.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

Enhedslisten Helsingør Kommune Allan Berg Mortensen siger

Enhedslisten_4

Enhedslisten Allan Berg Mortensen Helsingør

Enhedslisten Allan Berg Mortensen Helsingør
Kommunalvalg 2013. Enhedslistens kandidater til Helsingør Byråd: Bagest: Allan If Jensen, Søren Rasmussen, Allan Berg Mortensen, Haldis Glerfoss. Foran: Jørgen Bodilsen, Annie Hagel, Lotte von Elling, Annette Frøhling. På billedet mangler Margit Kjeldgaard.

Kontaktperson og webmaster:  Annie Hagel 49 22 20 34 hagel@mail.tele.dk

Skat eller nedskæringer

Hvis kommunen mangler penge, kan den enten øge skatten eller skære ned på udgifterne. Vi har i forbindelse med alle budgetforlig, både det vi har deltaget i og dem vi ikke har deltaget i, foreslået at grundskylden blev sat op. I forbindelse med budgetforliget for 2013 lykkedes det os at få sat grundskylden op med ca. 15 millioner årligt. 15 millioner der hvert år tilgår kommunekassen og derfor ikke skal findes ved nedskæringer. Vi så helst, at grundskylden blev hævet til 3,4 %. Det ville give yderligere ca. 50 millioner i kassen.


Støtte til humanitært arbejde

Selvom Frelsens Hær er en privat religiøs organisation, foreslog Enhedslisten at de modtog 100.000 kr. til deres arbejde med værested, julehjælp, akut hjælp og familierådgivning. Forslaget blev vedtaget.


Forslag om tryghedsaftale for de ansatte i Helsingør Kommune

Enhedslisten har flere gange foreslået, at der indføres en tryghedsaftale for de ansatte i Helsingør Kommune. Med en tryghedsaftale er de ansatte sikret mod vilkårlige fyringer som følge af nedskæringer. En tryghedsaftale betyder, at personalereduktion sker ved naturlig afgang. Selv om Socialdemokraterne i deres valgprogram for Kommunevalg 2005 er tilhængere af en tryghedsaftale, har de hver gang stemt imod. Forslaget er ikke vedtaget. Kun Lokaldemokraterne støttede Enhedslisten.


Etiske problemstillinger

G4S er et sikkerhedsfirma, der løser en række vagtopgaver for Helsingør Kommune. G4S er et problematisk firma der har påtaget sig opgaver for Israel, herunder både at drive fængselsvirksomhed i Israel og sikkerhedsopgaver i de ulovligt besatte områder. Enhedslisten har foreslået, at Helsingør stopper samarbejdet med G4S. 6 socialdemokrater, 4 SF´ere og Enhedslisten stemte for forslaget. De borgerlige stemte imod, og forslaget blev forkastet med 11 for og 12 imod, så Helsingør Kommune samarbejder stadig med G4S, og firmaet udfører stadig sikkerhedsopgaver for Israel i de ulovligt besatte områder.

Q8 betaler ikke skat i Danmark og har ikke gjort det i 30 år. Helsingør Kommune bruger Q8 som brændstofsleverandør. Enhedslisten har stillet forslag om, at Helsingør Kommune skrev et brev til Q8 og meddelte, at vi som skattefinansieret serviceorgan for Helsingør Kommunes borgere er utilfredse med, at Q8 ikke betaler skat. Borgmester Johannes Hecht Nielsen nægtede at lade punktet behandle på byrådets dagsorden med begrundelsen, at det ikke var et kommunalt anliggende. Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten og Christian Saggau fra SF udvandrede fra byrådsmødet i protest over borgmesterens beslutning. Enhedslisten og Dansk Folkeparti klagede over borgmesterens handlemåde til statsforvaltningen, som dog gav borgmesteren ret.


Kommunal eller privat rengøring

I Helsingør kommune var al rengøring i 2011 udliciteret til forskellige private firmaer. Enhedslisten foreslog, at rengøringen blev kommunal, bl.a. pga. de mange skandaler i den private rengøringssektor, hvor arbejdskraft uden opholdstilladelse arbejdede under slavelignende forhold. SF, Lokaldemokraterne og Socialdemokraterne støttede forslaget. Dermed var der flertal. Desværre fik SF kolde fødder og ville, i sidste øjeblik, kun være med til, at 25 % af rengøringen blev kommunal. Derfor er 25 % af Helsingør Kommunes rengøringsopgaver i dag kommunale, mens 75 % fortsat er i privat regi. Selvom der nu stilles skrappe krav til de private rengøringsfirmaer om ikke at bruge underleverandører og om, at alle ansatte skal have overenskomstmæssig løn, er der ingen kommunal kontrol med, om de lever op til disse krav.


Lockout af lærerne

I forbindelse med lockouten af lærerne i foråret 2013 formulerede Enhedslisten 2 forslag. Et forslag om at Helsingør Kommune sendte et brev til Kommunernes Landsforening (KL) med en opfordring til, at KL øjeblikkeligt genoptog forhandlingerne med lærerne med henblik på at opnå en løsning. Og et forslag om at udbetale lærerne deres feriegodtgørelse under lockouten. Før forslagene blev behandlet på byrådets dagsorden, lavede regeringen et indgreb, der tilgodeså KL i alle henseender. Enhedslistens forslag blev derfor ikke behandlet på byrådsmødet.


Akutjob

Enhedslisten stillede forslag i byrådet om, at akutjobordningen fortsatte efter 30. juni 2013, som var sidste dag for akutjob ifølge lovgivningen. Samtidig foreslog vi nogle forbedringer som kunne betyde, at arbejdsløse reelt kom i arbejde som følge af den forlængede ordning. Desværre blev punktet ikke behandlet, da kommunen blev oplyst af Indenrigsministeriet om, at det ville være ulovligt at forlænge ordningen. Frustrerende at regeringen begrænser det kommunale selvstyre på denne måde.


Skattefrihed

Hornbæk Golfklub og 2 private vandværker betaler ikke ejendomsskat. Enhedslisten har stillet forslag om, at de ikke længere fritages for betaling af ejendomsskater. De to vandværker fik frataget deres skattefritagelse og skal fremover betale ejendomsskat. Kun Enhedslisten og Christian Saggau fra SF og Ib Kierkegaard fra DF stemte for at ophæve Hornbæk Golfklubs skattefritagelse, så Golfklubben betaler stadig ikke ejendomsskat.


Sociale klausuler

Helsingør Kommune har nogle udmærkede sociale klausuler der sikrer, at virksomheder der udfører arbejde for Helsingør Kommune skal betale deres ansatte overenskomstmæssig løn, have lærlinge og praktikanter. Desværre kontrollerer kommunen ikke, at klausulerne overholdes. Enhedslisten stillede derfor forslag om, at Helsingør Kommune kontrollerer at klausulerne overholdes. 4 fra SF, 7 fra socialdemokraterne og Enhedslistens ene mand stemte for forslaget. De 12 borgerlige stemte imod. Desværre stemte også Lokaldemokraterne imod, og der var derfor flertal imod. Det betyder, at Helsingør Kommune stadig IKKE kontrollerer, om disse udmærkede klausuler overholdes.


Klassekvotienter

Enhedslisten har foreslået, at Helsingør Kommune sænker klassekvotienten i folkeskolen fra 28 til 24. Forslaget blev vedtaget, og fra skoleåret 2013/2014 indskrives der maximalt 24 elever i hver klasse i Helsingør Kommune.

Enhedslisten har flere gange forslået i Helsingør Byråd, at alle tosprogede elever i Folkeskolen får tilbudt modersmålsundervisning. I 2014 kan det gennemføres, fordi Regeringen gar genindført muligheden for at kommunerne kan få refusion hvis de tilbyder modersmålsundervisning. Vi vil i Byrådet arbejde for, at Helsingør Kommune bruger den muliged.


Og meget mere

Når andre partier foreslår noget, som vi synes er fornuftigt, stemmer vi naturligvis for. En gang imellem er vores stemme udslagsgivende. Som et eksempel kan nævnes, at nybyggeri i Helsingør Kommune, som oftest bliver mødt af skrappe energikrav på forslag fra SF støttet af Enhedslisten.

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2017
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 18. august 2018
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor