ønsker, at vi får et tivolitog/bus mellem byens attraktioner i sommerperioden og evt. ved juletid. Det kunne f.eks. være stationen/Toldkammeret, Axeltorv, Kulturværftet, Kronborg, Marienlyst og Marienlyst Slot. Har set dette i f.eks. Bulgarien og Viborg, og det er meget vellykket. Busserne kender man jo fra bl.a. København, London og Oslo, men det skal helst være en løsning, der ikke forurener for meget. Jeg ønsker flere virksomheder og dermed arbejdspladser til Helsingør Kommune. Selv har jeg pendlet i mange år, og det er i mine øjne spild af tid og penge. Desuden forurener de mange biler utroligt meget.
Det er min holdning, at integration går begge veje og gennem alle kulturer. Alle skal respektere hinanden, uanset om man hedder Jens, James, Jamal, Jürgen eller Juan.
Kommunale arrangementer for dens medarbejdere incl. politikere skal holdes indenfor kommunegræsen. Undtaget er naturligvis studieture til andre kommuner, men disse bør begrænses til det absolut nødvendige og ikke være cover-up for sociale arrangementer.

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2017
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 19. august 2017
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor