.
Visit Elsinore
Visit Elsinore sportfishing
plusdyr
Ejendomsmæglere
Home ejendomsmæglere Helsingør
Kongensgade 8
Helsingør
plusdyr
Bed and Breakfast Nordsjælland
Bed and Breakfast
Helsingør
Parnell Konservative
Pia Renard Klinisk Tandtekniker
Klinisk Tandtekniker
Pia Renard
Rungstedvej 29 
2970 Hørsholm
Tlf:4848 4648
plusdyr
Helsingør Havfiskeri lystfiskere
Havfiskeri Fisketure
Lystfiskeri
plusdyr
Print bykort med parkeringsoversigt for Helsingør  Danish
plusdyr
Best restaurants in Elsinore sportfishing
plusdyr
plusdyr
 Download city maps and parking survey here sportfishing
plusdyr
What's in Elsinore and the surrounding area sportfishing
plusdyr
Get Elsinore Harbour Cruice inventory PDF Elsinore Harbour Cruice inventory
Helsingør
 Shakespeare Hamlet

http://www.smilingdanmark.dk/oplevelser.aspx?Tema=All&Book=Region&Go=Capital_Region_of_Denmark&Visit=Denmark&Vclip=65&Art=165#Video

Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune?

Claus Helge Nielsen Liberal Alliance Helsingør

Af Claus Helge Nielsen
Den 08/07-17 

I Helsingør Dagblad (HD) Torsdag d. 22/6 stod at læse: ”Små overskud i Helsingørs virksomheder”, sagen blev endvidere yderligere kommenteret i en artikel i ”Business Nord” som medfulgte avisen samme dag. HD artiklen nævner, at en placering som nummer 26 ud af 29 kommuner ”er i den tunge ende”. Dog efterlades man af artiklen med det indtryk, at der ikke er nogen grund til bekymring, idet der er masser af ”aktivitet og optimisme” blandt nogle adspurgte virksomheder. 

I Liberal Alliance deler vi naturligvis meget gerne denne glæde over at virksomhederne har mere at rive i, og de føler at der er grund til større optimisme – det er et godt udgangspunkt. Med dette sagt, så ser vi på artiklernes tal og kommentarer med større bekymring end artiklens forfatter, endsige de øvrige partier i Kommunen synes at tillægge denne vigtige sag.

De oplyste tal dækker over: 1: Ringe (sammenlignelige gennemsnitlige) resultater; samt 2: Kollektivt set en betydelig ringere placering og udvikling, hvis der sammenlignes med andre kommuner af samme størrelse. Begge dele er stærkt betænkelige. Lad os kigge nærmere på hvad der muligvis er galt.

1. Ringe resultater.
De ringe resultater siger noget om omsætningsgrundlaget, hvor virksomhedernes aktiviteter og omsætning forekommer at have en overvægt af at være meget lokalt baseret og med et udpræget lokalt fokus – det begrænser deres muligheder for udvikling. Det understreges af en overvægt af mindre detailhandel eller håndværks virksomheder, samt en under balance af bl.a. business- to-businessproduktions- eller servicevirksomheder. Så grundlaget er ikke optimalt for at vækste udenfor 
kommunens rammer.

Denne situation kan af nogle evt. fortolkes, som markant dårligere muligheder for at etablere sig og få et fornuftigt og attraktivt overskud. Ydermere, er der naturligvis virksomheder som har bedre resultater end gennemsnittet, hvorfor der må være en del, der slet ikke giver nok overskud, eller snarer et underskud, og som følge heraf ej heller kan investere meget, eller intet, til at vokse for. Med andre ord en ond cirkel at bryde, og den er desværre negativt selvforstærkende. Desuden vil det gør kommunen mindre attraktiv for potentielle nye virksomheder, eller trække nye virksomheder hertil.

En anden tolkning af det magre resultat kunne også være at virksomhederne lokalt ikke kan tiltrække nok uddannet arbejdskraft; et forhold der også har relationer til boliger, infrastruktur m.v. og en (begrænset) mængde af udbudte arbejdspladser. Desværre alle områder der begrænser og ej heller gavner kommunen langsigtet, med mindre man gør noget for at ændre på dette.

Situationens alvor understreges af en markant lavere egenkapital, hvor Hovedstadsregionens virksomheder har en gennemsnitlig egenkapital på 28,8 millioner kroner, har man i Helsingør en ditto på blot 8,5 millioner kroner. Dette er ikke blot et udtryk for at vi har mange små virksomheder. At have mange små virksomheder er bestemt ikke en dårlig ting, de skal blot have bedre muligheder for at vokse og konsolidere sig. 

Den markante forskel (71 %) efterlader desværre et generelt indtryk af at Helsingør Kommune byder på dårligere betingelser for et godt erhvervsklima – og det kan virke afskrækkende for mulige nye virksomheder.


2. Helsingør og de andre kommuner i Hovedstadsregionen.

Det er stort set samtlige kommuner i Hovedstadsregionen som klare sig bedre end Helsingør, og alle størrelsesmæssigt af kommunerne ligge markant bedre til end vi.

Vor gode naboer i Gribskov ligger en plads lavere, men hvad der ikke fremgår af den viste statistik, men som kan ses af den mere fyldige artikel og tallene i ”Business Nord”, viser det en anden og en mere trist tendens. Heraf (se billedet) fremgår at det gennemsnitlige resultat for virksomhederne i Gribskov steg i perioden 2014 - 2016. I samme periode faldt resultaterne i Helsingør kommune fra 2015 til 2016, og dette tal ligger ydermere også under niveau for 2014. Så tendensen i Helsingør kommune er desværre skuffende. 

Hvordan klare de øvrige kommuner sig ? Vi kan konstatere, at vor anden nabokommune Fredensborg har placeret sig markant bedre og indtager en fin 10. plads – altså i de i den bedste tredjedel og det med et resultat der er godt 6 gange bedre end for Helsingør. Der er andre lignende eksempler – f.eks. Hørsholm nr. 7 og med 7 gange bedre resultat, eller Hillerød (overraskende kun) på plads 13, men stadig i bedste halvdel, og med 5 gange bedre tal end os i Helsingør. For de to sidstnævnte kommuner skal det naturligvis med, at de har virksomheder som Novo eller lignende virksomheder med meget høj værdi og indtjeningsgrad, mens Fredensborg ikke har samme type virksomheder.

Hvad gør de andre kommuner mere rigtigt end Helsingør?

Man kan med rette spørge, hvad er det disse kommuner gør rigtigt, eller mere rigtigt end Helsingør, og hvorfor har vi ikke formået at tiltrække virksomheder af samme karakter som nogle af de andre kommuner? Ofte høre man det slået hen med, at mange af de kommuner der klare sig bedre har en noget mere centrale geografiske placering, hvor Hillerød jo udgør et ”geografisk centrum” i Nordsjælland. Fredensborg har næppe større geografiske fordele end Helsingør. Derfor bør vi lægge 
den tese lidt til side. Den markante forskel ligger ofte i tilgang og fokus, samt at kommunerne optræder som en ”partner” i forhold til det allerede etablerede erhvervsliv, eller mulige nye virksomheder. De andre kommuner virker meget mere opsøgende og proaktive, samt ser ud til at have gode resultater med en mere nærværende interesse, effektivitet og assistance til det lokale erhvervsliv.

Liberal Alliance Helsingør

Vi i Liberal Alliance har generelt megen fokus på virksomhedernes vilkår, fordi vi klart mener at den positive vækst i Helsingør Kommune skal komme igennem flere lokale private arbejdspladser, der vil være attraktive for at tiltrække flere vel uddannede og motiverede medarbejdere, samt deres familier til kommunen.
Det vil også øge vor attraktion for virksomheder med større indtjening til etablere sig i Helsingør kommune, såvel vor attraktion for deres (lokale beskattede) medarbejdere. Det vil kræve særlige tiltag omkring infrastruktur og boliger, der kan støtte denne politik, og det vil vi bl.a. bruge debatten op til kommunevalget på at drøfte med borgerne.

Specifikt omkring virksomhedernes vilkår, har vi tænkt os at se på nogle af de processer og procedure kommunen har ved etablering af virksomheder, hvad kan rationaliseres; hvordan får vi et bedre ”one-stop-shopping” system for de virksomheder der skal etablere sig eller vokse – især kortere behandlingstider for byggetilladelser vil være afgørende. Kommunen har allerede taget visse tiltag i den nuværende valgperiode, men de lader ikke til at have slået særligt markant igennem – jvf de dokumenterede dårlige tal. Det skal og bør vi kunne gøre bedre !


Økonomi spiller naturligvis også en rolle, hvorfor en reduceret tilslutningsafgift vil kunne hjælpe allerede etablerede virksomheder, men også gøre det mere attraktivt for potentielle virksomheder til at vælge os til.

Den nuværende kommunal bestyrelse har valgt at satse på en strategi om at Helsingør skal være en oplevelse-, fritids- og kulturby / kommune. Det er jo et forståeligt valg vi har jo en virkeligt dejlig og interessant by, samt skønne naturområder, men det er ikke tilstrækkeligt! Der skal et helt andet skift i fokus og indsats for at forbedre det øvrige erhvervsliv, der ikke falder indenfor rammerne af den nuværende strategi, til at få bedre vilkår til at vokse og investere i øget vækst og arbejdspladser, og markant mere fokusering på at promovere by og kommune til få flere virksomheder, eller institutioner til kommunen.

Det er nogle principper og opgaver vi i Liberal Alliance vil gøre vort yderste, når vi bliver repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse, for at fremme og skabe resultater med.

Liberal Alliance Helsingør

I en økonomi der oplever en bedre vækst end de foregående år, har vi mange flere muligheder for at gøre det bedre, og derfor skal vi forstå at blive meget bedre til at skabe bedre vilkår for vore erhvervsvirksomheder, både dem vi har og dem vi forhåbentlig kan få trukket hertil.

Liberal Alliance Helsingør
Jan Ilum og Kira Danholm, kandidater for Liberal Alliance til KV17
Claus Helge Nielsen, Formand for Liberal Alliance Helsingør

 
Det Lille The & Kaffehus Helsingør
Det lille kaffe the hus helsingør
plusdyr
Sundtoldsmarked 2017
Sundtoldmarked Helsingør Denmark
lørdag den 18. august 2018
plusdyr
Slagter Baagø
Slagter Baagø Helsingør
Bjerggade 3
Tlf.: 49 21 11 84
plusdyr
Café Olai Elsinore Denmark
Åbningstider:
Man. - Fred. 10,30 - 22,00
Lørdag 10,00 - 22,00
Søndag 12,00 - 22,00
Tlf.: 49 20 16 07

Bordbestilling

plusdyr
Café Olai Gavekort
plusdyr
SILVERLINE GULD & SØLV
<silverline Guldsmede helsingør
plusdyrSachi Sushi Stjernegade 15 Helsingør

Helsingør Turistbureau

Helsingør Turistkontor

Helsingør turistforening turistkontor