.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Billige hvidevarer vaskemaskiner køleskabe opvaskemaskiner
plusdyr
Billige køkkenmaskiner
KitchenAid Artisan Køkkenmaskiner
plusdyr
Marineudstyr Bådtilbehør
Gummibåde marine udstyr og bådtilbehør
plusdyr
Billige PC Fladskærme
Computere
Pc Printere og Fladskærme
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Wienerbal på Kronborg 2017

Wienerballet fandt sted første gang i 2013 og er på meget kort tid blevet en aften, som mange danseglade mennesker ser frem til. Efter ballet i år blev aftenen overgivet til Kronborg, som har besluttet, i samarbejde med Dance Academy Laxholm, at sørge for, at aftenen fremover vil blive en endnu bedre oplevelse, knyttet tættere til slottets historie – med andre ord et rigtigt ”KRONBORGBAL”. Da tidsrammen allerede nu er for stram til at kunne udvikle det nye koncept til alles tilfredshed, har vi besluttet IKKE at gennemføre ballet i 2016, men at vende tilbage med et vaskeægte KRONBORGBAL i 2017.

Datoen for det nye bal vil blive offentliggjort meget snart, og vi glæder os til at løfte sløret for det nye koncept.

På gensyn i 2017.

Kronborg Slots smukke Dansesal fra 1582 er skabt til overdådige fester. Her afholdt Frederik den 2. skåltaler, som blev understreget med pauker, trompeter og dundrende kanoner. I renæssancen var det Nordeuropas største sal.

I dag er Kronborg Slot på UNESCO´s verdensarvsliste og slottet emmer af drama og historie.

Wienerbal på Kronborg WienervalsDansesalen på Kronborg Slot er velegnet til de helt store gallamiddage, og for andet år i træk danner salen rammen om et festligt Wienerbal i de pompøse og majestætiske omgivelser.
Se film fra Wienerbal 2013

Oplev en magisk aften med levende orkester, gallamiddag, koncert og masser af dans. Book din wienerbillet nu og find specielle overnatningstilbud på hoteller i Helsingør. Køb din billet og overnatning her  på siden.

Vi forventer at afvikle ballet den 18. april 2017

Billetsalg:
Billetsalget til Wienerballet 2017 er endnu ikke åben. Ønsker du at blive kontaktet når billetsalget starter, kan du sende os en mail  og komme på vores mailingliste.

En billet til Wienerbal på Kronborg Slot” inkluderer:Wienerbal på Kronborg Wienervals Elsinore  Denmark
- Gaderobe
- Velkomstdrink i Dronningens Galleri
- Åbningsfanfare og velkomsttaler
- Gallamiddag med tre rettes renæssance menu i den smukke Dansesal
- Vin ad libitum under middagen samt kaffe/the
- Wienerkoncert under ledelse af Kapelmester Andreas Orlowitz (17-mands wienerorkester)
- Les Lanciers, wienervals og masser af andet dans til dejlige toner fra et oplagt orkester

Her er hvad nogle af gæsterne sagde om ballet i 2013:
” Fantastiske rammer, dejlig musik, masser af dans og glade mennesker…”
” Det var et eventyr, flotte omgivelser og god stemning…”
” Vi skal bare med igen næste år…”
” En kongelig, evetyrlig og romantisk aften…”

Læs mere om Kronborg Slot her

Om Wienerballet på Kronborg SlotWienerbal på Kronborg Wienervals
Wienerballet på Kronborg Slot blev afviklet for første gang, februar 2013. Den oprindelige idé til ballet opstod hos en række seniordansere fra Laxholm Dance Academy. De havde været til bal i Østrig og synes det måtte være muligt at løfte et sådan arrangement i Danmark.

 

Wienerbal på Kronborg Slot er kommet i fornemt internationalt selskab

PRESSEMEDDELELSE

Wienerbal på Kronborg WienervalsWienerballet på Kronborg Slot er kommet på den fornemme liste over de mest anerkendte internationale baller i verden. Det er bystyret i Wien, som har udpeget ballet i Helsingør til at være med i superligaen sammen med 30 andre baller i verden. Med anerkendelsen kan de kvindelige balgæster se frem til en særlig gave fra bystyret og den østrigske ambassadør i Danmark, som deltager i ballet, glæder sig over anerkendelsen.

”Jeg er meget glad for, at Wienerballet på Kronborg Slot nu er et af de wienerballer i verden, som officielt er anerkendt af Stadt Wien (bystyret i Wien, red.). Ballet i Helsingør er en storslået idé, og jeg er meget taknemmelig over, at Østrig på den måde kommer til Helsingør”, siger den østrigske ambassadør Ernst-Peter Brezovsky. Sammen med sin kone Barbara Werewka deltager han i ballet. Han og Helsingør Kommunes borgmester, Benedikte Kiær, holder den officielle velkomsttale.  Ballet arrangeres af Vækst & Viden Helsingør A/S, og de glæder sig over den internationale anerkendelse.

Vi er da utrolig stolte over, at wienerballet på Kronborg Slot på så kort tid er kommet i sådan et fornemt selskab. At blive anerkendt på et internationalt niveau er naturligvis altid et stort skulderklap. Det betyder, at vi leverer et produkt af høj kvalitet, og som er anbefalelsesværdigt. Det vil vi kunne udnytte i forhold til at tiltrække endnu mere opmærksomhed og turister til byen”, siger projektchef Mette Dahl Juelner fra Vækst & Viden Helsingør A/S. Hun glæder sig til at se, hvilken særlig gave bystyret har tænkt sig at give alle de kvindelige gæster til ballet den 5. april.

 

Vienna Waltz at Kronborg 2017

Kronborg Castle beautiful Ballroom from 1582 is designed for lavish celebrations. Here Frederik held on 2 toasting, which was highlighted by the timpani , trumpets and thundering cannons. In the Renaissance , it was Europe's largest banqueting hall.

Today Kronborg Castle is on the UNESCO World Heritage List and the castle is full of drama and history.

Wienerbal på Kronborg Wienervals Dance Hall at Kronborg Castle is well suited to large gala dinners, and for the second year in a row forming chamber setting for a festive Wienerbal in the stately and majestic surroundings.
Watch movies from the Viennese Waltz 2013

Experience a magical evening with live orchestra , gala dinner , concert and lots of dancing . Book your wiener ticket now and find special accommodation deals in Elsinore. Buy your ticket and accommodation here on the page.

We expect to settle winervalsen April 18, 2017 Tickets:
Wienerbal på Kronborg Wienervals Elsinore  Denmark Ticket sales for the Vienna Ballet in 2015 is not yet open . Do you wish to be contacted when ticket sales start , you can send us an email info@wienerbal.dk and get on our mailing list .

 

  A ticket to " Vienna Waltz at Kronborg Castle " includes:
- Wardrobe
- Welcome drink in the Queen's Gallery
- Opening Fanfare and welcome speeches
- Gala Dinner with three directed renaissance menu in the beautiful Ballroom
- Wine ad libitum during dinner and coffee / tea
- Wiener Concert under the direction of Conductor Andreas Orlowitz ( 17-piece Viennese orchestra)
- Les Lanciers , Viennese waltz and plenty of dancing to the lovely tones of a great orchestra

  Here's what some of the guests said about the ballet in 2013 :
" Great environment , great music, lots of dancing and happy people ... "
"It was an adventure, beautiful surroundings and great atmosphere ... "
" We just have to again next year ... "
" A royal , evetyrlig and romantic evening ... "

Read more about Kronborg Castle hereWienerbal på Kronborg Wienervals

About the Vienna Waltz at Kronborg Castle
Vienna Ballet at Kronborg Castle was held for the first time , February 2013. The original idea for the ballet occurred in a number of senior dancers from Laxholm Dance Academy . They had been to a dance in Austria and think it might be possible to lift such an arrangement in Denmark .

Vienna Waltz at Kronborg Castle has come in distinguished international company PRESS RELEASE

Vienna Ballet at Kronborg Castle has come on the prestigious list of the most recognized international bales in the world. The City of Vienna , which appointed ballet in Elsinore to join the premier league along with 30 other balls in the world. With the recognition , the female ball-guests can look forward to a special gift from the city government and the Austrian ambassador in Denmark , participating in ballet, welcomes the acknowledgment .Wienerbal på Kronborg Wienervals

"I am very pleased that the Vienna Ballet at Kronborg Castle is now one of the Viennese balls in the world that are officially recognized by the City of Vienna ( City of Vienna , ed.) . Ballet in Elsinore is a grand idea , and I am very grateful to Austria on the way coming to Elsinore , "says the Austrian ambassador Ernst -Peter Brezovský . Together with his wife Barbara Werewka he attends ballet . He and Elsinore Municipality Mayor , Benedikte Kiaer , will give the official welcome speech . Ballet is organized by the Growth & Knowledge Elsinore A/S, and welcomes international recognition.

"We are extremely proud when the Viennese ballet at Kronborg Castle in so short a time has come in such distinguished company . To be recognized on an international level is of course always a big pat on the back . This means that we provide a product of high quality and which is to be recommended. We will be able to exploit in order to attract even more attention and tourists to the city , "says project manager Mette Dahl Juelner from Growth & Knowledge Elsinore A/S. She is looking forward to see what special gift the city government plans to provide all the female guests at the ball on 5 April.

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2017
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 19. august 2017
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor