.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Billige hvidevarer vaskemaskiner køleskabe opvaskemaskiner
plusdyr
Billige køkkenmaskiner
KitchenAid Artisan Køkkenmaskiner
plusdyr
Marineudstyr Bådtilbehør
Gummibåde marine udstyr og bådtilbehør
plusdyr
Billige PC Fladskærme
Computere
Pc Printere og Fladskærme
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Dansk Folkeparti Helsingør Lokalforening med formand og byrådsmedlem Ib Kirkegaard Claus Schnoor mener Helsingør Kommune har en fremtid - Støt DF

Dansk_Folkeparti

DF Dansk Folkeparti Helsingør
DF mener det er vigtigt, at vi gør Helsingør City attraktiv som handelssted, i takt med , at nye store butikscentre dukker op.

Ib Kirkegaard DF  Jens Kirkegaard DF  Claus Schnoor DF  Ole Wellendorph DF  Katrine Vendelbo Dencker

Ib Kirkegaard DF - Dansk Folkeparti Telefon - 25 31 29 05
Ib Kirkegaard Dansk Folkeparti
Ib Kirkegaard
Spidskandidat
Kommunalvalg 2009

Jeg er født 1958 og opvokset i Helsingør. Jeg har 2 børn samt 5 børnebørn. Til dagligt arbejder jeg som lokomotivfører.

Jeg har været med i Dansk folkeparti siden start og haft forskellige tillidsposter. For øjeblikket er jeg kasserer for Helsingørs lokalforening samt medlem af Helsingør byråd hvor jeg bestrider posten som Social- og sundhedsudvalgsformand samt medlem af økonomiudvalget.

  
Det vil Dansk Folkeparti i Helsingør Kommune
Det sociale område:

Dansk folkeparti vil forsætte den gode udvikling på social og sundhedsområdet, men der er altid plads til forbedringer.

Dansk Folkeparti vil arbejde for:
• Madprisen må være på max. 50 kr. for 2 retter.
• Mere fleksibel hjemmehjælp til de ældre.
• Rengøring skal tilpasses den enkelte
• Sundhedsforsikring til alle kommunalt ansatte
• Tre sundhedscentre, et i midtbyen, et i nord og et i syd
• Straks aktivering til alle fra dag et.
• Flere plejehjemspladser, samt flere ældreboliger.

Børne og ungeområdet:
Flere fleksible pasningstilbud og taxameterordning
Hele området trænger til et løft - både de fysiske ram­mer og indholdet.

Bolig – og Erhvervsudviklingen:
Vi skal prøve at tiltrække flere vidensvirksomheder til kommunen.
Ikke grimme højhuse, men en fortætning af indre by samt en udnyttelse af taglejlighederne.
Vi vil gøre byen og kommunen bedre for os, der bor her. I Dansk folkeparti har vi intet ønske om at nå 75.000 indbyggere, da dette vil ødelægge vores kommune.

Idrætten:
Dansk Folkeparti vil gerne bygge en multihal på syd­kysten, evt. med svømmehal.
Det mangfoldige idrætsliv i alle kommunens små idrætsforeninger skal styrkes.

Økonomi – og Skatteområdet:
• Skattestoppet gælder også i Helsingør.
• Ejendomsskatten skal gradvist sænkes
• Dækningsafgiften skal gradvist afskaffes

Flygtninge og indvandre:
Dansk Folkeparti erkender, at kommunen ingen ind­flydelse har på, hvor mange flygtninge og indvandre­re, der bor i kommunen, men vi kan godt forlange, at de overholder dansk lov, og opfører sig ordentlig.
Dansk Folkeparti vil gerne have en god og tryg kom­mune at bo i – en kommune, hvor vi ikke behøver at frygte overfald eller røveri, når vi går på gaden.

Stem personligt - stem på Ib Kirkegaard.

- dit land, dit valg

Top

Jens Kirkegaard Telefon - 20 64 85 81 
Jens Kirkegaard Dansk Folkeparti
Jens Kirkegaard Byrådskandidat
Regionrådskandidat

Hvem er jeg?
Jeg er født i 1939 og fandt efter en tid som murer vej til Kunstakademiet i København, hvor jeg uddannede mig som billedkunstner og arkitekt. I fritiden har jeg engageret mig på forskellig vis. Jeg har således været i redaktionen for kunsttidsskriftet CRAS og i præsidiet for Akademiet og Selskabet for Fremtidsforskning. Jeg er med andre ord én af de mange kulturelt aktive, der slutter op om Dansk Folkeparti. DF´s kritikere overser gerne, at der er mange af min slags i partiet. De gør det med vilje, fordi de kan se, at vi er en trussel mod den indspiste elite. Det må bare ikke hedde sig, at DF også er markant på det kulturpolitiske felt. De etablerede partier er simpelthen bange for at miste deres kulturpolitiske monopol.

En af mine kæpheste er by- og bygningsbevaring.
Da jeg i 1990 modtog Vejleprisen og i 2004 Bestsellerprisen var det en hovedbegrundelse, at jeg brænder for at gøre bygningskulturen tilgængelig for andre end eliten.

 

En lokal og regional kulturprofil

Det er en misforståelse, hvis man i Helsingør mener, at kommunen er anbragt som det yderste af neglen på en finger i den københavnske 'fingerplan'. Helsingør har sin egenart og er stadig et af de historiske centre i Øresundsregionen. Derfor skal kommunen udvikle nye veje for samarbejde og udveksling omkring Øresund.

DF ønsker, at kommunen i samarbejde med regionen afsætter midler til, sammen med områdets kulturinstitutioner, at få udviklet den såkaldte kultur-turisme. Partnerne i dette samarbejde kunne være Handels- & Søfartsmuseet, Danmarks Tekniske Museum, Louisiana, Bymuseet, Esrum Kloster, etc.

Dansk Folkeparti i Helsingør vil tage initiativ til, at der sammen med regionen og nabokommunerne, efter engelsk forbillede, fremmes en række frivillige initiativer. Her tænkes på, at enkeltpersoner og grupper kan hjælpe med at udvikle de eksisterende kulturinstitutioner. Man behøver ikke at være museumspædagog for at kunne fortælle om sin egn og sin kultur. Læg mærke til, at mange af denne kommunes kulturinstitutioner er skabt gennem et folkeligt initiativ og engagement, som med tiden desværre er gledet over i stille rutiner. Hvorfor ikke prøve at genoplive den frivillige fremdrift, der engang satte sig så mange frugter i det kulturelle landskab? Vejen mod det mål går gennem et opgør med de etableredes magtbastioner. Eliten slipper ikke frivilligt de fede ben. Naturligvis er der ikke noget i vejen med dem, der professionelt fordyber sig. Man skal blot holde sig for øje, at en universitetseksamen ikke er en adgangsbillet til at bestemme mere end dem, der må nøjes med mindre. Det er først når vi kommer til at beslutningerne skal udføres, at vi holder øje med det, der skal professionelle til at udføre.

Kongernes Nordsjælland

I mine øjne er det oplagt at udvikle den grønne ring rundt om Helsingør sammen med Kongernes Nordsjælland. Her bør kommunen bl.a. tilbyde anlæg af nye parkeringspladser og stiforløb. Og hvorfor ikke lade kommunen tage initiativ til at etablere et korps af frivillige, lokale opsynsmænd og -kvinder, som vil føle et medejerskab for den nye nationalpark og dens herligheder.

I Helsingør ønsker DF, at kommunen sammen med lokale foreninger tager medansvar for at lægge mening og aktiviteter ind i Kongernes Nordsjælland. Kommunen og regionen skal sammen med Friluftsrådet, Skov og Naturstyrelsen og andre udvikle et moderne bynært, rekreativt landskab med aktiviteter for hele familien. Det betyder, at der skal skabes nye opholdsarealer for turister, hvad enten de er fritidsfiskere, fuglekiggere, campister eller museumsgæster i Kongernes Nordsjælland.

 

Skabe indhold i Kulturværftet

I DF lader vi os gerne inspirerer af Kronborg møderne i 1950'erne og 60'erne. De var væsentlige i et nationalt og nordisk perspektiv. Møderne var udtryk for, at udvikling skabes i samarbejde med andre. I partiet kunne vi ønske, at det nye Kulturværft får et tilsvarende meningsfuldt indhold, og hvorfor ikke gøre brug af EU og Interregionale projekter? Måske kan vi gå i spidsen for nye relationer til kulturlivet i hele Østersøområdet.

I Dansk Folkeparti ser vi en række oplagte emner, der kan udvikles uden ekstra udgifter, men det kræver, at kommunen vil åbne for dialog og samarbejde med borgerne på tværs af institutionerne. Anerkende borgerne som eksperter når det gælder om at træffe beslutninger.

Et eksempel kunne være at videreudvikle de eksisterende orgel-festivaler til en et internationalt fælles arrangement. I en årlig international festival hvor Ny musik, der retter sig mod de mange semiprofessionelle inden for kirkemusik og drama i Europa og Norden, blev udfoldet i Sundbyerne. Helsingør Stift med sine mange sognegårde og kirker kunne inddrages aktivt.

 

Jens Kirkegaard

Top

 

Ole Wellendorph Telefon - 31 37 07 03  
Ole Wendeldorph
Ole Wellendorph
Byrådskandidat
Jeg er født i 1941, har 2 børn og 3 børnebørn

Handelsuddannet, Niels Brock og Merconom i Markedsføring
Erfaring fra mange brancher

Interesser Politisk: Handel og turisme

Hobby:  Klassiske biler
 

Stem dansk – også lokalt

Stem med både hjerne og hjerte for at sikre vor egen og vores børns tryghed i hverdagen og i fremtiden

Partibokstavet ”O” står for  optimisme.  Dansk Folkeparti fik 2 mand stemt i EU. Skal vi ikke have 3 stemmer i Byrådet ?

Jeg  har personlig nogle mærkesager, jeg vil arbejde for:

Kulturhavn Kronborg og Kulturværftet er realiteter i 2010, og skal blive spændende fornyelse , som bør have en  og ikke flere negative tilkendegivelser. Lad os nu få talt rummelighed i stedet.

Turistinformationen ned i gadeplan Placeringen i en gård, op ad trappe til I sal, duer ikke !

Turisme er kultur, men sandelig også forretning. Investering i turisme er flere arbejdspladser og indtægter til kommunen. Helsingør er Danmarks nr. 2 vigtigste port ud mod verdensturismen, hvorfor gemme os med budskabet: Nordsjælland

Toldkammerets nuværende aktiviteter skal overføres til Kulturværftet i 2010  og Toldkammeret genopstå som Turistinformation/Nordsjælland. På storskærme og i multimedia fortælle om

Nordsjællands herligheder fra Bellevue og opefter. Om årstidsrelaterede events i området.

Om overnatningsmuligheder for enhver rejsegruppe. Vakse media- og  turistelever til at vejlede i ferieperioderne. Mulighederne uudtømmelige ! Regeringen har bevilget 160 mill.

til at markedsføre Danmark, lad os få nogle af dem.

Erhvervsområdets kommende omdannelse gøres til et spændende område for borgerne.

Ex: Omkring Teknisk Museum en gocart-bane , cross og knallertbane. Samlingsplads for historiske biler, motorcykler og veteranknallerter. I et kommunalt værksted kunne unge teknik-ivrige, med hjælp fra Teknisk Museums eksperter, få hjælp og vejledning med projekter.

Hvad med et månedligt ”Bagerumssalg” i området. Lokale kører deres biler op på rækker, bagageklappen op, og familiens overskud af legetøj, husgeråd m.m. kan skifte ejere

Folkelighed med stil !

 

De mindre special-butikkers forhold i bymidten optimeres. Erhvervsdrivende skal støttes i at  fortsætte med at gøre den indre by til et interessant og levende indkøbssted.

Flere erhvervsfolk stemt ind i byrådet.

 

Erfaren mand er værd at vælge. Stem personligt
Stem på

                                  Ole Wellendorph

Top
Claus Schnoor
Claus Schnoor Dansk folkeparti
Claus Schnoor
Byrådskandidat
Mit navn er Claus Schnoor, jeg er 39 år, gift og har en datter på 3 år.
Jeg bor i Helsingør.

Jeg er nu ansat som skolesekretær i Helsingør Kommune, jeg har været ansat i Helsingør Kommune siden 1989 og kender Kommunen godt.
 
Jeg har et ønske om, at komme i byrådet, fordi jeg gerne vil være med til, at træffe nogle vigtige valg/beslutninger for Kommunen/borgerne, jeg syntes der er mange spændende/vigtige ting, at tage stilling til.
 
Så derfor, sæt din stemme personligt på:
Claus Schnoor
fra Dansk Folkeparti, liste O.
 

Claus Schnoor ønsker, at blive valgt til Byrådet. Jeg ønsker, at være med til, at træffe nogle valg, jeg håber, at jeg kan være med til, at gøre en forskel. 

Claus Schnoor kan gøre en forskel som byrådsmedlem. Giv mig din personlige Stemme og jeg prøver, at gøre en forskel. Man kan ikke gøre en forskel, uden samarbejde, men jeg håber, at kunne få et bredt og godt samarbejde med de fleste. Jeg kommer som nyt byrådsmedlem med ny input, nye ide’er, måske en ny måde, at gøre tingede på. Så derfor bør du stemme personlig på Claus Schnoor fra Dansk Folkeparti.

Claus Schnoor syntes disse værdier skal tegne Helsingør i fremtiden:

* En god Kommune, at leve/bo i.

* En Kommune som tør tage et ansvar.

* En Kommune som yder en god service.

* Vi skal arbejde på, at gøre skolerne bedre.

* Første Hjælp kursus, til alle Folkeskolebørn.

* Flere hjertestarter rundt i Kommunen.

* Udvidelse af SSPK samarbejdet.

* En Kommune med større tryghed, omsorg og mere pleje

* Udvide dementafdelingerne, fordi der bliver flere demente.

* Vi skal prøve på, at skabe en tryg og sikker by både nat og dag.

* Bedre/god og økologisk mad til børn og ældre.

* Bedre hjemmehjælp. 

* En Kommune med bedre tilbud til de svage.

Husk: Der er ikke ligegyldigt hvor du sætter dit x til valget, Så derfor bør du stemme personlig på Claus Schnoor fra Dansk Folkeparti.

På forhånd TAK.

Top
Katrine Vendelbo Dencker DF Telefon - 28 34 30 06 
Katrine Vendelbo Dencker
Katrine Vendelbo Dencker
Byrådskandidat

 

Navn:            Katrine Vendelbo Dencker

Alder:          
28 år

Civil status:  Gift med Christian

Børn:            Mikkel fra Nov. 2008

Bopæl:          Helsingør, hvor jeg er født og opvokset.

Uddannelse: Højere Handels eksamen (HHX), Materialist uddannet, læser jura på Københavns universitet, er pt. på barsel.

 FORNUFTIG- IHÆRDIG- EFFEKTIV
 
- For mig er det vigtigt at der bliver taget hensyn til hele Helsingør kommune som en helhed. Det nytter ikke noget at kun en enkelt by favoritseres 

 
Top

 

Økonomi – og Skatteområdet.

Personskatten skal holdes i ro, den høje ejendomsskat skal gradvis sænkes.
Dækningsafgiften afskaffes.
Kommunens driftsbudget skal holdes nede ved en løbende evaluering af ledelse, organisationsformer og arbejdsgange. Evt. reduktion af personalet sker ved naturlig afgang.
Det sociale område.

· Madpriserne for pensionist max 50 kr. for 2 retter.

· Mere tid til de ældre, afskaffelse af minut tyranniet.

Større valgfrihed for de ældre til hvordan den tildelte tid disponeres.
Der skal fortsat være frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp.
Flere plejehjemspladser samt flere ældreegnede boliger.
Alle, som er på bistandshjælp, skal yde en arbejdsindsats til fordel for samfundet, dette uden hensyn til etnisk baggrund.
Straksaktivering til alle, fra første dag man melder sig ledig.
Oprettelse af sundhedsklinik i Helsingør, bedre genoptræning. Flere tilbud til forebyggelse af livsstilssygdomme, dog uden løftede pegefingre.
· Mere synligt politi i Helsingør.

Børn – og ungeområdet.

· Fastholdelse af den igangsatte renovering og udbygning af kommunens skoler.

”Helhed og Sammenhæng” indføres gradvist i alle skoler. Herunder spisning i folkeskolen.
Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer.
Der skal være pasningsgaranti, flere fleksible pasningstilbud og taxameter ordning.
· Modersmålsundervisning på egen regning, ikke en offentlig opgave.

· En tidligere indsats overfor vanskeligt stillede børn.

· Undgå tvangsfjernelse med massiv støtte til forældre med dårlig eller ingen forældreevne.

· Børn af psykisk syge forældre skal have mulighed for en kontaktperson eller en støttefamilie.

Teknik – og forsyningsområdet.

Flere P- pladser i nærheden af stationerne.
Ingen P-afgift i Helsingør.
Private investorer er velkomne til at bygge parkeringshuse med betalingsordning.
Kun mindre ændringer af Kongevejen , da det ikke vil løse kø-problemerne ind til Helsingør og kun bidrage marginalt hertil ud af byen. Et sådant kostbart projekt vil med sikkerhed også udsætte en beslutning om en tunnelforbindelse til Helsingborg.
Genoprettelse af kommunens badestrande samt daglig renholdelse af eksisterende strande, herunder fjernelse af tang, evt. som beskæftigelsesprojekt.
.
Ejendoms – og miljøområdet.

Kommunens allerede eksisterende arkitekturpolitiske målsætninger skal respekteres. De er glimrende, men bliver ofte ikke overholdt. DF ønsker en opstramning og en ensartethed i sagsbehandlingen for byggesager, og fremover kun et minimum af dispensationer fra gældende regler.
Fortsættelse af byfornyelse for at bevare de gamle fredede bygninger.
Helsingør city skal bevares og styrkes som et livligt handelscentrum.
Det er vigtigt, at vi gør Helsingør City attraktiv som handelssted, i takt med , at nye store butikscentre dukker op.
Større fokus på bevarelse af vore landsbyers oprindelige identitet. Kun harmonisk og supplerende bebyggelse i overensstemmelse med meninger og indsigelser fra de berørte lokalområder.
Ingen ”Røde Pletter”! Udviklingen skal styres så vi fastholder den ”blågrønne kommune”. De borgere, der har valgt at bo i landlige omgivelser, skal ikke frygte for massivt nybyggeri.
Bolig – og Erhvervsudviklingen.

· De eksisterende strande skal bevares og forskønnes og ingen udvidelse af Nordhavnen mod vest (”Gummistranden”).

Der skal skabes muligheder for seniorboliger og bofællesskaber for ældre i eksisterende bebyggelser.
Dansk Folkeparti støtter tunnelforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.
Dansk Folkeparti støtter første etape med luksusboliger på tretårn.
Dansk Folkeparti vil godt bibeholde campingpladsen hvor den er i dag.
· Dansk Folkeparti mener, at Helsingør med et indbyggertal på ca. 61.000 mennesker har en passende størrelse. En yderligere vækst i befolkningen vil kun på få områder have en positiv effekt. En yderligere befolkningstilvækst vil til gengæld have en væsentlig negativ effekt på borgernes hverdag og livskvalitet. Prisen for en traditionel vækststrategi er en overbelastet infrastruktur. Ikke mindst kommunens mange pendlere vil lide under tiltagende kø-kørsel på vejnettet og stigende ventetider på institutionspladser.

· DF erkender, at en stor del af kommunens befolkning er pendlere. Kommunens økonomi er dermed langt mere afhængige af erhvervsstrukturen i den storkøbenhavnske region som helhed end af erhvervslivet inden for kommunegrænsen. Dette bør afspejles i Helsingørs fremtidige erhvervspolitik. Vi skal fortsat skabe gode vilkår for en mangfoldighed af især små og mellemstore firmaer, men vi bør ikke bruge større ressourcer for at tiltrække nye.

· DF mener, at Helsingør Kommune både økonomisk, politisk og erhvervsmæssigt er en fuldt integreret del af den storkøbenhavnske region. Livskvalitet for borgerne, og ikke antallet af borgere, skal derfor være målet for fremtidige vækstplaner.

Top

Kulturområdet.

DF ønsker at stoppe den store investering i det såkaldte kulturværft. Det er en investering for de meget få, og samtidig låser den for en fremtidig og bedre udnyttelse af området.
DF vil bevare værftsbygningen som værftsmuseum
Idrætten.

Idrætten i Helsingør med over 60.000 indbyggere er ikke at finde på det idrætslige landkort.
DF vil arbejde for et bedre samarbejde mellem alle idrætsforeninger i kommunen, derved kan såvel eliteidrætten og breddeidrætten styrkes.
DF ønsker en væsentlig udbygning af hal-faciliteterne i kommunen. En stor multihal på Agnetevej med svømmehal synes at være det rigtige.
Gode idrætsfaciliteter for de mange, i stedet for diffuse kulturpalæer for de få – det er målet for DF i Helsingør.
Flygtninge og indvandrere.

· DF erkender, at kommunen ingen indflydelse har på hvor mange flygtninge og indvandrere vi får i kommunen, idet det suverænt afgøres af de centrale myndigheder.

· MEN, lov er lov og lov skal holdes hvad enten man kan lide den eller ej. Dansk Folkeparti forlanger at flygtninge og indvandrere så længe de er i Helsingør skal indrette sig efter danske love og normer. En tættere dialog med det lokale politi skal sætte fokus på dette.

Generelt.

Helsingør Kommunes tone og holdning i omgangen med borgerne er ikke altid optimal. DF mener, at her er et område med plads til forbedringer.
Offentlige kontorer og institutioner skal i videst mulig omfang være åbne for henvendelser fra borgere. Ulogiske og skiftende begrænsninger i såvel telefon- og åbningstider skal fjernes.
Med venlig hilsen

Dansk Folkeparti Helsingør

Top

Hvad er din holdning ?

Giv din mening til kende  
 
Lad os endelig høre fra dig, hvis du har nogle tips, gode ideer eller har oplevet noget besynderligt som kunne interessere Dansk Folkeparti.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til lokalbestyrelsens medlemmer.

Top

Helsingør Lokalforening
Ib Kirkegaard

Formand  

Ib Kirkegaard
Krogenbergvej 9
3490 Kvistgaard

Tlf. 25 31 29 05 
Mail:  iki11@helsingor.dk 

Byrådsmedlem.
Formand for Social-og sundhedsudvalget 
Suppleant til regionsrådet.