.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Billige hvidevarer vaskemaskiner køleskabe opvaskemaskiner
plusdyr
Billige køkkenmaskiner
KitchenAid Artisan Køkkenmaskiner
plusdyr
Marineudstyr Bådtilbehør
Gummibåde marine udstyr og bådtilbehør
plusdyr
Billige PC Fladskærme
Computere
Pc Printere og Fladskærme
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Socialdemokraterne Helsingør Henrik Møller  Jørgen E. Hansen og Pia Axelsen. Se et bud på en fremtid med Socialdemokratiet i Helsingør Kommune

 

                                   
                           Helsingør Kredsen

Skriv din mening her: Helsingør Socialdemokratiet BORGERDEBAT  Socialdemokraterne

 

 

Henrik Møller Socialdemokraterne  Alder: 43 år

Emailadresse : hmo11@helsingor.dk    Postnummer/By: 3000 Helsingør
Henrik Møller socialdemokratiet Helsingør

Henrik Møller socialdemokratiet Helsingør

Socialdemokraterne Helsingør

Familie: Har været gift med Laura siden 1992 og sammen har vi Kasper på 6 år og Emma på 2 år

3 mærkesager: Som Borgmesterkandidat er det partiets samlede valgprogram, der vil være mit udgangspunkt. Vi går til valg med sloganet ”Forandring og Fornyelse”. Det er der også et stort behov for. Efter 16 år med borgerligt styre er der for mange områder som har oparbejdet et efterslæb, vi skal rette op på. Der mangler i dag energi og lyst til at ville udvikle kommunen. Det kan Jeg skabe

Min fritid: Jeg er gået i gang med løbetræning og så elsker jeg at fiske. Ellers så bruges det meste af fritiden sammen med familien.

Musik: REM, Van Morrison, AC/DC, Tim Christensen, David Bowie, Genesis, Queen, Pink Floyd, Bo Kaspers, Jason Mraz, Dave Matthews, Buena Vista Social club, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Tom Waits, Neil Young, Sam Cooke, U2, osv.

Bøger: Ken Follets Jordens søjler og næsten alt med John Irving.

Vi har i Lars Kjædegaard en fantastisk lokal forfatter og jeg læst det emste af det han har skrevet. Min svoger Kim Langer har også skrevet et par gode ungdomsbøger ” Kongen af Kandy” og ”Den afikanske forbandelse”. Flygtningen af Olav Hergel, som i øvrigt også er lokal. Det er en god politisk thriller. Jan Guillou´s har jeg også læst de fleste af

Jeg elsker at læse bøger, men har det problem, at når jeg går i gang, kan jeg ikke stoppe før jeg er færdig med bogen, det betyder ind imellem for lidt nattesøvn.

Den sidste film jeg så: Det var Peter Pedal med hele familien i Cinema Centeret, ellers var det Blå Mænd og James Bond i Tisvilde Bio.

Min seneste ferie: Var på Ødegård i Sverige sammen med et andet par med børn. Strømmen røg, så vi måtte lave maden over bål. Ungerne syntes at det var helt vidunderligt. Ellers har sommerferien budt på mange lande. Vandland, Legoland og BonBon land.

Jørgen E. Hansen Socialdemokratiet Helsingør

Socialdemokratiet
Jørgen E Hansen
Jørgen E. Hansen
Socialdemokraterne Jørgen E Hansen
Husk at stem – gerne på nr. 5.

Jørgen E. Hansen. Viceborgmester.

Byrådsmedlem siden 1994.
Igen opstillet på Socialdemokratiets liste.
Her var noget du sikkert vidste.
Min store erfaring tæller, når det gælder!
Hør hvad jeg mener om Socialdemokratiet
  •       Økonomiske politik
  •       Socialpolitik
  •       Erhvervspolitik
  •       Idrætspolitik
  •       Turistpolitik
 
Ring til på telefon 49 22 05 99
Mail til mig på jeh11@helsingor.dk
Eller mød mig, når du går hjem
Men husk: Stem på liste A nr. 5.
Bag facaden

Mange mennesker i Helsingør kender mig af tre årsager: Min fodboldbaggrund, mit politiske arbejde og mit grå hår. Men også min latter har gjort mig kendt – og som en god kammerat sagde forleden: Jeg kan høre når Jørgen er i nærheden! I dag griner jeg stadig. Jeg spiller ikke mere fodbold, men jeg er stadig med i byrådsarbejdet i Helsingør.

I 1994 blev jeg valgt til Helsingør Byråd. Siden valget i 2005 har jeg været valgt som 1. viceborgmester, som medlem af Økonomiudvalget og Idrætsudvalget. Den socialdemokratiske byrådsgruppe har derudover valgt mig til formand for gruppen.  Tidligere har jeg haft valgperioder som medlem af Børne- og Ungeudvalget samt Socialudvalget.

Jeg var blandt initiativtagerne til Kulturværftet – og er også lidt stolt over, at det nu har passeret den første milepæl - rejsegildet. Vi får i Kulturværftet et rummeligt hus, som alle kommunens borgere bliver glade for – og mange af os stolte over. Det bliver Helsingør, når vi er bedst. Sammen med andre gode kræfter har jeg gennem lang tid arbejdet aktivt med at få skabt et nyt vækstmiljø for film og andre kreative tiltag på den gamle brandstation i Svingelport. Jeg siger som Obama: Yes we can!

Med min tidligere aktive fodboldtilværelse og min generelle interesse for alle idrætsgrene mener jeg, at både bredde- og eliteidrætten i Helsingør skal have så gode vilkår som muligt. Det vil jeg arbejde for – selv om jeg ikke mere selv dyrker idræt. Eller måske endda derfor. Jeg har jo mærket på mig selv og kan se på mine omgivelser, at idræt giver glade og sunde mennesker.

Min erfaring giver mig et godt grundlag for et sammenhængende politisk engagement, der rækker fra idrætten via de sociale forhold for borgerne til planlægningen af Helsingørs fremtid.

Med venlig hilsen
Jørgen E. Hansen
Nr.  5  på den socialdemokratiske liste

Top

Pia Axelsen Socialdemokratiet Emailadresse :  piax@privat.dk    Postnummer/By: 3000 Helsingør
Pia Axelsen Socialdemokraterne Helsingør
Pia Axelsen
Navn: Pia Axelsen
Stilling: Sous-chef og pædagog.
Adresse: Volmersvej 23a, Gurre, 3000 Helsingør
Mail: piax@privat.dk
Tlf: 20 71 01 96
Socialdemokrat.

Som menneske: Aktivt målrettet, ihærdig, iderig, kreativ og pligtopfyldende.
Bredt interesseret i politik for hele kommunen. Vi skal bo i en kommune, hvor det er trygt at være, uanset alder, omgivet af pragtfuld natur og historik. Men stadig med plads til udvikling.


Pia Axelsen Socialdemokratiet Socialdemokraterne Pia Axelsen

Arbejder pt. på at etablere et kreativt videnscenter, en film/medie/teaterskole og et sundhedscenter.

Jeg ønsker bla:
- et uddannelsescampus.
- et opsøgende, rådgivningscenter for erhvervslivet.
- bedre genoptræningsforhold for handicappede/følgeskader.
- solcelleanlæg på alle offentlige bygninger.
Med håb om en bedre fremtid.

Top   

 

  Socialdemokratiet

Kommunalvalget Socialdemokratiet Helsingørkredsen

Valgprogram 2009

Socialdemokraterne Helsingør vil Forandring og Fornyelse

Forandring og Fornyelse i Helsingør

Et af fremtidens store emner for en kommune som Helsingør bliver, hvordan borgerne kan føle, at de er en del af et større fællesskab. At de har medejerskab til kommunens aktiviteter og at de har indflydelse på de områder, som berører dem og deres omgivelser.

Socialdemokratiet vil i de kommende år fokusere meget på, hvordan borgerne i kommunens forskellige geografiske områder kan bidrage til at gøre netop deres område til et godt sted at bo og samtidig opleve, at de er borgere i en by, der omfatter andet end deres eget lokale område.

Vi er af den opfattelse, at borgerne i Helsingør Kommune naturligvis er forskellige og at de steder, hvor de bor og arbejder er forskellige, men at der er så mange fælles opgaver at løse og muligheder for fælles oplevelser, at alle skal kunne være med på den måde og i det omfang, der er kræfter og lyst til det.

Socialdemokraterne Helsingør vil forandring. Vi vil ændre Helsingør Kommune fra at være et sted, hvor vi blot føler os trygge i hverdagen, glade for naturen og i øvrigt passer vort arbejde i eller uden for kommunen – til at være et folkeligt fællesskab, hvor vi som borgere har indflydelse, har ret og pligt til at deltage i udviklingen, hvor borgerne bidrager med deres kompetencer og interesser sammen med andre.

Vi har alle sammen nogle kompetencer, noget viden og nogle ideer, som vi kan bidrage med. Men forudsætningen for deltagelse i fællesskabet er, at den enkelte borger føler sig medansvarlig og føler, at vedkommendes medvirken bliver taget alvorligt.

Formålet med forandringen skal være, at Helsingør Kommune bliver opfattet som en hel by. Uanset hvor en borger bor i kommunen, skal der være de bedste servicetilbud, naturligvis tilpasset behov og muligheder. Borgerne skal kunne identificere sig med kommunen og være stolt af kommunen. Det vil være af stor værdi for kommunens udvikling, hvis et større samlet uddannelsesmiljø kan etableres. Det vil på sigt give hele Helsingør et beskæftigelsesmæssigt og kulturelt løft.

Socialdemokratiet har en række værdier, som vil indgå i det Helsingør, som vi vil udvikle. Værdier, som er kendt af alle, men som det er svært at få øje på i det nuværende Helsingør. Det vil vi lave om på. Vi vil forandre Helsingør til en kommune, hvor respekten for borgerne genindføres, hvor dialogen med borgerne fremmes, hvor ligeværdigheden udvikles og hvor tilliden mellem borgere og kommune er i højsædet.

Hvor man end bor i en af kommunens dejlige landsbyområder eller midt i de tættere bebyggede bydele, har vi noget at være fælles om: Vi er borgere i samme by og samme kommune. Identiteten som helsingoraner skal markeres tydeligt gennem den måde, vi agerer på, omgås på, handler på, servicerer hinanden på. Her er kommunens pligt til at træde foran i rækken afgørende. Den pligt vil Socialdemokratiet indbygge i fremtidens Helsingør.

Socialdemokratiets fokus på borgernes og kommunens værdier betyder, at det er legitimt for alle borgere at være kritiske og konstruktive. Kritik skal ikke opfattes som ævl og bævl, men som indslag i en debat og i en proces. Den konstruktive debat vil være en naturlig følge af, at kritik bliver taget alvorligt. Borgerne kan sagtens være loyale overfor fællesskabet og alligevel tillade sig at forholde sig kritisk til andres og kommunens handlinger.

Socialdemokratiet tilbyder borgerne, at der samtidig med de mange økonomiske, budgetmæssige og regnskabsmæssige debatter og skriftlige rapporter, hvert år udarbejdes et etisk værdiregnskab, som kan belyse, hvordan kommunen og dens medarbejdere opfylder borgernes behov og forventninger – og hvordan borgerne har bidraget til udviklingen af de værdier, der arbejdes for at fremme.

For Socialdemokratiet vil det altid være vigtigt, at politiske ønsker om kommunens udvikling sker med fokus på den samlede økonomiske ramme, der er til rådighed. Derfor skal borgernes velfærd og løsningen af dagligdagens praktiske opgaver prioriteres i kommunens drift samtidig med, at der skaffes økonomisk råderum for investeringer i fremtiden. Vi vil – som hidtil – derfor ansvarsbevidst vurdere de økonomiske muligheder for at igangsætte nye initiativer til fremme af kommunens udvikling med fornuftig hensynstagen til både den daglige drift og fremtidens investeringer.

Erhvervsfremmende initiativer

Socialdemokratiet vil prioritere en opsøgende erhvervsfremmende politik med det mål at trække kreative og miljørigtige virksomheder, herunder it-virksomheder til kommunen. Vi vil desuden etablere et erhvervsorienteret Rådgivningscenter, som løbende skal opdatere, hvilke ledige grunde og tomme bygninger, som kommunen kan tilbyde eller henvise interesserede til. Rådgivningscentret skal også udarbejde og tilbyde oversigter vedr. den lokale arbejdskrafts antal og fordeling på uddannelse, så interesserede virksomheder kan vurdere, om der i kommunen er de medarbejdere, som de har brug for. Rådgivningscentret skal markedsføre Helsingør Kommune, informere og vejlede interesserede virksomheder, så de får de nøjagtige oplysninger til brug for at træffe beslutning om at vælge Helsingør frem for andre kommuner. 

Iværksætterkulturen skal fremmes

Som et vigtigt led i en ny dynamisk erhvervsfremmende politik vil vi etablere et eller flere iværksættermiljøer, hvor initiativtagere kan leje sig ind og få andel i fællesaktiviteter, fælles lagerforhold, fælles administrative funktioner og fælles servicefunktioner. Kommunen skal være rådgivende for iværksættermiljøerne og stille konsulenter til rådighed, hvor det er hensigtsmæssigt. Sådanne miljøer kan placeres i gamle fabriksbygninger, byhuse etc. Det private initiativ med at etablere et såkaldt Schiller-House, som er et kreativt iværksættermiljø med kulturarbejdere, designere, grafikere, tegnere og en uddannelse af filmarbejdere, vil være en del af Socialdemokratiets erhvervsfremmende tiltag for at skabe nye kreative arbejdspladser i et spændende bymiljø.

Flere uddannelser placeres i en Campus

Socialdemokratiet vil arbejde aktivt for, at der etableres et samlet, dynamisk uddannelsesmiljø – en såkaldt Campus – i Helsingør. Det kan hensigtsmæssigt placeres i nærheden af de uddannelsesinstitutioner, der allerede findes ved Rasmus Knudsens Vej. Vi forestiller os et uddannelsesmiljø, der bl.a. kan omfatte Erhvervsskolen, Ungdomsskolen, 10-klasseskolen og et evt. nyt gymnasium, – og som på sigt kan tænkes at omfatte forskellige merituddannelser, tekniske uddannelser og f.eks. et unikt idræts-College. Ved at samle så mange uddannelsesformer på et område, vil det give bedre muligheder for flere internationale kontakter i form af undervisere og studerende fra andre lande, bedre grundlag for udviklingen af et ”Center for Innovation og Opfindelser” samt flere resurser til produktudvikling i samarbejde med større og mellemstore lokale dynamiske virksomheder. Vi ønsker, som en integreret del af en Campus, at etablere ungdomsboliger, der vil give de unge muligheder for at leve et liv, som de selv ønsker det.

Kommunens kerneydelser

Socialdemokratiet mener, at de kommunale kerneydelser skal varetages af kommunens egne institutioner. Vi er imidlertid åbne overfor, at der kan ske privatiseringer og udliciteringer af kommunale ydelser. Beskrivelse af opgaverne og deres løsninger skal – både af hensyn til borgerne, medarbejderne og økonomien – være præcise og informative. Det er ved brug af fremmede aktører meget vigtigt, at der er en optimal kommunal kontrol af opgaveløsningerne.

Helsingør – en dynamisk kulturkommune

Helsingør Kommune skal udvikles til en dynamisk kulturkommune, der skal tage sit udgangspunkt i de unikke værdier, som byens liv og befolkning gennem generationer har skabt. Kommunens fortid med store arbejdspladser og traditioner har givet grobund for den udvikling, der er skabt og som Socialdemokratiet ønsker skal fortsætte. Samspillet mellem offentlige og private arrangementer i kommunen, skal styrkes og udvikles.

De kulturelle aktiviteter i Helsingør Kommune skal baseres på et bredt folkeligt engagement med flere fyrtårne som drivkraft og med en mangfoldighed, der appellerer til både lokale, nationale og internationale bidrag. Kulturen i vor kommune skal være den faktor, som genskaber en fælles lokal identitet. Kulturen skal sikre børn og voksne gode og gerne unikke oplevelser, som får deres egne kulturelle ønsker og drømme til at indgå i det større fællesskab.

Helsingør Kommunes kulturpolitik skal tiltrække den type virksomheder, som vi ønsker. Derved tiltrækker vi også medarbejdere og familier, der vil blive aktive borgere i vor kommune.

Status 100 dage efter kommunevalget

Socialdemokratiet vil 100 dage efter valget – Torsdag den 25. februar 2010 – overfor borgerne i Helsingør beskrive, hvordan vore værdier allerede har sat sine forandrende og fornyende spor i Helsingør og hvordan det vil fortsætte de næste 3-4 år

Gratis Internet til borgerne

Socialdemokratiet vil arbejde for en løsning, hvor der gennem kommunen stilles gratis Internetforbindelse til rådighed for kommunens borgere.

Fordelingen af boliger skal harmoniseres

Socialdemokratiet vil ændre kommunens hidtidige politik på boligområdet. Vi vil prioritere, at kommende boligbyggeri i Helsingør bliver ligeligt fordelt mellem lejerboliger og ejerboliger. Det vil give kommunen en bedre og mere harmonisk borgersammensætning til gavn for det fællesskab, som en kommune bør have.

Bedre modtagelse af turister i Helsingør

For at fremme turisternes brug af Helsingørs faciliteter og oplevelsestilbud skal der ved Kongevejen etableres en turistinformation/modtagecenter mv. med betjening ved indkørslen til kommunen.

Socialdemokratiet

Tryghed for borgerne

Socialdemokratiets socialpolitik tager sit udgangspunkt i, at der skal være sammenhæng mellem rettigheder og pligter for borgeren – og overblik og lighed i kommunens og det offentliges tilbud til borgerne om hjælp. Konsekvensen af den politik er, at borgerne skal orienteres bedst muligt om deres muligheder for hjælp.  Kommunen medarbejdere skal være bedst muligt uddannet til at imødekomme borgernes behov for hjælp.

Socialdemokratiet i Helsingør ønsker, at borgerne skal føle sig trygge. Derfor vil partiet i byrådet arbejde for, at politikerne og medarbejderne i kommunens sociale sektor sætter fokus på borgerne, når der skal træffes beslutninger og beslutningerne skal føres ud i livet. Efter vores opfattelse skal den sociale indsats overfor borgerne tage afsæt i nærhed og menneskelighed – og suppleres med, at medarbejderne skal være borgernes rådgivere og hjælpere.

Det langsigtede mål for Socialdemokratiet i Helsingør Kommune på det sociale område er at bryde den sociale arv for flest mulige borgere og medvirke til at imødegå de uligheder, som i alt for høj grad findes i befolkningen. Det forudsætter solidaritet mellem befolkningsgrupperne og skal bidrage til et bedre fællesskab i kommunen.

Med en dynamisk og langsigtet socialpolitik vil Socialdemokratiet medvirke til, at den enkelte borger kan forsørge sig selv og at kommunen er i stand til at yde hurtig og tilstrækkelig hjælp, når der konstateres behov for det.

Plejehjemmene i Helsingør Kommune skal være bedst

Socialdemokratiet vil ”slippe omsorgen løs” og lade det daglige ansvar for det enkelte plejehjem og dets beboere overgå til medarbejderne på stedet. Gennem et forsøgsprogram vil vi tilbyde medarbejderne – i samarbejde med beboerne og deres pårørende – at tage ansvaret for plejehjemmets drift. Vi er sikre på, at ved at give medarbejderne et større ansvar vil de kunne få dagligdagen til at fungere bedre for borgerne og få mere ud af den økonomi, der er til rådighed.

 

Sikret plejehjemsplads, når man fylder 80 år

Socialdemokratiet vil arbejde for, at Helsingør Kommune skal give et permanent tilbud til alle, der er fyldt 80 år (plus til evt. ægtefælle/sambo) om, at der står en plejehjemsplads til rådighed, når de selv ønsker det. Derved vil vi kunne tilbyde borgere over 80 år at blive boende i eget hjem så længe, de ønsker det og med den tryghed, at en plejehjemsplads står klar til dem, hvis de ønsker det.

 

Kommunal Ombudsmand

Socialdemokratiet vil arbejde for indførelsen af en ny kommunal institution: Helsingørs kommunale Ombudsmand. Denne institution skal ikke være borgernes umiddelbare klagecentral, men skal modtage henvendelser fra både borgere, virksomheder, organisationer og kommunens egne medarbejdere om rigtigheden af en kommunal sagsbehandling. Ombudsmanden skal løbende orientere offentligheden om sine afgørelser. Institutionen skal endvidere udarbejde retningslinjer for god omgang mellem borgere og kommunale medarbejdere.

 

Plejehjemmet i Espergærde fastholdes

Socialdemokratiet vil arbejde for, at det grønne område bag Espergærde Centret udformes og udvikles til at være en bypark og et lokalt samlingssted med bænke, stier, små søer, legemuligheder og fortsat mulighed for, at området kan anvendes til fodbold mv. I sammenhæng hermed vil Socialdemokratiet - som hidtil - arbejde for, at der snarest muligt skal opføres et plejehjem på den såkaldte cirkusplads i Espergærde.

 

Visitationen til kommunens tilbud om hjælp skal forbedres

Et af de afgørende øjeblikke i de fleste sociale situationer er, når kommunen skal visitere borgeren til at modtage hjælp af den ene eller den anden slags. Socialdemokratiet vil arbejde for, at visitationen forbedres – både for borgerne og i forhold til kommunens pligter og muligheder. Vi vil sikre, at borgerens samlede situation indgår i visitationen, så der skabes en helhed i den hjælp, som borgeren skal tilbydes. Der skal altid gives et reelt tilbud til borgerne om, at der kan være en bisidder med ved møder med kommunen om social hjælp.

 

Sund mad er et fælles ansvar

Socialdemokratiets opfattelse er, at rigtig ernæring for både børn og voksne er et fælles ansvar for samfundet. Sunde spisevaner skal udvikles gennem et oplysningsarbejde i skoler og institutioner, på arbejdspladser, i hjemmene og for ældre borgeres vedkommende gennem hjemmeplejen. Derfor vil Socialdemokratiet aktivt arbejde for, at der – ud over mælk – også dagligt tilbydes frugt til børn i skoler og institutioner. Vi mener desuden, at den mad som kommunen leverer til vore ældre borgere skal være appetitvækkende og ernæringsrigtig samt produceret af fagudddannet personale.

 

Tidlig indsats i sociale sager

En vigtig faktor i den socialpolitik, som Socialdemokratiet vil gennemføre i Helsingør Kommune er, at der skal findes metoder til, at der kan gribes hurtigst muligt ind, når et barns, en voksen persons eller en families sociale problemstillinger er ved at udvikle sig uheldigt. Vi mener, at forebyggelse er bedre end helbredelse, når det drejer sig om socialt uheldige situationer.

Socialdemokraterne_helsingor

HELSINGØRS GRØNNE PROFIL

Socialdemokratiets opfattelse af en kommune med en Grøn Profil er, at vi ser alle miljøets faktorer i sammenhæng. Naturen er vigtig. Det er mindre brug af energi, mindre varmeforbrug, mindre forbrug af rent vand, støjdæmpning og mindre luftforurening også.

Vi vil udarbejde en naturplejeplan for naturen, så alle får det bedste udbytte af at besøge og bruge vore naturområder. Borgernes personlige interesse og ansvar for naturen skal øges og udvikles.  

Derfor vil Helsingør Kommune under en socialdemokratisk ledelse sikre, at der rettes et mere markant fokus på miljøet end hidtil. Det skal alle kommunens borgere medvirke til. Kommunen skal prioritere information om de bæredygtige løsninger, være inspirationskilde og rådgiver for alle.

Helsingør som klimakommune – det forpligter

Helsingør Kommune har erklæret sig som klimakommune. Socialdemokraterne mener, at det er en rigtig beslutning. Men vi mener også, at det forpligter. Derfor vil Socialdemokratiet prioritere tiltag, der kan fremme borgernes oplevelse af at være med i en klimakommune – og som vil fremme det gode klima.

 Socialdemokratiet vil etablere et Rådgivnings- og Informationscenter for miljø og energi i kommunen. Her skal borgere, kommunale medarbejdere og ledere, forretningsdrivende, erhvervsfolk, institutioner mv. kunne få gode råd om løsning af problemer med f. eks. renovation, sortering, bortfjernelse, besparelser, regnvand, miljø- og energirigtige løsninger mv.

 Vi vil i forlængelse heraf arbejde for, at der igangsættes et bredt informationsarbejde om, hvordan de nævnte tiltag kan fremme energibesparende foranstaltninger i forbindelse med nybyggerier og renoveringer. Det kan f. eks. ske ved bedre isolering, bedre regulering af varmen i lejlighederne, bedre vinduer, bedre ventilationsudstyr, mindre vandspild mv.

Grønne regnskaber i kommunen

Helsingør Kommune skal igangsætte en kampagne om energibesparende foranstaltninger overfor kommunens institutioner, skoler, værksteder, kontorer og andre arbejdspladser med henblik på etableringen af ”grønne” regnskaber. Socialdemokratiet vil konkret igangsætte et ”energitjek” på ”Rådhuset på Prøvestenen”. Erfaringerne herfra skal danne grundlag for kommunens tjek på øvrige kommunale pladser. Det skal være starten på indførelse af en samlet miljøstyring og et miljøregnskab for Helsingør Kommune.

 

Bedre information om naturoplevelser og lokalt medejerskab

Der skal udarbejdes en plan for, hvordan borgerne i Helsingør Kommune og de mange turister kan få bedre informationer for at opnå optimale naturoplevelser. Planen skal især omfatte initiativer, der kan motivere børn og unge til naturoplevelser. Naturen og dens pleje skal have en hjælpende (pædagogisk) hånd fra samtlige skoler og børneinstitutioner i kommunen. Hver enkelt af institutionerne skal ”adoptere” et udpeget vandløb eller vådområde, som de så har til opgave at vedligeholde. Det vil give børn og unge et medejerskab til naturen, som de og naturen vil få glæde af. Der skal udarbejdes en naturplejeplan for kommunen. Et af de logiske steder for dette vil være området omkring Julebækstrand på Nordre Strandvej.

 

Miljøkonsulent som igangsætter

For at fremme miljøet i alle dets former vil Socialdemokratiet foreslå ansættelse af en miljøkonsulent, der også skal varetage opgaven med at udfærdige et kommunalt miljøregnskab og som skal være rådgivende for kommunens medarbejdere i udviklingen af området. Miljøkonsulenten kan endvidere varetage rådgivende opgaver for boligselskaber, virksomheder mv. Vi vil omlægge og koordinere indkøb af store mængder af ens varer mv. og større produkter (biler, it, maskiner mv.) gennem en kommunal grøn indkøbsfunktion.

 

Miljørigtig drift

Socialdemokratiet vil arbejde for, at Helsingør Kommune lægger sig i front med en energirigtig politik, f.eks. vil vi arbejde for at kommunen, hvor det er muligt, overgår til brug af solceller til f.eks. belysning i offentlige anlæg, på veje, gader og torve. Socialdemokratiet vil ligeledes søge at motivere lokale private virksomheder til lignende initiativer.

 

Socialdemokratiet mener, at inden for de næste fire år skal størstedelen af den vognpark, som Helsingør Kommune råder over overgå til hybrid- eller el-drevne køretøjer. Det vil både være miljørigtigt og økonomisk hensigtsmæssigt.

Socialdemokratiet vil også arbejde aktivt for, at busselskaber, der leverer persontransportydelser til Helsingør Kommune, skal overgå til hybrid-, el- eller gasdrevne busser inden for en aftalt periode.

Top

BORGERNES BØRN

Top– FREMTIDENS BØRN

For Socialdemokratiet er den største udfordring og opgave at give børn og unge en opvækst, som stimulerer deres evner og interesser.

Helsingør Kommunes borgere, deres familier og deres børn især, er de vigtige faktorer, som vores kommune skal bygge på og udvikle. Selv om ikke alle vil skrive under på, at ”alle børn er alles ansvar”, så er vi afhængige af, at alle vil være med til at give børn og unge en god opvækst. Det gælder for Helsingør som for det øvrige land.  Socialdemokratiet ser det som en vigtig opgave, at børn og unge har en central placering i de voksnes opmærksomhed.

Forældrene og de kommunale institutioner skal være samarbejdspartnere og være hinandens hjælpere. Vi skal sikre, at der altid er en tæt dialog og samarbejde mellem skole, institution og forældre. Målet skal være, at alle børn og unge udvikles til at blive stærke og selvstændige voksne.

Børn og unge skal lære, at gode og solide fællesskaber og andre netværker i sig selv er en kvalitet i livet. Ved at knytte kontakter til andre børn og unge vil selve følelsen af ansvar for sit eget og andres liv inden for rammerne af fællesskabet, give en menneskelig udvikling. Det vil være gavnligt for alle børn og unge.

Antallet af børn og unge i kommunen veksler hele tiden. Til tider er der mange - til andre tider er der færre. Kommunen skal hele tiden være på forkant med udviklingen. Vi skal ikke fokusere på nedlæggelse af skoler og institutioner. Socialdemokratiets udgangspunkt er hensynet til børnenes og de unges aktivitetsmuligheder samt medarbejdernes arbejdsvilkår.

Vi skal have de bedste børneinstitutioner

Socialdemokratiet vil arbejde for et kvalitetsløft på daginstitutionsområdet. Alle børn skal have ret til kvalitet, når de er i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Der skal bl.a. være mere personale, mere plads og et bedre miljø til leg, udfoldelse og udvikling. Det forudsætter bl.a. bedre normeringer og efteruddannelse samt en gennemgang af de fysiske rammer – udvendigt og indvendigt – i lighed med det kvalitetsløft, der er igangsat på skoleområdet. For børn med særlige behov, skal der tildeles den nødvendige socialpædagogiske bistand, evt. i et udvidet tværfagligt samarbejde mellem de forskellige forvaltninger.

 

Vold og hærværk skal modarbejdes

Socialdemokratiet vil fortsat fokusere på børn og unge menneskers vilkår og deres måde at opleve virkeligheden på. Vi vil prioritere, at der etableres væresteder og tilbud, som kan motivere børn og unge til deltagelse i sociale fællesskaber, der forebygger kriminalitet, vold, hærværk mv. Tilbuddene skal omfatte aktiviteter i ungdomsklubber, ungdomsskolen, idrætsforeningerne og andre fritidsbaserede foreninger.

 

Kvalitetsløftet på skolerne skal fortsætte

Socialdemokratiet vil fortsætte det kvalitetsløft, som er påbegyndt på vore skoler. Det skal fortsat gælde både bygninger, undervisningsmidler, undervisningsmiljøet, sundheden og relationen til fritidslivet. Vi vil fortsat inddrage lærerne, forældrene og børnene i projektet. Kvalitetsløftet skal udvides til lærernes efteruddannelse og børnenes oplevelse af fællesskabets og kammeratskabets værdier samt nytten af at etablere sociale netværk.

 

Børnenes sociale problemer skal løses

Skolernes personale ser mere og mere tydeligt familiernes og derved børnenes sociale problemer som en trend i tiden.  Disse problemstillinger skal kommunen medvirke aktivt til at løse. Det skal ske ved at ansætte den fornødne og optimale socialpædagogiske konsulentbistand. På den måde kan både familierne og skolen hurtigt og direkte indhente den nødvendige rådgivning inden problemerne vokser sig tårnhøje. Det vil fremme dialogen om, hvilken rolle skolen har og hvilken rolle forældrene har i forhold til børnenes skolegang og øvrige udvikling.

 

Aktivitetsmuligheder for børn og unge

Socialdemokratiet vil samarbejde med idrætsforeningerne og de fritidsbaserede foreninger for at finde veje til at overvinde mulige barrierer såsom kulturel baggrund, økonomi, fysiske begrænsninger mv. Vi vil sikre, at alle børn og unge får mulighed for at deltage i aktiviteterne. Det vil vi bl. a. gøre ved at indføre økonomiske fripladser i foreningerne.  

 

Modersmålsundervisning skal genindføres

Socialdemokratiet vil prioritere og fremme støtte til sprogarbejdet med børnene. Det kan ske både som individuel støtte og som genindførelse af modersmålsundervisning. Vi mener, at et veludviklet modersmål er en vigtig base for børns tilegnelse af et nyt sprog. Modersmålet er også en vigtig del af både børns og voksnes identitet.

 

Private sponsorer på skoler og børneinstitutioner

Som et supplement til den økonomi, som kommunen stiller til rådighed for den enkelte institution – både for børn, unge og for så vidt også ældre borgere – vil Socialdemokratiet udvikle og beslutte et koncept til, at private sponsorer kan indgå i institutionernes og skolernes økonomiske planlægning. Det kan f. eks dreje sig om sponsering af legepladser, T-shirts, skolebøger, ture og rejser mv.

Integration eller Inklusion.

Børn med etnisk minoritetsbaggrund skal være tilknyttet dagpleje, vuggestue og børnehave på lige fod med danske børn.

Top

Helsingør Kommune

-       en god og kreativ arbejdsplads

Top

Det er vigtigt for kommunens borgere og erhvervsdrivende, når de kommunale medarbejdere føler, at de er værdsat, har ansvar og at de er med til at forme deres arbejdsplads til et godt sted at være. Kommunens medarbejdere skal have trygge arbejdsvilkår og gode aftaler om dagligdagens funktioner. Højere løn er ikke i sig selv et middel til bedre arbejdsforhold. Lønnen skal afspejle arbejdsopgaverne og ansvaret.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der igen etableres en tryghedsaftale for kommunens medarbejdere. Vi mener, at en god arbejdsplads omfatter tryghed i ansættelsen, rummelighed, medansvar for egen situation, gode arbejdsvilkår, et godt og sikkert arbejdsmiljø samt muligheder for efteruddannelse. En tryghedsaftale skal sikre social og ansættelsesmæssig tryghed for den enkelte medarbejder.

For Socialdemokratiet er det afgørende, at kommunens mange medarbejdere føler, at de kan være en integreret del af Helsingør Kommune og at de som medarbejdere værdsættes. Derfor vil vi arbejde konstruktivt for, at der skabes de bedst mulige forudsætninger for en god ledelseskultur, et godt samarbejde på alle niveauer og dynamiske sociale relationer. Kommunens borgere skal føle sig trygge ved at henvende sig til kommunale medarbejdere, når de har behov for det.

For medarbejderne er det efter Socialdemokratiets opfattelse vigtigt, at den åbenhedspolitik, som er gældende, bliver reel, at medarbejderne har lyst til og interesse for at udtrykke deres meninger, og at alle medarbejdere føler et medansvar for den samlede kommunes funktioner. Kommunen som arbejdsplads skal være et forbillede for en velfungerende arbejdsplads, hvor åbenhed, ansvar og dynamik er afgørende faktorer for udviklingen af et godt arbejdsmiljø. 

 

Certificerede arbejdspladser

Socialdemokratiet mener, at det vil være naturligt for Helsingør Kommune i fremtiden at sikre, at alle arbejdspladser i kommunen bliver certificerede. I første omgang på det arbejdsmiljømæssige område, men i det omfang der kan etableres metoder til certificering af andre funktionsområder, skal det ske. Et dynamisk engagement i certificeringerne fra medarbejdernes og ledernes side, vil betyde større sikkerhed for, at arbejdsopgaverne løses hensigtsmæssigt og miljørigtigt. Efter vor opfattelse skal samme krav stilles til de virksomheder, som kommunen samarbejder og handler med.

 

Fremme af muligheder for efteruddannelse mv.

For alle kommunale medarbejdere gælder, at Socialdemokratiet vil prioritere bedre muligheder for og tilbud om efteruddannelse. Både til vedligeholdelse af nuværende uddannelser, men også til fremme af uddannelse af nye og nødvendige vidensområder omkring it-udviklingen, samarbejdsforhold, faglighed, lederkompetencer mv. f. eks. for lærere, pædagoger, håndværkere, plejepersonale og administrativt personale.

 

Etablering af Helsingør Kommunes Uddannelsescenter.

Socialdemokratiet mener, at kommunens nuværende uddannelsesfunktioner skal udvikles til et egentlig uddannelsescenter. Gennem centrets tilbud skal medarbejderne i hele kommunen tilbydes relevante kurser. Centret skal arbejde tværfagligt og anvende fagligt kvalificerede undervisere – både fra kommunen selv og udefra kommende. Centret skal i øvrigt kunne tilbyde andre kommuner tilbud på undervisning af deres medarbejdere.

 

Løn kontra andre ydelser

Socialdemokratiet mener, at der på rimelige vilkår skal tilbydes kommunens medarbejdere – både de administrative og de udførende - sundhedsordninger, motionsmuligheder, gode kantineforhold med tilbud om sund mad og rimelige opholdsrum. I det hele taget skal kommunen tilbyde medarbejderne et optimalt arbejdsmiljø. Socialdemokratiet er ikke tilhænger af gratis sundhedsforsikringer eller andre gratis ydelser til kommunale medarbejdere, hvor ydelserne efter vores mening sker på bekostning af f.eks. det offentlige sundhedsvæsen. Efter Socialdemokratiets opfattelse bør medarbejdernes lønforhold i stedet afspejle de arbejdsopgaver og det ansvar den enkelte medarbejder udfører.

 

Kommunale contra private arbejdspladser

Uanset om en arbejdsplads er offentlig eller privat mener Socialdemokratiet, at der er vigtige vilkår, som skal være i orden. Kommunen skal bl.a. sikre den nødvendige fleksibilitet i den lokale trafikafvikling, så medarbejderne kan transportere sig hurtigst muligt og mest praktisk til og fra arbejdspladsen. Kommunen skal aktivt – også til gavn for pendlere ind og ud af Helsingør – bidrage til at skabe forbedringer på Kystbanen, gode offentlige transportmuligheder, motor- og andre indfaldsveje til og fra Helsingør.

 

De praktiske medarbejderes ansvar

Håndværkere og specialarbejdere rundt om i kommunen skal have mulighed for større selvstændig ageren og sikres tid til omtanke. For eksempel skal skolernes og andre institutioners pedeller mv. have mulighed for selv at reparere mindre skader og have ansvaret for at rekvirere håndværkere til arbejdsopgaver, hvor de skønner det nødvendigt.

 

Rengøringsarbejdets vilkår

Socialdemokratiet vil på rengøringsområdet sikre medarbejderne mulighed for at medvirke aktivt i tilrettelæggelsen af arbejdsfunktionerne generelt. Vi vil udvikle metoder til at fremme medarbejdernes lyst til og ansvar for de daglige arbejdsopgaver. Vi vil bidrage til, at rengøringsmedarbejderne ikke udsættes for nedslidning ved at skulle påtage sig for store og umulige arbejdsopgaver. Det vil i sig selv være en vigtig opgave for Socialdemokratiet at medvirke til bedre arbejdsvilkår for rengøringspersonalet – uanset om det er i kommunalt eller udliciteret privat regi.

 

Forenkling og afbureaukratisering

Skiftende regeringer har forsøgt at forenkle og afbureaukratisere administrationen af det offentliges opgaver. Mange borgere og medarbejdere fornemmer, at det ikke er lykkedes. Socialdemokratiet vil tage initiativ til – sammen med MED-udvalgene - at vurdere, hvor det er muligt at gennemføre flest mulige forenklinger og den størst mulige afbureaukratisering af de kommunale arbejdsgange.

Top

Kulturen i Helsingør

Bibliotekerne: Top

Biblioteket vil være en af de vigtigste kulturbærende institutioner i de næste mange års udvikling af vidensamfundet. Biblioteket er et lokalt kulturhus, hvor alle borgere fra barn til voksen kan hente viden og kundskab, information og oplevelser. Biblioteket har metervis af bøger, musik, film. Der er muligheder for at benytte den moderne teknik på alle niveauer. Alt i alt er biblioteket vel nok den største samling af information og viden, som alle borgere har adgang til.

For Socialdemokratiet er gratisprincippet og den nære og lige adgang til bibliotekernes videnbank og materialer derfor noget vi holder fast ved.

Helsingør Kommune har et nyt hovedbibliotek på beddingen. Det vil blive hjørnestenen i første del af Kulturværftet. Ved siden af dette har kommunen kvalitativt gode biblioteksfilialer i Espergærde, ved Abildvænget, på Vapnagård, på Bølgen i Ålsgårde og i Hornbæk. De er hver for sig centralt placeret i deres lokalområde. Socialdemokratiet mener, at disse lokale biblioteksaktiver skal opretholdes og udvikles til endnu stærkere lokale kulturcentre.

Børn og unges forhold til biblioteksverdenen er en selvstændig udfordring, som parallelt med skolernes biblioteker, skal give børnene muligheder for at opleve informations- og videnssamfundet på nærmeste hold. Derfor mener Socialdemokraterne, at bibliotekernes tilbud skal matche denne udfordring.

 

Teater:

Helsingør får på Kulturværftet en god og moderne teatersal. For Socialdemokraterne er det tanken, at dette skal blive et professionelt spillested. Hamletscenen kan her få hjemmebane, både som lokalt teater, men også som et producerende egnsteater. Stedet vil også kunne blive et velegnet spillested for de turnerende teatre som Helsingør Teater henter til byen.

”Værftscenen” skal efter Socialdemokratiets opfattelse ikke alene være for det professionelle teater, men skal også være for ”arbejdsplads” for de lokale græsrodsteatre.  Der bliver også plads til at Ungdomsskolen, samarbejdsproduktioner osv. kan prøve kræfter i rigtige teateromgivelser. Det vil fremme både kvalitet og kvantitet.

 

Musik:

Helsingør har et rigt musikliv. Socialdemokraterne vil alligevel udvide rammerne for vores lokale musikliv. Det gælder Musikskolen, Musikalsk Grundkursus, El-værket og aktivitetsmulighederne i Toldkammeret, Espergærde Ungdomsskole, vore forskellige orkestre, Pigegarden, de mange Jazz-aktiviteter, musikforeninger osv. Mange af disse aktiviteter vil også kunne finde plads på Kulturværftet.

I Socialdemokratiet ser vi også med stor interesse på de mange, der dyrker musikken i mere private former, herunder korsang. For os er musiklivet et meget vigtig kulturbærende område, der ofte taler direkte til børn og unge. Derfor vil vi skabe rammer og grobund for en uddannelse inde for musicals og andre kreative musikområder.

Socialdemokratiet vil prioritere Helsingør Musikskole, som skal have et løft. Den har udviklet sig til en rugekasse for det fremtidige musikliv og grobund for borgernes almene musikoplevelser. Det vil vi holde fast i og udvikle.

 Top

Kunst:

Helsingør Kommune har mange gode kunstnere, som vi skal give rum for udfoldelse og til udstillinger. Socialdemokratiet vil skabe et bredt samarbejde omkring kunst og kultur med vores nabokommuner ligesom vi vil arbejde aktivt for udviklingen ef Kunstens HH-sammenslutning. Her vil vi gøre brug af Kunstforeningernes og galleriejernes mange relationer på tværs af Øresund.

Socialdemokratiet vil arbejde for at give vore lokale udøvende kunstnere mulighed for at kunne indgå i et kunstnerkvarter omkring Kronborg med rum for arbejde, udfoldelse og udstillinger. Når Marienlyst Slot igen står klar, vil vi søge at skabe bedre muligheder der, så lokale kunstnere kan arbejde og udstille i bedre og velegnede lokaler.

Byrådet har en vedtagelse om at 1 % af byggesummen for kommunale bygninger skal gå til kunstudsmykning. Det vil Socialdemokratiet holde fast ved, samtidig med, at vore torve og andre pladser i hele kommunen skal tilgodeses med god og gedigen kunstudsmykning.

Kulturarv:

Helsingør Kommune er både i by og på land fyldt med kulturarv og fortidsminder. Samtidig har vi så mange ildsjæle, professionelle og amatører, der samler og formidler de store mængder vi har.

Helsingørs museumsvæsen har en evne til at udnytte alle muligheder for at bidrage til at skabe folkelig interesse for Bymuseet og dets permanente udstillinger, Klarerergården, Flynderupgård, osv. Det er museets fortjeneste, at når man bevæger sig i den gamle del af Helsingør ”Middelalderbyen”, kan man virkelig opleve, hvordan man levede her i fordums tider, at her skete der ting og sager.

Socialdemokratiet ser det som en vigtig opgave ar sikre den kulturarv, vi har fået overdraget af vore forfædre. Til dette formål skal også ungdommen inddrages.

Socialdemokratiets politik mål er at stoppe nedslidningen af byen, give vores museumsvæsen værktøjer og økonomi til en fortsat udvikling af de projekter der er i støbeskeen. Derfor er vi tilhænger af at føre en helt bevidst politik for bevarelse af Helsingørs centrale bydel. 

Foreningslivet.

Helsingør Kommune har et utroligt spændende foreningsliv. Det omfatter sport, kultur, fritid, miljø, politik, helse og sundhed mv. Der findes et utal af foreninger. Mange af dem dækker brede samfundsmæssige områder, andre er specialiserede med snævre emner. Fælles for dem er, at de er en vigtig del af borgernes aktivitetsmuligheder og identitet.

Socialdemokratiet mener, at Kommunen skal give foreningslivet gode rammer og at rammerne både skal omfatte økonomiske tilskudsmuligheder, lokaler, tekniske hjælpemuligheder og støtte til de ildsjæle, der lægger deres frivillige arbejdskraft i foreningerne. Til gavn for borgerne og for kommunen som sådan.

Helsingør Kommune har ikke forenings/medborgerhuse nok til alle. Derfor vil Socialdemokratiet i de kommende år sætte foreningslivets behov og muligheder på den politiske dagsorden. Det er f. eks. vigtigt, at foreningerne har velegnede mødelokaliteter.

Top

Idrættens fremtid i Helsingør

Socialdemokraterne ønsker en direkte dialog og et tættere samarbejde med idrætsforeningerne samt de selvorganiserede idrætsudøvere fordi en lokal idrætspolitik skal skabes og udvikles i dialog med brugerne. Vi vil derfor fortsat insistere på, at der hvert år afholdes en konference, hvor alle idrætsinteresserede borgere kan komme i dialog med politikerne om den aktuelle og fremtidige idrætspolitik i Helsingør. Vi tror på, at det vil kunne medvirke til at styrke aktivitetsniveauet og rammerne herfor for de idrætsinteresserede borgere og de mange foreninger, der arbejder med idræt.

Socialdemokraterne ønsker, at der i Helsingør etableres en bred repræsentation for idrættens lokale organisationer. Vi ser det som et udvalg, der kan fungere som en ligestillet dialogpartner med kommunens idrætsudvalg.

 Top

Motionsaktiviteter er også idræt

Socialdemokratiet betragter motionsaktiviteter, der fo­regår uden for foreningsregi, som en del af kommunens idrætsaktiviteter. Løb, cykling, windsurfing, ga­desport, fitness er eksempler på det. For disse idrætsaktiviteter er sundhedsperspektivet den drivende faktor. Bl.a. for­hold som valg af tidspunkt i forhold til arbejde og familie spiller her en væsentlig rolle. Det er vigtigt, at der tages hensyn til motionsaktiviteterne i forbindelse med etablering og drift af kommunens idrætsfacili­teter.

 

Breddeidræt er ”Idræt for alle”

Socialdemokratiet vil tage initiativ til udarbejdelse af en selvstændig og veldefineret idrætspolitik, som både omfatter breddeidrættens og eliteidrættens forhold i fremtiden. Overordentlig mange af kommunens idrætsaktive borgere findes i breddeidrættens område, som traditionelt foregår i foreningsregi. Som udgangspunkt er der jo tale om ikke-konkurrenceprægede fysiske aktiviteter, hvor udøverne dyrker motion og søger sundhed gennem forebyggende aktiviteter. Vi vil arbejde for at breddeidrætten ses i et endnu bredere perspektiv, der omfatter forskellige grupper med særskilte behov, mål og interesser.

 

Eliteidrætten skal have endnu bedre vilkår

Socialdemokratiet mener, at Helsingør kommune skal arbejde for, at eliteidrætten får endnu bedre vilkår end tilfældet er i dag. Elite 3000 er godt nok kommunens redskab til at støtte og motivere kommunens idrætsforeninger til fortsat at yde det store arbejde, der allerede foregår. Men vi må videre. Ved en større fælles indsats og forståelse for idrættens væsen, kan kommunens idrætsforeninger opnå flere og store resultater. Med udgangspunkt i, at den offentlige kommunalt støttede idræt er på plads, vil Socialdemokratiet arbejde for, at eliteidrætten skal gennemløbe en udvikling, der giver grundlag for en aktivitetsforbedring.  Det vil medføre, at flere personer helt eller delvist vil være beskæftiget indenfor idrætsområdet som aktive, trænere og professionelle ledere.

 

Gode rammer og faciliteter

Socialdemokratiet mener, at borgerne har krav på gode rammer og faciliteter, når de vil dyrke idræt – både den brede, folkelige idræt og idrætten på eliteplan. Med den store interesse, der gen­nem de seneste år har været for Helsingør Svømmehal mener Socialdemokratiet, at der snarest bør skabes politisk opbakning til svømmehaller i såvel den nordlige som den sydlige del af kommunen. Vi mener f, at Helsingør Kommune mangler at få etableret et par skøjtebaner, en til udendørs brug og en til indendørs brug. En idé kunne være at etablere en overdækket skøjtehal nær Helsingør Svømmehal, så faciliteterne og teknikken derfra kan udnyttes.

 

Idræt er andet end så sport

En kommunal idrætspolitik skal også målrettes mod projekter og initiativer, hvor hovedaktiviteten er idræt og motion – og med et forebyggende perspektiv.

Socialdemokraterne vil derfor sætte fokus på følgende områder:

·        Sundhedsfremme blandt overvægtige børn og unge.

·        Integration af flygtninge/indvandrere

·        Tilgængeligheden til faciliteterne og til idrætsforeningerne skal være i orden. Handicappede er ikke altid i stand til at deltage i det frivillige foreningsliv på lige fod med andre.

Idræt – hele livet

Socialdemokraterne har den grundholdning, at enhver form for idræt er godt. Idrætsudøvere i alle aldre og med forskellige interesser bør derfor have de bedst mulige betingelser for at dyrke deres idræt. Vi ved, at det samlede idrætsbillede har ændret sig gennem de sidste par år og stadig er i forandring. En øget vækst i idrætsaktiviteterne, nye idrætsgrene og ikke mindst den glædelige udvikling, at flere og flere borgere dyrker idræt hele livet. Det forudsætter, at der skabes en dynamisk og fremadrettet idrætspolitik, som både favner breddeidrætten og eliteidrætten. Udformningen af en fremtidig idrætspolitik i Helsingør skal ske i et tæt samarbejde med idrættens udøvere, ledere og foreninger.

Top

Helsingørs fremtid efter kommunalvalget

En kronik af Henrik Møller, Socialdemokratisk borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg

6. november 2008

Det seneste skud på stammen til fornyelse og udvikling af Helsingør Kommune, er at Øresundsakvariet er kommet med en udbygningsplan som skulle skabe et center i stil med Kattegat centeret i Grenå.

Det er et godt initiativ som skal hilses velkommen, med størst mulig lokal støtte.

Med dette udspil begynder der at tegne sig nogle spændende scenarier for Helsingørs fremtid, men det kræver at der nu og fremover er politisk mod til at træffe nogle beslutninger, gerne med et lidt højere tempo end vi oplever for øjeblikket.

Startskuddet til en ny udvikling for Helsingør er taget i forbindelse med at vi nu er i gang med kulturhavnen og har skaffet midler til kulturværftet, samt har fået et nyt søfartsmuseum på plads.

Jeg har hele tiden sagt, skrevet og ment, at hvad der sker på værftsområdet, ikke er Helsingørs fremtid, men en vigtig del af den. Vi kan derfor ikke blot læne os tilbage og tro at dette projekt vil være nok, det skal følges op af yderligere initiativer og beslutninger.

Jeg lancerede i foråret i en kronik i dagbladet 10 punkter til fornyelse og forskønnelse af indre by, nogle punkter som både er på den korte bane men også på den lange bane. De 10 forslag går ud på

Bilfri indre by, Grafittipatrulje, Arkader, Øget renholdelse, Bedre skiltning, Samlet plan for byens torve og pladser, Opkøbsstrategi for butikker, Sammenlægning af butikker, Byudstyr samt familieopholdssteder.

Tanken bag de 10 forslag er at Helsingør har så meget potentiale som handels, bolig og oplevelses by, der bare ikke rigtigt bliver udnyttet.

Nøglen i første omgang, er en gang for alle at få truffet nogle beslutninger vedr. parkeringen i byen, vi har nu ventet i snart mere end 10 år, hvor der er blevet diskuteret, analyseret og skrevet rapporter, men desværre er vi ikke rigtigt kommet en holdbar løsning nærmere, det er bare ikke godt nok.

Jeg har ikke lagt skjul på at vi i Socialdemokratiet er tilhængere af, at indre by blev bilfri.

Skal det kunne lade sig gøre, så skal der findes en løsning på problemet, mit bud er at vi får bygget to parkeringshuse, et ved logen i Lundegade, samt et på hjørnet overfor Danserindebrønden.

Det ser ud til at regeringen har sat en kæp i hjulet hvad angår betalt parkering, det er ærgerligt, da det kunne være med til at finansiere kommende parkeringspladser.

Jeg har ikke nogen kvaler med at lade private opføre parkeringspladser, men kan det ikke lade sig gøre, så er jeg efterhånden nået dertil, at så må vi lave en kommunal investeringsplan, som sikre at vi kan komme i gang med byggeriet af yderligere parkeringspladser. Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal videre med udviklingen af indre by.

Flytning af parkeringspladserne til byens randområder vil åbne helt nye muligheder for liv, handel og aktivitet i indre by.

Hvad angår liv og aktivitet, så ser det ud til at vi er ved at være klar til at færdiggøre Axeltorv. På et borgermøde i Toldkammeret blev vi præsenteret for et spændende projekt for torvets fremtid, et visionært projekt, der kan være med til at genskabe torvet som byens naturlige samlingspunkt.

Der er elementer som afklares i løbet af næste år, men med en god dialog med de implicerede parter på og omkring torvet, er jeg sikker på at der kan findes en løsning, til gavn for alle brugere.

Men på langt sigt er det for snævert kun at beskæftige sig med Axeltorv, jeg tror på at byen kan bære mere end en plads, som samlingssted. Det vigtige er at det bliver forskellige oplevelser pladserne kan tilbyde, hver plads sin identitet. Vi har i dag Wiibroes plads og Simon Spies plads, der begge virker lidt kedelige på grund af manglende liv og oplevelser.

Jeg har selv, sammen med et par andre været med til at komme med et bud på hvordan man kunne udvikle Simon Spies plads. På samme måde vil det være naturligt at komme med bud på, hvordan Wiibroes plads kunne summe mere af liv.

En løsning af parkeringssituationen, vil åbne nye muligheder, for at parkeringspladsen ved blomstertorvet, kunne nedlægges og der kan skabes et nyt torv tæt på vandet. Jeg mener at mulighederne er der, men det kræver som sagt politisk vilje til at tage drøftelserne, samt de efterfølgende nødvendige beslutninger. Jeg kan desværre ikke få øje på viljen. Det kunne være interessant at få nogle andre politiske partier på banen, med meldinger om hvad de vil!

Der blev trukket på smilebåndene, da jeg foreslog at vi som kommune burde skabe Danmarks bedste legeplads i Strandgade, men interessant blev det pludseligt, da en borgerundersøgelse viste, at det er en af de ting som efterlyses meget i kommunen. Vi behøver ikke at tage længere end til Helsingborg for at se hvordan man kan sikre spændende og gode legepladser, lad os dog lære af dem og komme i gang.

Det vil være et godt og positivt signal at sende til børnefamilierne.

Men det er heller ikke nok kun at diskutere indre by, der må mere med.

Socialdemokraterne er kommet med et udspil om at etablere et kreativt center, med arbejdspladser og uddannelse i den gamle brandstation på ved Svingelport.

Det er et forslag som er helt i tråd med kommunens nye vision, hvor der præcist peges på at Helsingør skal være et sted for videns tunge og kreative virksomheder. Vi kommer her med et konkret bud på hvor og hvordan. Jeg håber ikke, at min frygt for at det løber ud i sandet på grund af manglende vilje og handling, er rigtig. Jeg er enig i at det ville være oplagt at få placeret sådanne virksomheder på værftet, men hvis vi skal vente helt frem til 2025 på at komme i gang realiseringen af visionen, ja så bliver visionen jo bare en af de evindelige gode planer, der desværre aldrig blev til noget.

I min indledning udtrykte jeg begejstring for Øresundsakvariet s nye projekt, det vil supplere Søfartsmuseet, Kronborg og kulturværftet på allerbedste vis, derfor skal vi også gøre, hvad vi har af muligheder for at dette projekt kan blive en realitet.

I løbet af kort tid skal vi også forholde os til hvad der skal ske på Nordhavnen, der er fremlagt nogle spændende planer for hvad der kan og skal gøres for at udvikle Nordhavnen. Der er mulighed for at gøre Nordhavnen mere levende for brugerne, men også for borgerne. Der er efter min mening god fornuft i at skabe flere muligheder for liv og aktivitet end tilfældet er i dag.

Som det har været tilfældet med Axeltorv, så har også Nordhavnen været genstand for bruger og borgermøder. Dette sikre at vores grundlag som politikere bliver bedre, da vi sikre at alle interesser har haft mulighed for at blive involveret og hørt. Det er ikke alle vi kan stille tilfredse, men jeg er sikker på at grundlaget vi træffer beslutningerne på er væsentligt bedre. Denne måde at gribe tingene an på, er for mig ikke at forsinke processen, men at kvalificere den.

Helsingør har potentialet til at udvikle sig i en positiv retning, men ingenting kommer af sig selv, det kræver at der politisk arbejdes målrettet for at udnytte mulighederne.

Det vil vi Socialdemokrater meget gerne sikre sker nu og i fremtiden.

Med venlig hilsen

Henrik Møller Socialdemokratiet Helsingør

Henrik Møller

Borgmesterkandidat, medlem af Helsingør Byrådsgruppe

Socialdemokraterne.

Skriv din mening her: Socialdemokratiet BORGERDEBAT  Helsingør_Kommune1

Top

HENRIK MØLLER Vil udvikle og forskønne Helsingør indre by
05. November 2009

Nedenstående er et bud på en revitalisering af indre by og dermed et forsøg på at dæmme op for butiks døden

Men Helsingør Kommune har så mange udviklingspotentialer for at blive en kommune, der vil og kan mere end blot vedligeholdes. Derfor er det er en fejl at man ikke har formået at udnytte det udviklingspotentiale kommunen har.

Med Kulturværftet, Kulturhavnen, Kronborg og Søfartsmuseet, starter vi en udvikling af byen og kommunen. Men jeg har tidligere slået til lyd for, at de store projekter ved værftsområdet ikke kan stå alene.

Vi bliver nødt til at følge op med yderligere tiltag, her tænker jeg konkret på indre by, som skal blive stedet borgerne i kommunen og turisterne ønsker at besøge.

Indre by skal være stedet man starter i, for derefter at tage rundt i kommunen og opleve alle de fantastiske kulturperler vi har.
Men der er et stort behov for at indre by bliver udviklet.

Hvis vi her kan starte en fornyelses – og forskønnelsesproces, kan vi være med til at give alle borgere en ny fælles identitet.
Vi har jo den fordel at vi ikke skal starte forfra hvad angår historie. Den har vi.

Jeg har derfor tænkt mig at lancere en plan for hvordan byen kan blive endnu mere attraktiv at besøge. En plan som indeholder 10 punkter til fornyelse og forskønnelse.

1) Bilfri indre by.
Socialdemokraterne har det som mål at indre bykerne bliver fri for biltrafik. Senest i 2012.
Det kræver at vi får etableret yderligere parkeringskapacitet i yderområderne. Vi er derfor tilhængere af, at der bygges yderligere et parkeringshus. Det kan evt. være på grunden ved logen i Lundegade.
Målet med at gøre indre by bilfri, er at vi derved får en bykerne, som man kan falde ned i, hvor der er roligt, men der alligevel sker noget på detailhandelsområdet, altså en udvidelse af gågaderne. Vi skal i samme forbindelse sikre at den kollektive trafik giver gode muligheder for at kunne handle ind uden at man er afhængig af en bil.

2) Graffiti patrulje.
Hvis man i dag færdes rundt byen, vil man blive mødt af omfattende graffiti på byens bygninger. Det er ikke med til at give et godt førstehåndsindtryk. Det er samtidig et stort problem for virksomheder og beboere. Vi foreslår derfor at kommunen etablerer et graffitiudrykningshold, der kan ringes til hvis man opdager graffiti.
En hurtig indsats vil forebygge graffitiens udbredelse. Betaling for ydelsen vil kunne opkræves over ejendomsskatten. Dette forslag skal som et forsøg på øget forskønnelse.

3) Arkader.
Der har tidligere været forslag fremme om arkader i indre by. Vi støtter den tanke, vi tror på at det vil være med til at gøre byen mere spændende. Det vil være med til at åbne byen, give byen nogle nye muligheder for at skabe spændende steder, som folk søger til. Vi kunne starte ved industriforeningen, hvor der ligger en mulighed for at skabe et nyt projekt, med arkader inde i gårdene. Men lad os få skabt et samlet billede af hvor det vil være muligt at lave arkader. Vi tror på at sådanne arkader vil være med til at give byen et løft. Det skal selvfølgelig gøres med omtanke, så byen kvaliteter stadig bevares.

4) Øget renholdelse.
Vi skal have afsat flere midler til en øget renholdelse af indre by. Dette er selvfølgelig ikke kun kommunens ansvar de handlende må også på banen, så der efter lukketid ser pænt og rent ud.
En beskidt by lokker ikke folk til. En ren by signalerer imødekommenhed. Lad os komme i gang med at intensivere renholdelsen.

5) Bedre skiltning, så man kan navigere rundt.
I Aalborg har man lavet vejnavneskiltene, så der er en lille historie til området. Det er en rigtig god ide, som vi sagtens kunne kopiere. Vores bys historie er en af de kvaliteter, som folk søger til. Vejnavneskilte med en lille historie, vil være med til at leve op til visionens værdi om det gådefulde.
Der er blevet peget på at det er svært at finde rundt i byen, når man kommer udefra. Det burde der enkelt kunne rettes op på, ved at lave en bedre skiltning, så folk kan navigere rundt. Den røde løber skal rulles ud.

6) Samlet plan for vores pladser i byen.
Vores pladser i byen er desværre ikke naturlige samlingssteder. Det tror jeg, er fordi vi ikke har besluttet os for hvilket rolle de hver især skal udfylde.
Simon Spies plads, kunne i sommerperioden være stedet hvor Musikskolen og børneteater udfoldede sig, vi skal have lukket for trafikken, så vi skaber en plads med associationer til det sydeuropæiske. Jeg var lige ved at sige ”Spies, rejs og vær glad”
Vi skal beslutte os for om Axeltorv skal være byens mødested, stedet hvor man mødes for at fortsætte videre ud i byen. Det kræver at vi skaber et levende torv i modsætning til i dag. Vi skal derfor fortsætte med planen for torvet. Vi skal have gjort en indsats for at vi igen har en levende torvehandel, der naturligvis vil tiltrække flere mennesker. Vi kunne også etablere en legeplads til børnene, så familierne ville søge til torvet. Om vinteren skal pladsen være en skøjtebane.
Wiibroes plads skal være vores Jazz og Vise torv, hvor der igennem sommeren afvikles jazzarrangementer og svensk visemusik.
Parkeringspladsen ved Blomstertorvet nedlægges og der skabes en ny plads, som inddrager Klarergården og det nye mikrobryggeri. Blomstertorvet kan i den forbindelse udvides.

7) Opkøbsstrategi for butikker, så vi kan styre butiksudbuddet.
Hvis vi vil have flere kvalitetsbutikker, samt et endnu bedre udbud af spisemuligheder. Er det en mulighed at kommunen opkøber de butikker, som bliver sat til salg og derefter er meget præcise på hvilke butikker vi så i givet fald ønsker. Alternativt at vi laver en meget mere præcis byplanvedtægt, som er meget restriktiv vedr. butikstyper.

8) Sammenlægninger af butikker, så der opnås større areal.
Et af problemerne for detailhandelen i byen, er at butikkerne er for små. En måde at løse det problem på, er ved at sammenlægge butiksarealer, så vi opnår den ønskede størrelse. Det bør vi klart se på som en mulighed.

9) By udstyr.
Flere bænke, mere spændende belægning, noget kønnere belysning, samt mere fast kunst, man kan lege på, i byen. Det er en nødvendighed, når vi taler om at byen skal fornyes og forskønnes. Det vil være disse ting som for alvor kan give indre by et løft, både for de handlende, turisterne og beboerne.

10) Familieopholdssteder.
Byen er i den grad underforsynet af muligheder, for børn til at udforske og lege. Der er ikke rigtigt nogen steder for børnefamilierne, hvor man kan koble af i byen.
Vi skal starte med at etablere Danmarks bedste legeplads i Strandgade. Det vil tiltrække børnefamilierne til byen.
Men vi skal i det hele taget blive bedre, til at tænke børnefamiliernes behov ind i udviklingen af byen, især hvis vi mener noget med at tiltrække de 25 – 40 årige.

Dette er 10 bud på en udvikling af indre by, som jeg mener, skal være med til at få løftet og udvikle indre by. Det skal være nu vi får sat en debat i gang om hvad der skal ske med byen, så vi er klar når kulturværftet kommer. Jeg forestiller mig at vi laver en investeringsplan som kommer til at løber over 8 år, hvor vi realisere planerne. Det er selvfølgelig ikke alle der kræver kommunal finansiering. Socialdemokraterne vil derfor foreslå at der i budgettet for 2009 afsættes 10 mio. kr. som skal være et beløb til igangsætning af udviklingen.

Vi vil godt være partiet i byrådet, der igangsætter en debat om hvad der skal ske med indre by når Kulturværftet er en realitet.

 

Henrik Møller Socialdemokraterne Helsingør

Henrik Møller

Borgmesterkandidat, medlem af Helsingør Byrådsgruppe

Socialdemokraterne.

Top

Bestyrelsen i Helsingør
25. december 2006

Bestyrelsen for Socialdemokraterne i centrum

Formand

Michael Dalsgaard Hansen

3000 Helsingør

8818 7006   2071 9709

 

Næstformand

Miriam Weiss

Sct. Annagade 29

3000 Helsingør

3946 1114

info@infonor.dk

Kasserer

Karsten Carlo Hansen

Platanhaven 2

3070 Snekkersten

4922 0346

karsten_carlo_hansen@net.dialog.dk

Pia Axelsen

Pia Axelsen

Volmersvej 23A, Gurre

3000 Helsingør

4913 9597

pax38@helsingor.dk

Jonna

Carsten lind Olsen

Top

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2017
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 19. august 2017
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor